Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Zavod je jedna od vodećih institucija u Hrvatskoj na području istraživanja, projektiranja, gradnje i održavanja električnih strojeva, elektromotornih pogona i (elektrotehničke opreme) industrijskih i električnih postrojenja. Osim bavljenja svojom osnovnom djelatnošću - obrazovanjem - Zavod širi i produbljuje stručne i znanstvene veze s ključnim tvrtkama iz gospodarstva. Preuzima niz projekata u kojima se rješavaju konkretni stručni problemi gospodarstva.

Kao jedna od nastavno-znanstvenih jedinica FER-a, Zavod se bavi obrazovanjem i usavršavanjem budućih stručnjaka iz područja elektromehaničke pretvorbe energije, pretvorbe parametara električne energije, automatskog upravljanja industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima te proizvodnim procesima.

Težište studija je na proučavanju električnih strojeva i elektromotornih pogona te upravljanju i automatizaciji postrojenja u industriji, elektroenergetici i transportu. Svrha je studija obrazovanje i osposobljavanje za razvoj, inženjersko projektiranje, upravljanje proizvodnjom, puštanje u pogon i održavanje suvremene elektrotehničke opreme. Stječu se neophodna znanja iz managementa.

Zavod održava svoje stranice na adresiwww.esa.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

doc. dr. sc.
Damir Sumina

Kontakt

 (01) 6129 770
(01) 6129 705
 esa@fer.hr
 www.esa.fer.hr

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju utemeljen je 1925. godine kao Zavod za elektrotehniku pri Kraljevskoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu.

 

 

 


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C04-06
6129-804

Prof. dr. sc.
Željko Jakopović

Email
C04-04
6129-824

Prof. dr. sc.
Fetah Kolonić

Email
C04-09
6129-783

Prof. dr. sc.
Viktor Šunde

Izvanredni profesor

Email
C04-14
6129-826

Izv. prof. dr. sc.
Jadranko Matuško

Email
C04-12
6129-784

Izv. prof. dr. sc.
Damir Sumina

Email
B1-18
6129-830

Izv. prof. dr. sc.
Mario Vražić

Email
C05-10
6129-706

Izv. prof. dr. sc.
Damir Žarko

Docent

Email
C04-15
6129-651

Doc. dr. sc.
Igor Erceg

Email
C04-13
6129-782

Doc. dr. sc.
Šandor Ileš

Email
C02-01-2
6129-837

Doc. dr. sc.
Siniša Popović

Poslijedoktorand

Email
C05-07
6129-754

Dr. sc.
Martina Kutija

Email
C04-10
6129-856

Dr. sc.
Ivan Mrčela

Asistent

Email
C04-15
6129-651

Tin Bariša
, mag. ing.

Email
C05-16
6129-643

Zlatko Hanić
, dipl. ing.

Email
C05-05
6129-743

Tino Jerčić
, mag. ing.

Email
C04-15
6129-651

Filip Jukić
, mag. ing.

Email
C05-16
6129-643

Marinko Kovačić
, dipl. ing.

Email
C02-02
6129-521

Igor Mijić
, mag. ing.

Email
C05-15
6129-613

Tanja Poljugan
, dipl. ing.

Email
C04-15
6129-651

Luka Pravica
, mag. ing.

Email
C05-15
6129-613

Igor Sirotić
, mag. ing.

Email
C05-15
6129-613

Damir Vuljaj
, mag. ing.

Voditelj

Stručni suradnik

Email
C02-01-1
6129-786

Fran Jurišić
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
C03-20
6129-846

Danko Sirotić
, dipl. ing.
Doc. dr. sc.
Armano Srbljinović

Tajnik/ca

Viši laborant 2. vrste

Voditelj ispitnog laboratorija

Email
C04-11
6129-834

U mirovini

Email
C05-11
6129-773

Prof. dr. sc.
Zlatko Maljković

Vanjski suradnik


C04-06
6129-804

Doc. dr. sc.
Ivan Bahun
Prof. dr. sc.
Vladimir Blaško

Email
C05-21
6129-608

Prof. dr. sc.
Krešimir Ćosić
Prof. dr. sc.
Pere Sikavica


C04-10
6129-856

Prof. dr. sc.
Alojz Slutej

Email
C04-15
6129-651

Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3