FER Alumni okuplja sve studente koji su diplomirali na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Oni ostaju povezani sa svojom alma mater cijeli život.