TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

doc. dr. sc Antonio Petošić 

  1. Poboljšavanje akustičke izolacije kućišta uređaja i prigušivača
  2. Modeliranje i previđanje izolacije u građevinskoj akustici primjenom numeričkih metoda
  3. Određivanje parametara piezokeramičkih elemenata u različitim načinima pobude
  4. Modeliranje izolacije od vibracija
  5. Određivanje akustičke impedancije različitih materijala i njihovo uključivanje u akustičke modele prostora
  6. Nelinearna analiza signala u kaotičnim akustičkim sustavima
  7. Kavitacija
  8. Projektiranje ultrazvučnih pretvarača za primjene u medicini i tehnici (dijagnostički kirurški i terapijski pretvarači)
  9. Metode za uklanjanje šuma iz digitalnih audiozapisa na principu ''wavelet'' i kratkotrajne Fourierove transformacije