Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.fer.hr/zavod/zari.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Kontakt

(01) 6129 795
(01) 6129 809
 zari@fer.hr

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 9. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof. dr. sc. Vladimir Muljević.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C09-08
6129-854

Prof. dr. sc.
Željko Ban

Email
C09-16-2
6129-850

Prof. dr. sc.
Mato Baotić

Email
C11-13
6129-812

Prof. dr. sc.
Danko Basch

Email
C11-14
6129-644

Prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Email
C11-19
6129-759

Prof. dr. sc.
Mario Kovač

Email
C11-15
6129-796

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Email
C09-07
6129-855

Prof. dr. sc.
Nedjeljko Perić

Email
C09-17
6129-844

Prof. dr. sc.
Ivan Petrović

Email
C09-18
6129-840

Prof. dr. sc.
Zoran Vukić

Izvanredni profesor

Email
C11-10
6129-619

Izv. prof. dr. sc.
Josip Knezović

Email
C09-14
6129-815

Izv. prof. dr. sc.
Nikola Mišković

Email
C11-09
6129-842

Izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Mlinarić

Email
C09-10
6129-821

Izv. prof. dr. sc.
Mario Vašak

Docent

Email
C11-17
6129-631

Doc. dr. sc.
Ivana Bosnić

Email
C11-12
6129-861

Doc. dr. sc.
Igor Čavrak

Email
C09-16-1
+385 (0)1 6129 577

Doc. dr. sc.
Ivan Marković

Email
C09-06
6129-809

Doc. dr. sc.
Matko Orsag

Email
C09-11
6129-713

Doc. dr. sc.
Marija Seder

Email
C11-07
6129-610

Dr. sc.
Martin Žagar

Poslijedoktorand

Email
C11-20
6129-841

Dr. sc.
Daniel Hofman

Email
C09-13
6129-805

Dr. sc.
Vinko Lešić

Email
C09-16-2
6129-577

Dr. sc.
Đula Nađ

Email
C11-16
6129-829

Asistent

Email
C00-12
6129-666

Marko Car
, mag. ing.

Email
C00-09
6129-541

Igor Cvišić
, dipl. ing.

Email
C09-15-1
6129-866

Josip Ćesić
, mag. ing.

Email
C11-20
6129-791

Alen Duspara
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Karlo Griparić
, mag. ing. el.

Email
C09-02-1
6129-561

Tomislav Haus
, mag. ing.

Email
C09-09
6129-849

Kruno Lenac
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Hrvoje Novak
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-631

Branimir Pervan
, mag. ing.

Email
C09-02-1
6129-561

Frano Petric
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
C00-12
6129-666

Barbara Arbanas
, mag. ing.

Email
C09-18-2
6129-577

Anja Babić
, mag. ing.
Marin Bek
, mag. ing.

Email
C09-15-1
6129-866

Borna Bićanić
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Mateja Car
, mag. ing.
Matej Celega
, mag. ing.

Email
C11-20
6129-791

Leon Dragić
, mag. ing. comp.
Nikola Hure
, mag. ing.

Email
C00-12
6129-666

Antun Ivanović
, mag. ing.

Email
C09-02-1
6129-561

Dr. sc.
Edin Kočo

Email
C09-19-1
098/959-2121

Milan Marković
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Anita Martinčević
, mag. ing.

Email
A-005
6129-591

Ivana Mikolić
, mag. ing.
Juraj Oršulić
, mag. ing.

Email
C09-15-1
6129-866

Tomislav Petković
, mag. ing.

Email
C11-20
6129-791

Igor Piljić
, mag. ing. comp.

Email
C09-15-1
6129-866

Goran Popović
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Goran Vasiljević
, dipl. ing.

Email
C09-02-1
01-6129-561

Ante Zglav
, mag. ing.

Tajnik/ca

Viši laborant 2. vrste

Email
C09-15-1
6129-799

Damir Josić
, struč. spec. ing.

Vanjski suradnik

Prof. dr. sc.
Ivica Crnković

Email
C09-16-3
6129-805

Mladen Đalto
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Dr. sc.
Damjan Miklić
Prof. dr. sc.
Manfred Morari

Email
C09-16-3
6129-529

Branimir Novoselnik
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-631

Dr. sc.
Marin Orlić

Email
 
6129-591

Tihana Sesar
, mag. oecol. et pn

Email
C09-18-2
6129-805

Nikola Stilinović
, mag. ing.
Marin Stipanov
, mag. ing.

Email
A-013
6129-584

Mirjana Stjepanović
, dipl. oec.
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3