izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc

Izvanredni profesor, Zavod za telekomunikacije

  Uredničke knjige
 
60 godina Zavoda za telekomunikacije / Lovrek, Ignac; Sinković, Vjekoslav; Mikuc, Miljenko; Jevtić, Dragan (ur.).
Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications - ConTEL2003 Volume 1 of 2 / Jevtić, Dragan; Mikuc, Miljenko (ur.).
Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications - ConTEL2003 Volume 2 of 2 / Jevtić, Dragan; Mikuc, Miljenko (ur.).
Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications - ConTEL2003 / Jevtić, Dragan; Mikuc, Miljenko (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Programski jezici - modeli, tehnike i primjene // Telekomunikacije i informatika - odabrana poglavlja / Tkalić, Mladen (ur.).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Adaptable secure communication for the Cloud of Things. // Journal of Software: Practice and Experience. 47 (2017) , 3; 489-501 (članak, znanstveni).
DXR : towards a billion routing lookups per second in software. // Computer communication review. 42 (2012) , 5; 29-36 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Lightweight and adaptable solution for security agility. // KSII Transactions on Internet and Information Systems. 10 (2016) , 3; 1212-1228 (članak, znanstveni).
Smart Detection and Classification of Application-Layer Intrusions in Web Directories. // Smart Computing Review. 5 (2015) , 6; 510-519 (članak, znanstveni).
Scalable software architecture for distributed MMORPG traffic generation based on integration of UrBBaN-Gen and IMUNES. // Journal of Communications Software and Systems. 8 (2012) , 4; 93-101 (članak, znanstveni).
Oblikovanje radne stanice za primjenu modela automata sa svojstvima učenja u objektno orijentiranoj simulaciji metoda adaptivnog usmjeravanja informacijskih tokova. // ITA. 14 (1995) , 4; 435-445 (članak, znanstveni).
Funkcijski model algoritama obrade poziva i usluga. // ITA. 6 (1987) , 3-4; 285-299 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
A network testbed for commercial telecommunications product testing // Proceedings of 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - SoftCOM 2014 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
NgP - Protokol za dogovor parametara // Proceedings of MIPRO 2012 Jubilee 35th International Convention / Biljanović, Petar (ur.).
Implementing Certificate-based Authentication Protocol on Smart Cards // Proceedings of MIPRO 2012 Jubilee 35th International Convention / Biljanović, Petar (ur.).
Quality of service mechanisms and priority management in HSPA system // Proceedings of MIPRO 2012 Jubilee 35th International Convention / Biljanović, Petar (ur.).
Security Agility Solution Independent of the Underlaying Protocol Architecture // Proceedings of the First International Conference on Agreement Technologies / Ossowski S., Toni F., Vouros G. (ur.).
Improving distributed traffic generation performance by using IMUNES network emulator // Proceedings of the 2012 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks.
Deploying New Hash Algorithms in Secure Neighbor Discovery // Proceedings of the 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
SEND-based Source Address Validation for IPv6 // Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications ConTEL 2009 / Podnar Žarko, Ivana ; Vrdoljak, Boris (ur.).
Sigurnost u privatnim komunikacijskim mrežama // MIPRO 2008 - HEP Informatička i komunikacijska tehnologija (ICT) u vođenju elektroenergetskog sustava / Kljajić, Josip (ur.).
Clustering Network Simulation: Graph Partitioning Approach // Proceedings of the 8th international conference on telecommunications ConTEL 2005 / Gledec, Gordan ; Ježić, Gordan (ur.).
Operating System Support for Integrated Network Emulation in IMUNES // Proceedings of the 1st Workshop on Operating System and Architectural Support for the on demand IT Infrastructure / Franke, Hubertus ; Nieh, Jason (ur.).
Real-Time IP Network Simulation at Gigabit Data Rates // Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications (ConTEL 2003) / Jevtić, Dragan ; Mikuc, Miljenko (ur.).
An approach to education oriented TCP simulation // Proceedings of the 10th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2002) / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
Estimating the Impact of Interrupt Coalescing Delays on Steady State TCP Throughput // Proceedings of the 10th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2002) / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
Automatic Translation From SDL Specification To Distributed Erlang Implementation // Proceedings of the 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, Melecon 2000, Vol. I. - Regional Communication and Information Technology / Economides, Costas ; Pattichis, Constantinos S. ; et. al. (ur.).
Telephone Traffic Routing Simulation Using Learning Automata // Proceedings of the 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, Melecon 2000, Vol. I. - Regional Communication and Information Technology / Economides, Costas ; Pattichis, Constantinos S. ; et. al. (ur.).
WWW.HR - Experiences with Web-server development and maintenance // Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Telecommunications & 22nd International Convention MIPRO '99 / Budin Posavec, Andrea ; Radej, Joško (ur.).
Automatic Erlang Code Generation from SDL Specification // Electronics in Marine, ELMAR'99, Symposium Proceedings.
From the SDL Specification Toward the Erlang Implementation // Proceedings of the 40th International Symposium Electronics in Marine - ELMAR 98 / Radanović, B., Jerič, V. (ur.).
Specification of Erlang Applications // Proceedings of the Erlang User Conference - EUC 98.
Laboratory for Telecommunications Software Technologies at the Faculty of Electrical Engineering and Computing at Zagreb // Proceedings of the Conference FIE 98 / Evans, Don (ur.).
Object Orientation in SDL // Proceedings of the Conference SoftCOM 98.
SDL grafički uređivač // SoftCOM '97 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko ; Pavelin, Ivan ; Burmaz, Branimir (ur.).
First experiences with the World-Wide Web in Croatia // Telecommunication and Information Systems, 2nd International conference with exhibition, Proceedings of the Conference pp. 90– 95. ˇZilina, Slovakia, 22– 25 November 1994..
PBX-LAN KAO OSNOVA LOKALNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA // Proceedings of the 3.th SONT / Srb, Neven (ur.).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Dijagnosticiranje i rješavanje problema u prijenosu audio signala internet protokolom // Proceedings of 32nd International Convention MIPRO 2009, Conference: Telecommunications & Information / Golubić, Stjepan ; Mikac, Branko ; Hudek, Vlasta (ur.).
Izvedba raspodijeljenog hipermedijskog informacijskog sustava temeljenog na WWW konceptu // Proceedings, Conference on software in telecommunications and computer networks SoftCOM'95 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko ; Pavelin, Ivan (ur.).
Experimental Model of Operation and Maintenance Workstation: Expert System Module for Alarm Analysis // Proceedings of Conference on Telecommunications ConTEL 93, ITA vol.12 /no.1-3/, Zagreb, 1993 / Kos, Mladen (ur.).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Klonirajući mrežni stog - koncepti i mogućnosti primjene // Komunikacijske tehnologije i norme u informatici (KOM 2003) : zbornik radova / Polonijo, Mislav (ur.).
 
  Disertacije
 
Postupci provjere ispravnosti specifikacije telekomunikacijskih procesa / doktorska disertacija.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Prilagodba upravljačkog sučelja sustava IMUNES virtualizacijskoj okolini "Linux Containers" / završni rad - preddiplomski studij.
Modularne programske platforme za obradu mrežnog prometa u jezgri operacijskih sustava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Implementacija protokola za dogovaranje parametara neovisna o transportnom sloju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Forensic analysis of the Mac OS X keychain / završni rad - diplomski/integralni studij.
Mjerenje i analiza performansi sustava za emulaciju računalnih mreža / završni rad - diplomski/integralni studij.
Procjena standardiziranih rješenja za glasovne i SMS usluge u prijelaznom periodu na mrežu LTE / magistarski rad.
Model regulacije SMS prometa u signalnoj tranzitnoj točki u svrhu povećanja sigurnosti mobilne mreže / magistarski rad.
Oportunističke metode autentifikacije u novoj generaciji mreža / doktorska disertacija.
Mehanizmi kvalitete usluge i upravljanje prioritetima u sustavu UMTS i HSPA / magistarski rad.
Uspostava komunikacije protokolom SIP kroz heterogene mreže IPv6/IPv4 bez narušavanja kvalitete usluge / magistarski rad.
Sigurnosne mjere za zaštitu čvora DNS/ENUM u višemedijskom podsustavu zasnovanom na internetskom protokolu / magistarski rad.
Izvedba sklopa za IPv4 usmjeravanje korištenjem programirljivih logičkih sklopova (FPGA) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba komunikacijskih funkcija programirljivim logičkim sklopovima (FPGA) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba sklopa za odašiljanje sintetičkog IP / Ethernet prometa korištenjem programirljivih logičkih sklopova (FPGA) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Modularno upravljanje parametrima virtualnih čvorova u sustavu IMUNES / završni rad - diplomski/integralni studij.
Implementacija mehanizama upravljanja virtualnim čvorovima kroz pozive udaljenih procedura u sustavu IMUNES / završni rad - diplomski/integralni studij.
P2P-PODRŠKA ZA RASPODIJELJENU SIMULACIJU/EMULACIJU BRZIH IP MREŽA / magistarski rad.
Implementacija podrške za upravljanje višeodredišnim prosljeđivanjem paketa pasivnim IGMP slušanjem u programskom Ethernet prospojniku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Metoda određivanja otpornosti višemedijskog podsustava zasnovanog na internetskom protokolu na distribuirane napade uskraćivanja resursa / magistarski rad.
Proširenje internih programskih sučelja upravljačkog sloja sustava IMUNES / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje rizikom u sustavu upravljanja sigurnošću informacijskih resursa / magistarski rad.
Razmjena povjerljivih korisničkih podataka između sustava za upravljanje elektroničkim identitetima / magistarski rad.
DISTRIBUTED REAL-TIME SIMULATION OF HIGH SPEED IP NETWORKS / magistarski rad.
PROCJENA PERFORMANSI POSREDNIČKIH INTERNETS

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
1987.
Godina magistriranja:
1991.
Godina doktoriranja:
1997.