Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR IZ ELEKTROENERGETIKE 1
Šifra: 11547
ECTS: 6
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Kuzle
prof. dr. sc. Sead Berberović
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opis predmeta:
Literatura:
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 25.11.2014. u 14:26

Doktorand upisuje istraživački seminar u svojem području istraživanja u svih šest semestara studija i u njemu aktivno sudjeluje.

Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- prikaz i rasprava istraživačkih postignuća,
- najava i prethodno izlaganje radova za konferencije,
- kvalifikacijski doktorski ispiti,
- javni razgovori o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada,
- kratki ciklusi predavanja,
- gostujuća predavanja,
- druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

Doktorand je obvezan tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na svima ostalima.

Doktorand je obvezan u prvoj godini studija održati kvalifikacijski ispit.

Doktorand je obvezan u drugoj godini studija održati javni razgovor (ili prijaviti temu).

Doktorand je obvezan u trećoj godini studija izložiti barem jedan rad za konferenciju ili časopis.

Ocjena iz Istraživačkog seminara upisuje se studentu u indeks za svaku godinu studija ako ispuni navedene uvjete.

Sead Berberović
Objavljeno: 09.01.2017. u 09:35

U petak, 13. siječnja 2017., nakon javnog razgovora s Goranom Levačićem, dipl. ing. zakazanog u 12:00 sati i prezentacije Slavice Robić, dipl. ing., svoja istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr. sc. Vedad Bečirović s radom „Model za procjenu naponskih prilika u frekvencijskom području u dijelu elektroenergetske prijenosne mreže bez nadzora kvalitete napona“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 04.01.2017. u 12:16

U petak, 13. siječnja 2017., nakon javnog razgovora s Goranom Levačićem, dipl. ing. zakazanog u 12:00 sati, svoja istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Slavica Robić, dipl. ing. s radom „Energy poverty in Balkans – adjusting policy response to socio-economic drivers“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 24.10.2016. u 11:13

U srijedu, 26. listopada 2016., nakon javnog razgovora s Ivanom Pavičićem, dipl. ing. zakazanog u 11:00 sati, svoja istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Ana Tomasović Teklić, dipl. ing. s radom „Metoda proračuna širenja flikera kroz elektroenergetsku mrežu“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 01.07.2016. u 15:03

U srijedu, 6. srpnja 2016., nakon javnog razgovora s Josipom Tošićem dipl. ing. zakazanog u 10:00 sati, svoja istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Ana Drandić, dipl. ing. s radom „Distribucija napona po namotima naponskog mjernog transformatora“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 08.06.2016. u 09:40

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016., nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita Marka Išlića, mag. ing. zakazanog u 11:00 sati, i prezentacije istraživačkog rada mr. sc. Borisa Sučića, svoja istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr. sc. Mario Perić s radom „Upravljanje energijom u industrijskim  mikromrežama u tržišnim uvjetima“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 07.06.2016. u 17:33

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016., nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita Marka Išlića, mag. ing. zakazanog u 11:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija prezentirat će mr.sc. Boris Sučić s radom „Sustavno gospodarenje energijom – uloga specijaliziranih tečajeva u razvoju kulture energetske učinkovitosti“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Igor Kuzle
Objavljeno: 04.05.2016. u 08:37

Prezentacija istraživačkog rada

Dana 5. svibnja 2016. u ZOEM, nakon javnog razgovora s Igorom Žigerom, univ. spec. transf., zakazanog u 11:30 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Bruno Jurišić, mag. ing. s radom „Difficulties in high frequency transformer modelling“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 20.02.2016. u 17:02
Uređeno: 20.02.2016. u 17:03

Dana 23.02.2016. u 14:00 sati, nakon javnog razgovora Vladimira Valentića, u dvorani D244, Goran Čačać, mag.ing.mech., prezentirat će istraživački rad naslova:

"Primjenjivost interdisciplinarne metode kvantificiranja kompleksnosti u socio-tehnološkom sustavu za određivanje energetskog socio-tehnološkog profila".

