Laboratoriji

Laboratoriji i grupe pri Centru izvrsnosti za računalni vid su:

 1. Laboratorij za biomehaniku
 2. Grupa za računalni vid Fakulteta prometnih znanosti
 3. Laboratorij za tehnologije usmjerene ljudskim likovima
 4. Grupa za obradbu slike
 5. Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
 6. Laboratorij za kolorimetrijska mjerenja
 7. Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja
 8. Laboratorij za daljinska mjerenja i GIS
 9. Laboratorij za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sigurnosne sustave
 10. Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina
 11. Laboratorij za videokomunikacije


Laboratorij za biomehaniku (BML)

Laboratorij za biomehaniku je opremljen za mjerenje (3D kinematika ljudskog tijela, reakcija podloge na kretanje, osamkanalna površinska EMG) i analizu ljudskog pokreta, poze i lokomocije. Područja primjene obuhvaćaju sport, kinezologiju, medicinsku rehabilitaciju, ergonomiku i slično. Laboratorij se koristi prvenstveno kao mjesto za istraživanje i sveučilišno obrazovanje u poljima biomehanike i biotehnologije ljudske lokomocije. Uz navedeno se koristi za razvoj i pružanje kliničke dijagnostike vezano uz analizu hoda.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/BML

 

Za više informacija o Laboratoriju za biomehaniku javite se voditelju::

Vladimir Medved
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Address: Horvaćanski Zavoj 15, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3658666
Fax: +385 1 3658670
E-mail: vladimir.medved@kif.hr


Grupa za računalni vid Fakulteta prometnih znanosti (FTTS-CVG)

Grupa za računalni vid sastoji se od četiri profesora i dva doktorska studenta koji zajedno rade u području računalnog vida i srodnim područjima s ciljem promicanja i napredovanja područjua računalnog vida u polju prometnih znanosti. Fokus istraživanja grupe obuhvaća teme detekcije pokretnih i nepokretnih objekata, praćenja, prepoznavanja i klasificiranja, prikupljanja podataka, modeliranja, simuliranja te menadžementa i kontrole transportnih sustava. Grupa je stekla iskustvo radeći na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata koji pokrivali područja georeferenciranja, inspekcije i procjene sigurnosti transportne infrastrukture, fuzije podataka za mobilne robote i integracije višesenzorskih sustava oslikavanja.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/FTTS-CVG

 

Za više informacija o Grupi za računalni vid Fakulteta prometnih znanosti javite se:

Hrvoje Gold
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Adresa: Vukelićeva, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 2457912
Telefaks: +385 1 6129809
E-pošta: hrvoje.gold@fpz.hr


Laboratorij za tehnologije usmjerene ljudskim likovima (HOTLab)

U sklopu naših istraživanja proučavamo i razvijamo tehnologije analize i sinteze ljudi i njihovog ponašanja, uz jak interes za primjene ovakvih tehnologija. Integriramo tehnike iz različitih područja, uključujući računalnu grafiku, računalni vid, virtualnu i proširenu stvarnost, strojno učenje i govorne tehnologije, kako bismo postigli ciljeve poput potpuno automatskog praćenja značajki lica u videu, automatske animacije virtualnih likova na bazi zvuka govora ili teksta, te utjelovljenih razgovornih agenata koji komuniciraju s korisnikom multimodalnim ponašanjem. Moguće primjene ovih tehnologija uključuju marketing i komunikacije, igre i zabavu, pomoć nepokretnim osobama, vojnu obuku, sigurnost u automobilu ili industrijskim pogonima, provjeru identiteta i drugo.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/HOTLab

 

Za više informacija o HOTLab-u javite se voditelju:

Igor S. Pandžić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129635
Telefaks: +385 1 6129832
E-pošta: igor.pandzic@fer.hr


Grupa za obradbu slike (IPG)

Grupa za obradbu slike spaja ekspertna znanja iz područja elektronike i iz područja računarstva. Glavne teme istraživanja grupe za obradbu slike uključuju digitalnu obradbu slike, računalni vid i obradu i analizu slike u medicini. Ostale teme istraživanja obuhvaćaju 3D vizualizacije i virtualnu stvarnost.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/IPG

 

Za više informacija o Grupi za obradbu slike javite se voditelju:

Sven Lončarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129891
Telefaks: +385 1 6129652
E-pošta: sven.loncaric@fer.hr


Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava (LAMP)

Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava pod vodstvom profesora Bojana Jerbića pri Fakultetu strojarstva i brodogranje Sveučilišta u Zagrebu se fokusira na najraznovrsnije aspekte dizajna i implementacije inteligentnih robotskih sustava te primjenu istih. Laboratorij posjeduje specifična znanja u poljima automatizacije i inteligentne robotike, sustava sa suradnju korištenjem interneta, inteligentnih automatskih proizvodnih sustava, mobline robotike, modeliranja i upravljanja automotivnim sustavima, samo-prilagođujućim sustavima, CAD/CAM, sustavima za 2D/3D strojni vid te genetičkom programiranju.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/LAMP

 

Za više informacija o Laboratoriju za projektiranje izradbenih i montažnih sustava javite se voditelju:

Bojan Jerbić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Adresa: Ivana Lučića, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6168356
Telefaks: +385 1 2352516
E-pošta: bojan.jerbic@fsb.hr


Laboratorij za kolorimetrijska mjerenja (LKM)

Laboratorij za kolorimetrijska mjerenja je istraživački laboratorij na Katedri za reprodukcijsku fotografiju na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje se provodi u polju kolorimetrije, sustavima za upravljanje bojama i obradi i zaštiti slika.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/LKM

 

Za više informacija o Laboratoriju za kolorimetrijska mjerenja javite se voditeljici:

Lidija Mandić
Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet
Adresa: Getaldićeca 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2371080 / 246
Fax: +385 1 2370077
E-pošta: lidija.mandic@grf.hr


Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS)

Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja je istraživački laboratorij na Zavodu za automatiku na Faklutetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja laboratorija odvijaju se u poljima robotike, inteligentnog upravljanja, fleksibilnih proizvodnih sustava, letjelica bez posade, procesnoj kontroli, ugradbenim sustavima te sustavima upravljanja u industriji.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/LARICS

 

Za više informacija o Laboratoriju za robotiku i inteligentne sustave upravljanja javite se voditelju:

Zdenko Kovačić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129796
Telefaks: +385 1 6129785
zdenko.kovacic@fer.hr


Laboratorij za daljinska mjerenja i GIS (LRS)

Glavna istraživačka područja laboratorija za daljinska mjerenja i GIS su daljinska očitavanja i interpretacija slike (vizualna i/ili strojna); obradbi i analizi slike, aplikacijama daljinski očitanih podataka (hiperspektralna i multispektralna očitavanja), GPS-u, GIS-u, DTM-u u polju šumarstva. Ostala područja interesa uključuju otkrivanje štete u šumama iz CIR aerofotografija korištenjem neuronskih mreža te primjena neuronskih mreža u procjeni sastojine iz IKONOS satelitskih snimki.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/LRS

 

Za više informacija o Laboratoriju za daljinska mjerenja i GIS javite se voditeljici:

Renata Pernar
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Adresa: Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 2352452
Telefaks: +385 1 2352516
E-pošta: rpernar@sumfak.hr


Laboratorij za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sigurnosne sustave (RUBIOSS)

Glavna istraživačla područja RUBOISS-a obuhvaćaju:

 • raspoznavanje uzoraka
 • biometriku
 • biometrijske sigurnosne sustave
 • računalni vid i obradbu slike

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/RUBIOSS

 

Za više informacija o Laboratoriju za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sigurnosne sustave javite se voditelju:

Slobodan Ribarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129952
Telefaks: +385 1 6129653
E-pošta: slobodan.ribaric@fer.hr


Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab)

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab) okuplja istraživače čija je istraživačka djelatnost usmjerena na metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju, uključujući za tu svrhu i uporabu senzora mobilnih platformi poput pametnih telefona i tableta.

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/sharklab

 

Za više informacija o Laboratoriju za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina javite se voditelju:

Tomislav Pribanič
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129937
Telefaks: +385 1 6129652
E-pošta: tomislav.pribanic@fer.hr


Laboratorij za videokomunikacije (VCL)

Laboratorij za videokomunikacije spaja ekspertna znanja iz područja višemedijskih komunikacija, kompresije videa i slike te upravljanja kvalitetom slike. Glavna područja istraživanja obuhvaćaju obradbu slike i videa, mjerenja kvalitete slike i digitalnu televiziju. Ostala područja interesa obuvaćaju dohvat i pretraživanje slika po sadržaju, ekstrakciju značajki slike, prepoznavanje lica te obradu i analizu slike u medicini.

 

Internetska stranica laboratorija: http://www.fer.unizg.hr/crv/hr/laboratorij/VCL

 

Za više informacija o Laboratoriju za videokomunikacije javite se voditeljici:

Sonja Grgić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Adresa: Unska 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6129780
Telefaks: +385 1 6129717
E-pošta: sonja.grgic@fer.hr