Istraživanja

Teme istraživanja:

Labortoriji

BML

FFTS-CVG

HOTLab

IPG

LAMP

LKM

LARICS

LRS

RUBIOSS

SHARK Lab

VCL

3D računalni vid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoupravljajuća vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicina

 

 

 

 

 

 

Detekcija i praćenje lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baze slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja – Automatizirano sklapanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja – Vizualna kontrola kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daljinska istraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotika u medicini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilni roboti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturirano svjetlo i profilometrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet – Prepoznavanje prometnih znakova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obradba dokumenata