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

 

Igor Kuzle
Objavljeno: 02.02.2016. u 19:09
Uređeno: 04.02.2016. u 18:36

Dana 10. veljače 2016., nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita Pauline Dučkić, mag. ing., zakazanog u 14:00 sati na Zavodu za fiziku, u okviru doktorskog studija mr. sc. Ivica Bašić prezentirat će istraživanja na temu:

 

„Detaljna probabilistička sigurnosna analiza gorivnih elemenata  u bazenu za istrošeno gorivo zbog unutarnjih inicijalnih događaja"

(engl. Spent Fuel Pool PSA for Internal Initiating Events)

 

Sažetak predavanja:

Svrha istraživanja je pružiti procjenu rizika od mogućeg oštećenja gorivnih elemenata  u bazenu za istrošeno gorivo (SFP) i radioaktivnog ispusta u okoliš zbog unutarnjih inicijalnih događaja (Internal Initaiting Events). Studija procjene rizika za SFP obavljena je primjerenom metodoligijom probabilističke sigurnosne analize (PSA) na način koji odgovara NEK-PSA za oštećenje reaktorske jezgre.

Detaljna probabilisticka sigurnosna analiza provedena je za bazen za istrošeno gorivo i povezane sigurnosne sustave koji pokrivaju unutarnje inicijalne događaje. Pripremljeni SFP PSA model sadrži sve tehničke elemente tipične za PSA studije za nuklearne reaktore i razvijen je do razine detalja usporedive s referentnim NEK-PSA modelom za primarni krug.

Kvantifikacija frekvencije napravljena je za dva opća vršna događaja: potencijalnog vrenja vode  u bazenu i otkrivanja goriva. Za svaku od te dvije kategorije događaja RiskSpectrum PSA model je definiran.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Igor Kuzle
Objavljeno: 14.12.2015. u 10:20

Dana 17. prosinca 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora s Petrom Mesarić, mag. ing., zakazanog u 12:00 sati, i nakon toga prezentacije istraživačkog rada Sonje Ravlić, mag. ing., također će svoja istraživanja u okviru doktorskog studija prezentirati Blaženka Brkljač, mag. ing. el. s radom Napredni sustav regulacije uzbude sinkronog generatora s kompaundacijom“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 08.12.2015. u 13:31
Uređeno: 08.12.2015. u 13:33

Dana 17. prosinca 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora s Petrom Mesarić, mag. ing., zakazanog u 12:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Sonja Ravlić, mag. ing. s radom „Matematički i simulacijski model za mrežu uzemljenu pomoću transformatora za uzemljenje zvjezdišta“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 13.11.2015. u 13:03

U četvrtak, 19. studenoga 2015. u ZVNE, u 10 sati u dvorani D244-1 (zapadna Europa) Saša Medaković će održati prezentaciju istraživanja u okviru doktorskog studija „SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ. Nakon predmetne prezentacije u istoj dvorani bit će održan javni razgovor s mr. sc. Borisom Sučićem.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Igor Kuzle
Objavljeno: 07.09.2015. u 10:38

Prezentacija istraživačkog rada

Dana 17. rujna 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora s Mariom Bazinom, dipl. ing. zakazanog u 11:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr. sc. Reni Banov s radom „Razvoj metode egzaktnog rješavanja stabla kvara primjenom binarnih dijagrama odlučivanja“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 01.09.2015. u 09:04

Dana 2. rujna 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora s Franom Tomaševićem, dipl. ing., zakazanog u 10:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr. sc. Reni Banov s radom „Analiza stabla kvara primjenom binarnih dijagrama odlučivanja“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 28.08.2015. u 13:06

Dana 2. rujna 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora s Franom Tomaševićem, dipl. ing., zakazanog u 10:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Mihovil Ivas s radom „Izrada pogonske karte u P-Q dijagramu za tipične fotonaponske elektrane priključene na srednjonaponsku mrežu“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 02.06.2015. u 14:39

Dana 12. lipnja 2015. u ZVNE, nakon javnog razgovora mr. sc. Reni Banova, dipl. ing., zakazanog u 12:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Perica Ilak s radom „Utjecaj varijabilne energije vjetra na cijenu vode“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 13.11.2014. u 09:06

Dana 17. studenog 2014. u ZVNE, nakon javnog razgovora mr.sc. Milana Filipovića, dipl. ing., zakazanog u 12:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Ninoslav Holjevac s radom „Fleksibilno upravljanje elektroenergetskom mikromrežom“.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 10.11.2014. u 14:26
Uređeno: 20.11.2014. u 11:48

Prezentacija istraživačkog rada

Dana 25. studenog 2014. u ZVNE, nakon javnog razgovora mr. sc. Kristine Perić, dipl. ing., zakazanog u 11:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr.sc. Mihovil Ivas s radom Vjerojatnost pojave otočnog rada u pogonu elektrane sastavljene od više mrežnih izmjenjivačkih jedinica.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 21.10.2014. u 15:11
Uređeno: 21.10.2014. u 15:11

Dana 30. listopada 2014. u Zavodu za fiziku, nakon javnog razgovora Dinke Lale, dipl. ing., zakazanog u 13:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Sonja Ravlić, mag. ing. s radom Simulacijski model za različite metode uzemljenja zvjezdišta mreža srednjeg napona, i Andrea Brajko, mag. ing., s radom Integracija obnovljivih izvora na tržište električne energije kroz model premija.

