Naslovnica Pretraživanje AA
Broj posjeta:
1309
 
STUDENTSKI PROJEKTI 2003./2004.

Studentski projekti 2003./2004.

U prvoj godini je 26 studenata pohađalo kolegij (19 iz Hrvatske i 7 iz Švedske). Bili su podijeljeni u 5 timova koji su sudjelovali na sljedećim projektima: CVSQL, CVS Reporting, Bluetooth, Chat i Project management. CVSQL i CVS Reporting su bili povezani jer su rezultati CVSQL tima bili korišteni kao ulazni podaci za CVS Reporting tim. Dakle, bila je neophodna suradnja ne samo među članovima istog već i među članovima dva različita tima.

CVSQL

Očekivani rezultat CVSQL projekta je bio omogućiti pristup CVS repozitoriju koristeći SQL upite iz Jave. Krajnji rezultat projekta je omogućio pristup CVS repozitoriju koristeći ne samo JDBC, već i jednostavne servise i pristup iz komandne linije. Pošto je ovo bio najveći projekt na prvoj godini, imao je i najveći broj sudionika – sedam. Pet studenata je bilo iz Hrvatske a dva su bila iz Švedske. Zbog problema s komunikacijom na daljinu glavni projekt je podijeljen na dva manja. Veći su preuzeli studenti iz Hrvatske, a manji studenti iz Švedske. Raspodjela rada je temeljena na broju sudionika iz svake zemlje. Kako bi mogli podijeliti posao, svi parametri potrebni za povezivanje podprojekata u glavni projekt su definirani na početku rada. Time su oba tima mogla neovisno raditi svoj dio. Kako je bio problem uspostaviti pravu komunikaciju “licem u lice“, ovim pristupom je osigurano da je vrijeme potrebno za direktni kontakt svedeno na minimum.

  • Web stranica CVSQL projekta
CVS Reporting

Očekivani rezultat CVS Reporting tima je bio omogućiti jednostavan i lak način praćenja i primanja izvješća o napretku za sve projekte vezane uz kolegij. Kako bi projekt učinili barem malo lakšim, rezultati CVSQL projekta su korišteni kao ulazni podaci za ovaj projekt. Time ovaj projekt nije bio odgovoran za parsiranje i pribavljanje svih CVS log datoteka već samo za njihovu vizualizaciju. Ovaj projekt je uključivao šest studenata, tri iz svake zemlje. Pošto je ovo bio manji projekt nije ga bilo moguće podijeliti na dva manja projekta i potreba za komunikacijom između dva tima je bila veća nego kod CVSQL projekta. Studenti su se u ovom timu odlučili za “outsourcing” model kako ne bi gubili puno vremena na komunikaciju. Voditelj projekta je bio odgovoran za povezivanje svih dijelova u cjelinu, a svi drugi članovi su dobili manje projekte koji su bili potrebni za završni proizvod. To što je ovaj projekt uvelike ovisio o drugom projektu koji je još uvijek trajao, dodatno je otežalo njegovu realizaciju. Na kraju, projekt je uspješno završen, ali većinom iznimnom zaslugom pojedinih članova tima.

Chat

Zadatak Chat projekta je bio pohraniti relevantne chat sjednice na način koji omogućuje da se informacije kasnije lako mogu ponovno dobiti. Svaki član treba moći jednostavno pretraživati kompletnu arhivu komunikacije tima. Ovaj projekt je uključivao četiri studenta, dva iz svake zemlje. Kako je temelj projekta bila komunikacija među članova tima tijekom programiranja i testiranja, članovi ovog tima su uspostavili visoku razinu povjerenja. Projekt je bio premalen da bi ga se podjelilo u manje projekte, ali zbog visoke razine komunikacije i povjerenja između svih članova tima svi studenti su radili po prilici jednaku količinu vremena.

  • Web stranica Chat projekta
Project management

Cilj projekta Project management je bio omogućiti planiranje i praćenje projekata koristeći danas najpopularnije tehnike upravljanja projektima. Ideja je bila ponuditi korisniku način korištenja ovih metode skupa s popratnom bazom podataka koja bi trebala sadržavati sve informacije potrebne za čuvanje i praćenje sredstava i projektnih aktivnosti. Ovaj projekt je uključivao pet studenata, svi su bili iz Hrvatske. Zbog vrlo loše procjene veličine projekta, predložen je vrlo kompleksan plan realizacije. Dodatni problem tijekom projekta su bile neke neočekivane poteškoće koje su uzrokovale neuspjeh projekta. Ovaj projekt je pokazao svim studentima važnost procjene svakog člana tima i time je imao veliku obrazovnu vrijednost. Projekt je djelomično završen, ali zahvaljujući većinom iznimnom trudu svih članova tima u zadnjem tjednu projekta.

Bluetooth

Peti projekt na prvoj godini je bila implementacija Java Bluetooth stoga koji omogućuje korisniku upotrebu Bluetooth uređaja. Ovaj projekt je uključivao četiri studenta. Svi studenti su bili iz Hrvatske. Ovo je bio jedini komercijalni projekt. Za njegovu realizaciju je bio potreban hardver, a ne samo softver po čemu se također razlikuje od svih ostalih projekata. Na početku ovog projekta je bilo manjih problema oko nabave svih potrebnih hardverskih dijelova. Projekt je uspješno završen unatoč ovim problemima, ali je isto tako pokazao studentima važnost dostupnosti svih potrebnih komponenti čak i prije početka projekta. Time je ovaj projekt imao veću edukacijsku vrijednost.

Glavni cilj svih ovih projekata je bio omogućiti bolje učenje i komunikaciju većinom unutar kolegija DSD. U narednim godinama svi ovi projekti će se koristiti za bolje i lakše ocjenjivanje projekata. Prava komercijalna vrijednost ovih projekata nije značajna jer većina njih ima veću edukativnu nego komercijalnu vrijednost.