Naslovnica Pretraživanje AA
Broj posjeta:
1352
 
CILJEVI KOLEGIJA

Ciljevi kolegija

Pri planiranju kolegija s gledišta dizajna, obje strane su se najprije dogovorile oko ciljeva kolegija. Početno istraživanje među potencijalnim studentima je pokazalo globalni interes za temu, ali kako je opća osviještenost studenata o temama koje su tiču raspodijeljenog programskog inženjerstva bila na relativno niskom nivou, predavači i asistenti su se morali primarno osloniti na stručnu tematiku iz tog područja i ključne teme dokumentirane u različitim knjigama i radnjama, kao i na vlastita iskustva u dosadašnjoj suradnji na zajedničkim IT projektima s različitim europskim tvrtkama.

Zaključeno je da bi, na kraju ovog kolegija, student trebao biti sposoban:
 • identificirati razlike između klasičnog i raspodijeljenog programskog inženjerstva
 • identificirati centrifugalne i centripetalne sile u timovima koji se bave raspodijeljenim programskim inženjerstvom
 • procijeniti i evaluirati tehnologije korištene za pojednostavljivanje raspodijeljenog programskog inženjerstva
 • uočiti razloge zbog kojih se korporacije odlučuju proširiti razvoj softvera u druge zemlje
 • razumjeti značaj kulturoloških razlika pri vođenju projekta raspodijeljenog programskog inženjerstva, komunikaciji i suradnji
 • prepoznati ključne prepreke u procesu rada na takvim projektima
 • primijeniti najbolje tehnike raspodijeljenog programskog inženjerstva u svom stručnom radu

Kako bi se postigli ovi ciljevi bilo je potrebno spojiti teoriju i praksu, iskoristiti konstruktivistički pristup učenju kad je to bilo moguće. U drugom dijelu kolegija, učenje temeljeno na rješavanju problema putem studentskih projekata vezanih uz programsko inženjerstvo počinje dominirati, pružajući studentima priliku da usporede iskustvo s teorijskim znanjem stečenim u prvom dijelu kolegija.

Gore navedeni ciljevi su postignuti primjenom sljedećega:
 • Prezentacija teorijske pozadine tematike, kako bi tijekom praktičnog dijela studenti bili upoznati s njom i razvili najbolje tehnike rada, kao i praktična rješenja za uobičajene probleme. Teorijski dio uključuje:
  • upoznavanje s razlozima zbog kojih je potrebna suradnja s drugim timovima koji se također bave raspodijeljenim programskim inženjerstvom u globalnoj IT ekonomiji
  • teme upravljanja projektima raspodijeljenog programskog inženjerstva
  • razvoj softvera u sveprožimajućem računarstvu
  • Unified Modeling Language (UML) kao OO alat za dizajn softvera
 • Gosti predavači:
  • softverski stručnjak ili IT menadžer iz svijeta razvoja softvera za tvrtke koji bi sa studentima podijelio svoja radna iskustva
  • profesionalni psiholog s iskustvom u temama vezanim za kulturološke razlike koji bi poveo uspješnu raspravu vezanu za određivanje osjetljive granice između uobičajenih etničkih i nacionalnih stereotipa i stvarnih karakteristika određenog etničkog društva, uključujući i razumijevanje tipičnih low-context i high-context kultura, procese izgradnje povjerenja i poticanja diskusije, uobičajene sklopove vrijednosti i uvjerenja, itd.
 • Razvoj značajnog broja projekata vezanih uz razvoj softvera za studente koji bi, u isto vrijeme, olakšali:
  • stjecanje iskustva u menadžmentu projekata raspodijeljenog programskog inženjerstva, komunikaciji i suradnji
  • stvaranje softvera koji potpomaže raspodijeljeno programsko inženjerstvo
  • stvaranje visoko kvalitetne projektne dokumentacije koristeći pripremljene predloške
  • prilagođavanje razini znanja i jezičnim posebnostima drugog tima
  • preuzimanje uloga u timu kao korisno sredstvo studentima pri stjecanju iskustva u menadžmentu razvoja softvera, sa stvarnim dužnostima i odgovornostima