Upute za pisanje završnih radova i diplomskih

Prijedlog izrade završnog i diplomskog rada nalazi se u repozitoriju...

 

ZAVRŠNI RAD                       http://www.fer.hr/predmet/zavrad

DIPLOMSKI RAD                        http://www.fer.hr/predmet/diprad


Repozitorij