prof. dr. sc. Igor Kuzle

Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Do sada sam objavio više znanstvenih (CROSBI) i stručnih radova (preko 200). Od stručnih radova u posljednje 3 godine ističu se: 

 • Razvoj distribucijske mreže Elektre Bjelovar u razdoblju 2013-2033. godine, 2014., voditelj i koautor, HEP – ODS d.o.o.

 • Razvoj distribucijske mreže pogona Sveta Klara i Velika Gorica Elektre Zagreb u razdoblju 2013-2033. godine, 2014, koautor, HEP – ODS d.o.o.

 • Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja vjetroelektrana Bruvno, Mazin i Mazin 2 na prijenosnu mrežu, 2013., voditelj i koautor, HEP – OPS d.o.o.

 • Feasibility Study ad Selectrion of Technology for Sudan's First Nuclear Power Plant, 2013., voditelj i koautor, Ministarstvo gospodarstva Republike Sudan

 • Analiza sposobnosti elektrana - agregata koji nisu uključeni u sekundarnu regulaciju da pružaju uslugu sekundarne regulacije, 2013., voditelj i koautor, HOPS d.o.o.

 • Revizija elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja VE Velika Glava, Bubrig, Crni Vrh, 2012., voditelj i koautor, HEP – OPS d.o.o.

 • Preliminarna analiza mogućnosti priključka vjetroelektrana Bruvno, Mazin i Mazin 2 na prijenosnu mrežu, 2012., voditelj i koautor, VE Bruvno d.o.o.

 • Preliminarna analiza mogućnosti priključka elektrane na bioplin Donji Vidovec na prijenosnu mrežu, 2012., voditelj i koautor, EGE – Biomas d.o.o.

 • Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane na biomasu Koprivnički Ivanec na prijenosnu mrežu, 2012., voditelj i koautor, HEP – OPS d.o.o.

 • Idejno rješenje sustava za koordiniranu sistemsku regulaciju napona i jalove snage, 2012., voditelj i koautor, HEP – OPS d.o.o.

 • Razvoj distribucijske mreže Elektre Koprivnica u razdoblju 2011-2031. godine, 2012., voditelj i koautor, HEP – ODS d.o.o.

 • Određivanje optimalnog termina obustave agregata HE Senj i HE Sklope, 2011., voditelj i koautor, investitor HEP-Proizvodnja d.o.o.

Životopis

Igor Kuzle rođen je 1967. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Požegi. Diplomirao je 1991. godine, magistrirao 1997. godine i doktorirao 2002. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Za uspjeh na četvrtoj godini dodiplomskog studija dobio je fakultetsko pismeno priznanje "Josip Lončar". Sudjelovao je u radu više fakultetskih tijela.

Nakon diplomiranja zaposlio se 1992. godine na Zavodu za visoki napon i energetiku, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, a za znanstvenog savjetnika izabran je 2012. godine. U upisnik znanstvenika upisan je pod matičnim brojem 206894.

Igor Kuzle se bavi istraživanjima iz područja regulacije, dinamike, modeliranja i održavanja elemenata elektroenergetskog sustava te problemima vezanim s uvođenje i organizaciju tržišta električne energije. Iz predmetnih područja objavio je jedan sveučilišni udžbenik (Tržište električne energije, Graphis, Zagreb, 2009.), više internih sveučilišnih skripata te dva srednjoškolska udžbenika.

Objavio je više članaka u prestižnim svjetskim časopisima, a ukupno je publicirao više od 200 radova uključujući i radove napravljene za privredne subjekte. Član je uredničkog odbora 12 međunarodnih znanstvenih časopisa od kojih je izvanredni urednik (engl. Associate editor) u 3 časopisa. Sudjelovao je u organizaciji i radu većeg broja međunarodnih konferencija i radionica na kojima je održao više pozvanih predavanja te prezentacija konferencijskih radova. Bio je ili je predsjedavajući konferencija IEEE EUROCON 2013, Zagreb, 01-04.7.2013. i IEEE ENERGYCON 2014 Cavtat, 13.-16.05.2014., a bio je ili je predsjednik lokalnog organizacijskog odbora na konferencijama: European Energy Market 2011, Zagreb, 25.-27.05.2011. i PAC World 2014, Zagreb, 24-26.06.2014.

Nastava

Profesionalni interesi i članstva

Član IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; članski broj: 40096420, (Student 1994, Member 1997., Senior Member 2004.)

