Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
DIPLOMSKI RAD
Šifra: 57478
ECTS: 30
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opis predmeta:
Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.
Literatura:
  1. Prema preporuci mentora; Razni autori; Razni izdavači
Preduvjeti za:
Uvjeti su prikazani pod "Odrzavanje nastave".
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni profil - Automatika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektroenergetika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektronika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Obradba informacija
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Računarska znanost
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Radiokomunikacijske tehnologije
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni profil - Automatika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektroenergetika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektronika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Obradba informacija
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Računarska znanost
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Radiokomunikacijske tehnologije
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Obavezni predmet - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika
Upis predmeta:
Položen: Diplomski projekt
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 18.10.2016. u 10:36

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil TKI održat će se u srijedu, 19. listopada 2016. u 12:00 na ZTEL-u, 8. kat, soba C08-06. 

Potrebno je donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Lea Skorin-Kapov
Objavljeno: 13.10.2016. u 15:12

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Elektronika održat će se u ponedjeljak, 17. listopada 2016. u 15:15 na ZEMRIS-u, soba D341

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Marko Koričić
Objavljeno: 13.10.2016. u 13:46

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Računarka znanost održat će se u ponedjeljak, 17. listopada 2016. u 14:00 na ZEMRIS-u, soba D344

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 12.10.2016. u 14:37
Uređeno: 12.10.2016. u 14:37

Diplomski zadaci se mogu preuzeti u petak, 14.10., u 10:00 sati na 5. katu C zgrade, zavodska učionica C5-13.

Studenti moraju donijeti personalizirani obrazac potpisan od strane mentora.

Damir Žarko
Objavljeno: 11.10.2016. u 13:55

Preuzimanje diplomskih zadataka za profil Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak 14. ožujka 2016. u 11:00 u prostoriji C12-11 (ZRK, 12. kat C zgrade).
Studenti trebaju osobno preuzeti zadatak te potpisati preuzimanje zadatka.

Potrebno je donijeti i Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Diplomskog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor. Izjave su personalizirane i preuzimaju se s FER-weba.

Krešimir Malarić
DIPLOMSKI RAD

Procedure i uvjeti završetka diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva opisani su u članku 33. i 34. Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

 

Upute o Diplomskom radu na diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva raspoložive su na ovoj poveznici i primjenjuju se od akademske godine 2013./2014.

Tekst koji je crveno označen je preuzet iz postojećeg Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju i Izmjenama i dopunama istoga, odnosno iz odgovarajućih odluka Fakultetskog vijeća koje se odnose na ovu tematiku. Preuzet tekst je identičan izvorniku osim eventualnih jezičnih usklađenja.

Plavo označeni tekst je novo dodani dio Pravilnika koji detaljno opisuje dosadašnju dobru praksu i dodatno propisuje nove obveze koje proizlaze iz noveliranih zakonskih odredbi.

 

Ključne promjene u odnosu na dosadašnje postupanje su:

  • Završni i Diplomski radovi moraju se trajno i javno objaviti u internetskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
  • Nakon uspješne obrane jedan tiskani primjerak rada obavezno se pohranjuje u Središnjoj knjižnici FER-a.
  • Studenti obvezno elektroničku inačicu rada s bibliografskim podatcima učitavaju u FER-ov informacijski sustav.
  • Mentor propisuje oblik dodatnog primjerka rada kojeg student njemu predaje (tiskana, ukoričena ili elektronička inačica).
  • Studenti prilikom preuzimanja zadatka predaju izjavu o suglasnosti javne objave rada supotpisanu od strane mentora.
  • Zadatci za završne i diplomske radove tiskaju se u 4 primjerka.

 


REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!