Prezentacije se nalaze u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 06.06.2014. u 21:33
Uređeno: 21.06.2014. u 20:56

Poštovani,

 

u okviru Istraživačkog seminara iz elektroenergetike u utorak 10.06.2014. u dvorani B5 Fakulteta elektrotehnike i računarstva s početkom u 14:15 sati predavanje će održati prof. Maciel Barbosa s Tehničkog sveučilišta u Portu.

 

Naslov predavanja je "Digital Signature of Wind Turbines".

 

Prisustvovanje predavanju je obavezno.

 

Igor Kuzle
Objavljeno: 28.03.2014. u 10:01

Prezentacija istraživačkog rada

Dana 2. travnja 2014. u ZVNE, nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita Vladimira Frankija, mag. ing., zakazanog u 12:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Roko Jerčić, mag. ing. s radom Optimizacija broja i pozicioniranje uređaja za monitoring kvalitete električne energije u prijenosnoj mreži.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 28.11.2013. u 09:36

Dana 29. studenog 2013. u ZVNE, nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita mr. sc. Saše Medakovića, dipl. ing., zakazanog u 14:00 sati, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Alan Župan, mag. ing. s radom Elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta električne energije.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 02.10.2013. u 08:28

Dana 3. listopada u 12 sati u knjižnici ZVNE, nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita mr. sc. Ivana Višića, dipl. ing., istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Andrea Brajko, mag. ing. s radom Paritet fotonaponskog sustava s mrežom.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 01.10.2013. u 12:10

Prezentacija istraživačkog rada

Dana 3. listopada u 12 sati u knjižnici ZVNE, nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita mr. sc. Ivana Višića, dipl. ing., istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati mr. sc. Mihovil Ivas, dipl. ing. s radom Analiza nekih zahtjeva operatora mreže za priključenje elektrane izmjenjivačkog tipa na SN mrežu.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 26.09.2013. u 12:57

Dana 3. listopada u 12 sati u knjižnici ZVNE, nakon kvalifikacijskog doktorskog ispita mr. sc. Ivana Višića, dipl. ing., istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Sonja Ravlić, mag. ing. s radom Kriteriji pri izboru vrste uzemljenja zvjezdišta transformatora.

Rad možete preuzeti u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 03.07.2013. u 13:43

Dana 12. srpnja u 10 sati u knjižnici ZVNE, nakon javnog razgovora s Tomislavom Capuderom dipl. ing., istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Perica Ilak, mag. ing. s radom Profit Maximization of a Hydro Producer in a Day-Ahead Energy Market and Ancillary Service Markets.

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 07.06.2013. u 08:40

Dana 10.06.2013. u 15 sati u prostoriji D-251 na ZVNE, istraživanja u okviru doktorskog studija će prezentirati Ante Mikulić s radom "Dodjeljivanje prekograničnog prijenosnog kapaciteta".

Prezentacija se nalazi u repozitoriju.

Sead Berberović
Objavljeno: 03.06.2013. u 11:06
Dana 10.06.2013. u 15 sati u prostoriji D-251 na ZVNE, istraživanja u okivru doktorskog studija će prezentirati sljedeći studenti: 1. Saša Medaković Određivanje source term-a za potrebe procjene ugroženosti teritorija Republike Hrvatske od nuklearne elektrane Krško 2. Hrvoje Grganić Mjerenje temperature i snage u nuklearnoj elektrani (Rod control system) Krško 3. Željko Jurković Regulacija nivoa vode u parogeneratoru i protoka u obilaznoj liniji turbine NE Krško Prof.dr.sc. Igor Kuzle
Igor Kuzle
FORUM

>> / Sve diskusijske grupe / IS iz EE

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 100)  Ukupno: 100

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke

ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!