Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Martina Kutija

  Docent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
   

  1. Erceg, Igor; Sumina, Damir; Tusun, Stjepan; Kutija, Martina.
  Power system stabilizer based on pointwise min-norm control law. // Electric power systems research. 143 (2016) ; 215-224 (članak, znanstveni).

  2. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  Magnetization of speed sensorless squirrel-cage induction generator for wind power application using a phase-locked loop. // Electric power systems research. 122 (2015) ; 119-129 (članak, znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  PLL-based Rotor Flux Estimation Method for Sensorless Vector Controlled Squirrel-Cage Induction Generators. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 57 (2016) , 3; 1-11 (članak, znanstveni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Pravica, Luka; Kutija, Martina; Sumina, Damir.
  Permanent Magnet Generator q-axis Inductance Adaptation Using High-Frequency Signal Injection // Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) / Allard, Bruno ; Chow, Mo-Yuen ; Ibrahim, Yousef ; Sari, Ali (ur.).
  Lyon : IEEE, 2018. 486-491 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
  Comparison of Maximum Torque per Ampere and Loss Minimization Control for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015.
  2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
  Control of Generator- and Grid-side Converter for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications ICRERA 2015.
  Palermo, 2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor; Idžotić, Tomislav.
  Rotor flux estimation method for cage induction generators used in wind power applications // Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015.
  2015. 1155-1160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Čolović, Igor; Kutija, Martina; Sumina, Damir.
  Rotor flux estimation for speed sensorless induction generator used in wind power application // Proceedings of the IEEE International Energy Conference, EnergyCon 2014.
  2014. 23-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
  A current limiting technique for V/f controlled induction machines // Proceedings of the 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, PEMC 2014.
  2014. 1001-1004 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Kutija Martina; Sumina, Damir; Anđelić, Luka.
  Development of Control Algorithms in Industrial Converter using Drive Control Chart // CD Proceedings of 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Kolonić, Fetah ; Matuško, Jadranko (ur.).
  Zagreb : Korema, 2013. 293-297 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  8. Vražić, Mario; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
  Methodology of verifying IR temperature measurement on synchronous generator in rotation // EDPE 2009 - 15th international conference on electrical drives and power electronics / Benčić, Zvonko (ur.).
  Zagreb : KoREMA, 2009. 353-358 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Čolović, Igor; Sumina, Damir; Kutija, Martina; Idžotić, Tomislav.
  Upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom upotrebom neizravnog istosmjernog pretvarača // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ.
  2015. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
   
    Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
   

  1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Vražić, Mario.
  Frekvencijski pretvarači Sinamics za upravljanje elektromotornim pogonima // Siemens Solution Partner Conference.
  Zagreb : Siemens, 2012. 1-20 (predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).
   
    Disertacije
   

  1. Kutija, Martina.
  Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji / doktorska disertacija.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 3.6. 2015, 126 str. Voditelj: Sumina, Damir.
   
    Diplomski radovi
   

  1. Kutija, Martina.
  Regulator kuta opterećenja sinkronog generatora / diplomski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.02. 2009., 110 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Nastavak istraživanja naprednih struktura upravljanja asinkronim vjetrogeneratorima, 2014. (projekt).

  2. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Razvoj i implementacija struktura vektorskog upravljanja asinkronog generatora za vjetroagregat, 2012-2014. (projekt).

  3. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
  Upravljanje asinkronim strojevima bez mjernog člana brzine vrtnje, 2013. (projekt).

  4. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Rovišan, Goran; Kovačić, Marinko; Kutija, Martina; Hanić, Zlatko; Stipetić, Stjepan.
  Razvoj mjernog sustava monitoringa sinkronog generatora TE Plomin2, 2011. (elaborat).

  5. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Cettolo, Mirko; Rovišan, Goran; Poljugan, Tanja; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
  Dijagnostika stanja asinkronih motora - Karlovačka Pivovara d.d., 2010. (elaborat).
   
    Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
   

  1. Guberović, Gabrijel.
  Estimatori magnetskog toka rotora kaveznog asinkronog stroja / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 7.7. 2016, 84 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  2. Barbić, Dean.
  Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profibus komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 46 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  3. Guberović, Gabrijel.
  Kavezni asinkroni motori i skalarno upravljanje motorom / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 47 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  4. Mandić, Franjo.
  Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 44 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  5. Tonjac, Luka.
  Vektorsko upravljanje asinkronim strojem / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, 12.07. 2013, 72 str. Voditelj: Vražić, Mario.

  6. Zrakić, Bono.
  Korištenje frekvencijskog pretvarača u svrhu dijagnostike stanja pogona / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 29 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  7. Šagud, Brunno.
  Višemotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.07. 2012, 64 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

  8. Pilek, Ratko.
  Model sinkronog generatora u programskom paketu PSCAD / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 05.07. 2011, 59 str. Voditelj: Vražić, Mario.

  9. Buzadžić, Jelena.
  Industrijski pogon s asinkronim motorima / završni rad - preddiplomski studij.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 16.07. 2010, 36 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
   
    Prevodilaštvo
   

  1. SIMATIC automatizacijski sustavi / Sumina, Damir (ur.).
  Zagreb : Graphis d.o.o., 2013 (bibliografija).
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski