Laboratorij za daljinska mjerenja i GIS (LRS)

Glavna istraživačka područja laboratorija za daljinska mjerenja i GIS su daljinska očitavanja i interpretacija slike (vizualna i/ili strojna); obradbi i analizi slike, aplikacijama daljinski očitanih podataka (hiperspektralna i multispektralna očitavanja), GPS-u, GIS-u, DTM-u u polju šumarstva. Ostala područja interesa uključuju otkrivanje štete u šumama iz CIR aerofotografija korištenjem neuronskih mreža te primjena neuronskih mreža u procjeni sastojine iz IKONOS satelitskih snimki.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/LRS

 

Za više informacija o Laboratoriju za daljinska mjerenja i GIS javite se voditeljici:

Renata Pernar
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Adresa: Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 2352452
Telefaks: +385 1 2352516
E-pošta: rpernar@sumfak.hr