Naslovnica Pretraživanje AA
Broj posjeta:
1300
 
RASPODIJELJENA PREDAVANJA

Raspodijeljena predavanja

   
   

 

Za održavanje raspodijeljenih predavanja obje strane koristile su posebno opremljene telekonferencijske dvorane. Obje lokacije raspolažu istovjetnom videokonferencijskom opremom (PolyCom 4000), stoga je uzrok brojnim problemima bilo više neiskustvo nastavnika u korištenju opreme no u opremi samoj. Za prijenos slike i tona korišten je raspoloživi telekonferencijski sustav, no za prenošenje prezentacija korišten je NetMeeting, koji se pokazao daleko pogodniji od prenošenja prezentacija kao statičnih slika, a što je osnovni sustav nudio.

Svaka lokacija raspolaže s dva platna za projekciju. Na lokaciji na kojoj se nalazio trenutni predavač prikazivala se slika auditorija udaljene lokacije, a na udaljenoj lokaciji prikazivao se predavač. Obje strane istovremeno su prikazivale istu prezentaciju (ili neki drugi sadržaj), s time da je na udaljenu lokaciju sadržaj prenošen korištenjem sustava NetMeeting. Prednost sustava NetMeeting je u omogućavanju dijeljenja prikaza bilo koje aplikacije i sudjelovanje obje strane u upravljanju trenutnom prezentacijom, što je vrlo korisno ako se članovi tima nalaze na obje lokacije.