Poveznice

 

Udruženja

Automated Imaging Association

http://www.visiononline.org/

AIA je organizacija koja okuplja sve važnije proizvođače opreme za strojni vid. Kao krovna organizacija izdaje i održava standarde kao što su CameraLink i GigE Vision standardi.

CameraLink: http://www.visiononline.org/vision-standards-details.cfm?type=6

GigEVision: http://www.visiononline.org/vision-standards-details.cfm?type=5

European Machine Vision Association

http://www.emva.org/

EMVA je organizacija koja okuplja sve važnije proizvođače opreme za strojni vid. Kao krovna organizacija izdaje i održava standarde kao što je i GenICam standard.

GenICam: http://www.genicam.org/

 

Izdanja otvorenog pristupa

Vision Systems Design

http://www.vision-systems.com/

Imaging & Machine Vision Europe

http://imveurope.com/

 

Sajmovi

International Trade Fair for Machine Vision

http://www.messe-stuttgart.de/en/vision/

 

Programska podrška

OpenCV

http://opencv.org/

Dokumentacija za OpenCV

http://docs.opencv.org/

http://opencv.willowgarage.com/documentation/cpp/

itk - Image Segmentation and Registration Toolkit

http://www.itk.org/

vtk - Visualisation Toolkit

http://www.vtk.org/

 

Industrijske kamere i programska podrška za njih

Basler AG

http://www.baslerweb.com/

Baslerov pylon upravljački program podržava rad isključivo s Baslerovim kamerama.

Smartek d.o.o.

http://www.smartek.hr/

http://www.smartekvision.com/

Smartekov GigEVisionSDK podržava rad s bilo kojom GigE/GenICam kompatibilnom kamerom.

JAI

http://www.jai.com/en/

JAI GigE Vision SDK podržava rad s bilo kojom GigE/GenICam kompatibilnom kamerom.

 

Objektivi

Fujinon

http://www.fujifilm.eu/eu/

Hrvatski distributer: http://www.fujifilm.hr/

Navitar

http://www.navitar.com/

Hrvatski distributer:http://www.visor.hr/products/navitar-optics/

Pentax

http://security-systems.pentax.de/

Hrvatski distributer: http://www.pentax.hr/

 

Hrvatske tvrtke u području računalnog i robotskog vida

PhotoPay (Računi.hr d.o.o.)

http://www.photopay.net/

Visor d.o.o. - Industrial Vision Solutions

http://www.visor.hr/

Distrubuter Navitar objektiva: http://www.visor.hr/products/navitar-optics/

Peek Promet d.o.o.

http://www.peek.hr/