Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ZAVRŠNI RAD
Šifra: 34317
ECTS: 12
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Automatika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroenergetika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektronika
Obavezni predmet - Redovni modul - Obradba informacija
Obavezni predmet - Redovni modul - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Obavezni predmet - Redovni modul - Računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Računarska znanost
Obavezni predmet - Redovni modul - Radiokomunikacijske tehnologije
Obavezni predmet - Redovni modul - Telekomunikacije i informatika

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Automatika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroenergetika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektronika
Obavezni predmet - Redovni modul - Obradba informacija
Obavezni predmet - Redovni modul - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Obavezni predmet - Redovni modul - Računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Računarska znanost
Obavezni predmet - Redovni modul - Radiokomunikacijske tehnologije
Obavezni predmet - Redovni modul - Telekomunikacije i informatika
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 16.01.2017. u 11:31
Uređeno: 16.01.2017. u 11:32

PDF-ove završnih radova nužno je predati do petka, 20. 1. 2017., u 23:59 sati preko weba FER-a. Naknadne izmjene moći će raditi samo mentori.

Završni radovi na modulu PIIS zaprimat će se u petak, 20. 1. 2017., u 14 sati u D262*.

Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:
1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta
2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka (osim ako s mentorom nije dogovoreno da se uvezeni rad i CD predaju kasnije)
3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada (osim ako s mentorom nije dogovoreno da se uvezeni rad i CD predaju kasnije).
 
Detaljne upute za predaju i prijavu završnih radova se nalaze na sljedećoj poveznici:

http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obavijesti?@=2jpp6#news_10174

 

Mirjana Domazet-Lošo
ZAVRŠNI RAD

Procedure i uvjeti završetka preddiplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva opisani su u članku 30. Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

 
Upute o Završnom radu na preddiplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva raspoložive su na ovoj poveznici i primjenjuju se od akademske godine 2013./2014.

Tekst koji je crveno označen je preuzet iz postojećeg Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju i Izmjenama i dopunama istoga, odnosno iz odgovarajućih odluka Fakultetskog vijeća koje se odnose na ovu tematiku. Preuzet tekst je identičan izvorniku osim eventualnih jezičnih usklađenja.

Plavo označeni tekst je novo dodani dio Pravilnika koji detaljno opisuje dosadašnju dobru praksu i dodatno propisuje nove obveze koje proizlaze iz noveliranih zakonskih odredbi.

 

Ključne promjene u odnosu na dosadašnje postupanje su:

  • Završni i Diplomski radovi moraju se trajno i javno objaviti u internetskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
  • Nakon uspješne obrane jedan tiskani primjerak rada obavezno se pohranjuje u Središnjoj knjižnici FER-a.
  • Studenti obvezno elektroničku inačicu rada s bibliografskim podatcima učitavaju u FER-ov informacijski sustav.
  • Mentor propisuje oblik dodatnog primjerka rada kojeg student njemu predaje (tiskana, ukoričena ili elektronička inačica).
  • Studenti prilikom preuzimanja zadatka predaju izjavu o suglasnosti javne objave rada supotpisanu od strane mentora.
  • Zadatci za završne i diplomske radove tiskaju se u 4 primjerka.
 

REPOZITORIJ