 • 2015.-do danas, dopredsjednik za Tehničke aktivnosti Izvršnog odbora IEEE Regije 8

 • 2011.-do danas, Predstavnik svih IEEE Odjela za industrijske primjene u Regiji 8 (Europa, Afrika i Bliski istok)

 • 2010.-do danas, Predstavnik svih IEEE Odjela za elektroenergetiku u središnjoj Europi i Skandinaviji (Norveška, Finska, Švedska, Danska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Austrija, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina)

 • 2009.-2012., Predsjednik Hrvatske sekcije IEEE

 • 2008.-2012., Voditelj hrvatskog IEEE Odjela za industrijske primjene

 • 2012.-do danas, Voditelj hrvatskog IEEE Odjela za elektroenergetiku

 • 2013.-do danas, zadužen je za nominacije i imenovanja u Hrvatskoj sekciji IEEE

 • 2005.-2008.dopredsjednik Hrvatske sekcije IEEE

Član je i više domaćih strukovnih organizacija i društava (HRO CIGRÉ, HKIE, HDO). U periodu 2008.-2012 bio član izvršnog odbora Hrvatskog ogranka CIGRÉ i predsjednik Studijskog odbora C2 (Pogon i vođenje elektroenergetskog sustava). Sudjelovao je u organizaciji više savjetovanja i simpozija HRO CIGRÉ, a bio je i predsjednik programskog odbora 11. savjetovanja HRO CIGRÉ, Cavtat 10.-13.11.2013.

Državni stručni ispit položio je 1994. godine, a od 1999. je Ovlašteni inženjer elektrotehnike (Hrvatska komora inženjera elektrotehnike). Od 2007. godine član je Tehničke komisije za elektrotehničke proizvode (TK-13) pri Centru za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore (dodjela prava uporabe znaka "Izvorni hrvatski proizvod" i "Hrvatska kvaliteta"). Od 2012. član je Stalne koordinacije Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. za priključenje obnovljivih izvora energije na prijenosni sustav RH kao i član Savjetodavnog stručnog povjerenstva u Ministarstva zaštite okoliša i prirode u postupcima procjene utjecaja vjetroelektrana na okoliš.

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
1991.
Godina magistriranja:
1997.
Godina doktoriranja:
2002.
Na zavodu od:
1992.

Izabrani projekti

Kao aktivini istraživač sudjelovao sam u više znanstvenih projekata: 

 • EU project "IRES-8 - Instigation of Research and Innovation Partnership on Renewable Energy, Energy Efficiency and Sustainable Energy Solutions for Cities", voditelj i koordinator za Hrvatsku, 01.01.2015.-31.12.2018., poveznica

 • HRZZ projekt "FENISG - Flexible energy nodes in low carbon smart grid", voditelj, 01.10.2014.-30.09.2018., poveznica http://fenisg.org/Index.html

 • FP7 projekt "Flex-ChEV - Advanced Infrastructures for Electric Vehicle Charging Stations", voditelj i koordinator za Hrvatsku, 15.03.2014.-14.03.2016., poveznica http://flexchev.com/

 • FP7 projekt "EYE - Empowering Young Explorers", 01.11.2013.-01.11.2015., koordinator za Hrvatsku, poveznica http://fet-eye.eu/national-contacts

 • FP7 projekt "DYMASoS – Dynamic Management of Physically Coupled Systems of Systems" (voditelj prof.dr.sc. Mato Baotić), 01.10.2013.-31.09.2016., istraživač na projektu, http://www.dymasos.eu/facts/consortium/university-of-zagreb/

 • FP7 projekt "ACROSS - Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative Systems" (voditelj: prof.dr.sc. Ivan Petrović), 01.10.2011.-31.03.2015., istraživač na projektu i voditelj grupe EPSDAC (Electric Power System Dynamics, Automatization and Control group), http://across.fer.hr/across/people

Voditelj sam više projekata za subjekte iz privrede.
 

Povijest zaposlenja

Nakon diplomiranja započeo sam suradnju sa Zavodom za visoki napon i energetiku, na kojem sam se i zaposlio 1992. godine u zvanju Zavodskog suradnika.

 • Za mlađeg asistenta na grupi predmeta "Električna postrojenja" izabran sam 23.12.1992.
 • U zvanje asistenta izabran sam 16.12.1997.
 • U zvanje višeg asistenta izabran sam 17.09.2002.
 • U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran sam 15.12.2004. godine.
 • U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor izabran sam 18.01.2010. godine.
 • U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor izabran sam 20.01.2015. godine.

Hobiji i osobni interesi

Enologija.