Nikola Hure, mag. ing.

Vanjski suradnik, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Udžbenici i skripta
 
Automatsko upravljanje - zbirka zadataka (ver 3) / Mišković, Nikola ; Hadjina, Tamara ; Hure, Nikola ; Baotić, Mato (ur.).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Wind turbine overspeed protection based on polytopic robustly invariant sets. // Wind energy. 19 (2016) , 9; 1713-1731 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Clustering-based Identification of MIMO Piecewise Affine Systems // Proceedings of the 21st International Conference on Process Control.
On Operating Envelope Protection Design for Nonlinear Discrete-time Systems // In Proceedings of IFAC World Congress 2017.
Optimal Wind Turbine Yaw Control Supported with Very Short-term Wind Predictions // Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT).
Wind Turbine Overspeed Protection Based on Robust Invariant Sets // Proceedings of the European Wind Energy Association 2014 Annual Event, EWEA 2014.
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Identification of a discrete-time piecewise affine model of a pitch-controlled wind turbine // Proceedings of the 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Volume III. Computers in Technical Systems & Intelligent Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Primjena LabVIEW programskog alata za razvoj HIL strukture upravljanja brzinom vrtnje vjetroagregata // Proceedings of the 33th international convention MIPRO 2010, Vol. III. - CTS & CIS / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
 
  Diplomski radovi
 
Modelsko prediktivno upravljanje vjetroagregatom u megavatnoj klasi / završni rad - diplomski/integralni studij.
 
  Druge vrste radova
 
Materijali za seminar iz automatizacije postrojenja za sudionike iz industrije – osnovni stupanj, 2016. (seminar).
Materijali za seminar iz automatizacije postrojenja za sudionike iz industrije – napredni stupanj, 2016. (seminar).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Implementacija algoritma očuvanja radne anvelope vjetroagregata potpomognuta programirljivim logičkim poljima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Optimalno upravljanje vjetroagregatom podržano mjerenjima LIDAR senzora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Identifikacija pojednostavljenog dinamičkog modela vjetroagregata i sinteza modelskog prediktivnog regulatora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Optimalno upravljanje vjetroagregatom uz ograničavanje strukturnih opterećenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje mikromrežom zasnovanom na sustavima obnovljivih izvora energije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sinteza regulatora za individualno zakretanje lopatica vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Sinteza sustava upravljanja plutajućim vjetroagregatom / završni rad - preddiplomski studij.
Sustav za automatsko početno pozicioniranje lopatica laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje radnom snagom vjetroelektrane / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje vjetroagregatom korištenjem linearizacije u povratnoj vezi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Integracija modela LIDAR senzora u simulacijski model vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
UPRAVLJANJE VJETROAGREGATOM S PREDUPRAVLJANJEM PO ESTIMATU EFEKTIVNOG VJETRA / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje vjetroagregata u aeroelastičnom simulatoru / završni rad - preddiplomski studij.
Optimalno upravljanje sustavom zakretanja gondole vjetroagregata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Eksperimentalno određivanje aerodinamičkih statičkih karakteristika laboratorijskog vjetroagregata u vjetrotunelu / završni rad - preddiplomski studij.
Suboptimalno multikriterijsko upravljanje megavatnim vjetroagregatom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Estimacija brzine vjetra na laboratorijskom vjetroagregatu pomoću Kalmanova filtra / završni rad - preddiplomski studij.
Projektiranje adaptivnog servo pogona laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje brzinom vrtnje vjetroagregata ispod nazivne brzine vjetra uz prisustvo trenja i kompenzaciju njihanja tornja / završni rad - preddiplomski studij.
Implementacija sigurnosnog sustava na laboratorijskom vjetroagregatu / završni rad - preddiplomski studij.
Optimalno upravljanje vjetroagregatom za vrijeme slabih vjetrova / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje brzinom vrtnje vjetroagregata iznad nazivne brzine vjetra s mogućnošću kratkotrajnog preopterećenja generatora / završni rad - preddiplomski studij.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2011.