Vizija FER Alumni zajednice

Tehnološki razvoj omogućava ne samo konkurentnost i rast našeg gospodarstva, nego stvara i pretpostavku za razvoj svih segmenata društva. FER Alumni su svojim profesionalnim djelovanjem već desetljećima važan dio tog mehanizma. Povezuje nas osjećaj pripadnosti našem Fakultetu, ali i snažna želja ne samo da Fakultetu vratimo dio onoga što smo dobili nego i da svojim znanjima i aktivnostima doprinesemo razvoju Hrvatske. Upravo jačanjem i čvršćim povezivanjem FER alumni zajednice te djelovanjem želimo dati dodatni vjetar u leđa aktivnostima koje stvaraju mjerljivu korist za akademsku i gospodarsku zajednicu te društvo u cjelini. FER Alumni zajednica su svi alumni diplomirali na Fakultetu elektrotehnike i računarstve te Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

FER Alumni inicijativa

Alumni odbor u Hrvatskoj, inozemstvu i koordinator

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu podupire svoju alumni mrežu te aktivno provodi aktivnosti vezane uz povezivanje i umrežavanje članova, suradnju Fakulteta i gospodarstvenika te internacionalno pozicioniranje i etabliranje Fakulteta kao vodeće istraživačke i projektno-partnerske institucije, sve uz suradnju s Alumni članovima, što predstavlja FER Alumni inicijativu FER-a.

Alumni odbor, radno tijelo Fakulteta, broj 16 članica i članova iz gospodarstva i djeluje s ciljem unaprjeđenja veza između Fakulteta i alumni zajednice kroz 4 programa. 

Pored Alumni odbora koji čine članovi u Republici Hrvatskoj, formirano je i radno tijelo za alumne u inozemstvu koje broji članica i članova iz gospodarstva i akademije u inozemstvu s ciljem međusobnog povezivanja FER alumna u svijetu te osnaživanja veze između Fakultetom i alumna koji su ostvarili profesionalnu karijeru van granica države.

Fakultet ima i alumni koordinatora, čiji je zadatak organizacija praćenja razvoja alumni zajednica, umrežavanje alumna u Hrvatskoj i inozemstvu, te osmišljavanje i pokretanje projekata društvenih, profesionalnih i obrazovnih aktivnosti u suradnji s alumni zajednicom. Alumni koordinator je docent dr. sc. Tomislav Marković.

 

AMAC-Alumni FER

Na Fakultetu djeluje Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, AMAC-Alumni FER. Zajednica diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu (i naravno ranijeg Elektrotehničkog odjela Tehničkog fakulteta) osnovana je s ciljem unapređivanja veza i suradnje bivših studenata sa svojim matičnim Fakultetom. Njeni članovi mogu međutim biti i drugi pojedinci koji žele biti prijatelji Fakulteta i podupirati njegove aktivnosti. Učlanite se u udrugu i postanite aktivni članovi svoje zajednice.