Praktikum upravljanja električnim strojevima

Opis predmeta

Istosmjerni strojevi, načelo rada i načelo upravljanja. Upravljanje istosmjernim strojem upotrebom industrijskog pretvarača, podešavanje parametara industrijskog pretvarača na primjeru jednog industrijskog rješenja. Asinkroni strojevi, fizikalna slika, načelo rada, matematički model, načelo upravljanja. Momentna karakteristika asinkronog stroja. Metode upravljanja, skalarno i vektorsko upravljanje, upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji. Upravljanje asinkronim strojevima korištenjem frekvencijskih pretvarača, struktura pretvarača, načelo rada. Osnove vektorskog upravljanja, tokovi energije u pretvaraču. Laboratorijski postav za upravljanje asinkronim strojevima i beskolektorskim istosmjernim strojevima. Upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojevima. Upravljanje sinkronim strojevima.

Opće kompetencije

Temeljna znanja u području upravljanja električnim strojevima. Iskustvo u primjeni frekvencijskih pretvarača za upravljanje asinkronim strojem i beskolektorskim istosmjernim strojem. Iskustvo u primjeni industrijskih programskih alata za podešavanje frekvencijskih pretvarača, puštanje u pogon asinkronih strojeva i beskolektroskih istosmjernih strojeva napajanih iz frekvencijskih pretvarača, snimanje i analiza mjerenih veličina.

Ishodi učenja

 1. razlikovati tipove strojeva i njihove osnovne karakteristike
 2. primijeniti strukturu upravljanja istosmjernim strojem
 3. primijeniti strukturu upravljanja asinkronim strojem
 4. primijeniti strukturu upravljanja beskolektorskim istosmjernim strojem
 5. primijeniti strukturu upravljanja sinkronim strojem
 6. koristiti frekvencijski pretvarač za upravljanje asinkronim strojem
 7. koristiti frekvencijski pretvarač za upravljanje beskolektroskim istosmjernim strojem
 8. primijeniti industrijske programske alate za podešavanje frekvencijskog pretvarača

Oblici nastave

Predavanja

Tjedno se održava jedan sat predavanja.

Auditorne vježbe

Prije ispita održavaju se auditorne vježbe u trajanju od dva sata.

Laboratorijske vježbe

Šest laboratorijskih vježbi se održava u dva tjedna u trajanju od 2 sata u laboratoriju.

Pokusi na predavanjima

Na predavanjima se održava eksperimentalno puštanje u pogon industrijskog pretvarača za upravljanje istosmjernim strojem.

Konzultacije

Konzultacije se provode uz prethodnu najavu mailom.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Istosmjerni strojevi: fizikalna slika, načelo rada
 2. Istosmjerni strojevi: matematički model, načelo upravljanja
 3. Istosmjerni strojevi: karakteristike upravljanja, pretvarači za napajanje istosmjernih motora
 4. Upravljanje istosmjernim strojem upotrebom industrijskog pretvarača, identifikacija komponenti industrijskog rješenja
 5. Podešavanje parametara industrijskog pretvarača za upravljanje istosmjernim strojevima, primjer industrijskog projekta
 6. Asinkroni strojevi: fizikalna slika, načelo rada, matematički model, načelo upravljanja
 7. Momentna karakteristika asinkronog stroja, metode upravljanja: skalarno i vektorsko upravljanje, upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji
 8. Međuispit
 9. Upravljanje asinkronim strojevima upotrebom frekvencijskih pretvarača, struktura pretvarača, načelo rada
 10. Temelji vektorskog upravljanja, tokovi energije u pretvaraču, općenito o industrijskim frekvencijskim pretvaračima (Siemens Sinamics S120)
 11. Laboratorijski postav za upravljanje asinkronim strojevima i beskolektorskim istosmjernim strojevima
 12. Upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojevima
 13. Sinkroni strojevi: fizikalna slika, načelo rada, matematički model, načelo upravljanja
 14. Upravljanje sinkronim strojem pri radu na elektroenergetskom sustavu, opis industrijskog rješenja za upravljanje sinkronim strojevima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Gorislav Erceg (2002.), Inžinjerski priručnik IP3", (20. Elektromotorni pogoni str. 1017-1074), Školska knjiga Zagreb
Werner Leonhard (2001.), "Control of Electrical drives", Springer
Peter Vas (1994.), "Vector Control of AC Machines", Oxford University Press
D. W. Novotny, T. A. Lipo (1996.), Vector Control and Dynamics of AC Drives, Oxford University Press

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86502
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
13 Predavanja
4 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan