Diplomandi - teme

 

prof. dr. sc. Bojan Ivančević

Rbr. JMBAG Ime Prezime Naslov teme
1 0036440566 Martin Bušac Niskofrekvencijska buka
2 0054027620 Mirta Rupnik Usporedba kvalitete analognog i digitalnog zapisa zvuka
3 0036417375 Nino Prekratić Promjenjivost akustičkih svojstava profesionalnih prostora
4 0036424436 Hrvoje Stojković Koncertna dvorana s promjenjivim akustičkim svojstvima
5 0036415846 Vedran Dömötörffy Analiza i sinteza linijskog pojačala
6 0036424462 Kruno Gojak Optički zapis u multimediji
7 0036425711 Ozren Dadić Akustička svojstva manje koncertne dvorane
8 0036417375 Nino Prekratić Snimanje glazbenog zvuka
9 0036421915 Vedrana Starčević Ultrazvuk u kirurgiji
10 0036424436 Hrvoje Stojković Ozvučenje velikog prostora
11 0135163436 Vedran Pavešić Ultrazvuk u kirurgiji
12 0036415846 Vedran Dömötörffy Izlazno audio-pojačalo
13 0036422655 David Skenderija Konferencijski sustavi
14 0036380549 Edita Plečko Mjerenje akustičke snage ultrazvuka u vodi
15 0036402659 Dubravko Hrup Parametarski akustički izvor
16 0036385870 Petar Vidaković Akustička svojstva električke gitare
17 0036400703 Luka Ranogajec Digitalni audio-zapis
18 0036391383 Mirna Horvat Dnevni boravak kao slušaonica
19 0036380720 Denis Dumbović Usporedba prostora za višekanalno slušanje
20 0036406824 Bojan Jovčić Visokokvalitetno predpojačalo za dinamičke slušalice
21 0036401742 Marko Žganec Zaštita od urbane buke
22 0036401074 Nina Kragović Akustička obrada profesionalnih prostora
23 0036398662 Ana Đelagić Primjena ultrazvuka u industriji
24 0036396444 Maja Buble Glasnoća i kvaliteta zvuka
25 0036378783 Josip Poljičanin Utjecaj vremenskog podrhtavanja na kvalitetu reprodukcije CD
26 0036347526 Ana Radić Ultrazvuk u medicinskim i dijagnostičkim uređajima
27 0036389752 Nina Livun Neinvazivna ultrazvučna ispitivanja
28 0036381231 Dinko Stipaničev Projekt profesionalnih tonskih prostora
29 0036364125 Irena Brkić Buka u moru i oceanima
30 0035135689 Marko Možina Mjerenje nekih akustičkih svojstava Koncertne dvorane V. Lisinski
31 0036360537 Stipe Pletikosić Zvučna izolacijska svojstva Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski
32 0036368150 Ivica Marković Akustičke posebnosti pozornice Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski
33 0036381728 Miro Merlak Zvučno polje u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
34 0036361758 Nikola Perković Automobil kao izvor buke i slušaonica
35 0036364221 Hrvoje Novačić Računalo u  glazbi
36 0036369826 Danijel Periša Višekanalni prijenos zvuka
37 0036355829 Tino Baričić Aktivni filtri
38 0036324596 Hrvoje Vodopija Reprodukcija prostornog zvuka
39 0036349188 Tomislav Mlinac Ultrazvuk srednje energetske razine
40 0036349146 Tomislav Cerovski Rekurzivni digitalni filtri
41 0036345430 Eduard Levanić Implementacija digitalnih filtara
42 0036326410 Davor Habjanić A/D i D/A konverteri visoke točnosti
43 0036333742 Dražan Skelin Mjerenje dubine ultrazvukom
44 0036334942 Tomislav Lekić D/A konverzija visoke rezolucije
45 0036337122 Ivanka Tirić Psihoakustička svojstva toplokrvnih životinja
46 0036338679 Marko Gašparić Primjena ultrazvuka velike snage u medicini
47 0036340247 Alan Aye Generator ultrazvuka
48 0036343740 Darko Mareš Akustička obrada profesionalnih prostora
49 0036276519 Zoran Markušić Simulacija prostornog zvuka
50 0036318191 Ivo Braičin Akustička svojstva profesionalnih prostora
51 0036318394 Goran Bogunović "Analiza audio-signala matematičkim alatom"
52 0036324164 Mario Jurčević Računalo kao sustav za generiranje zvučnog signala
53 0036324783 Martin Valek Mogućnosti prijenosa audio-signala računalnom mrežom
54 0036329891 Krunoslav Tatar Digitalni filtri
55 0036339410 Marijan Jurić Ultrazvučna tjeralica životinja
56 0036327418 Krunoslav Kramarić Zvučna izolacija dvostrukog zida
57 0036337138 Bojana Nikolić Akustična svojstva violine
58 0036340289 Stjepan Cerovečki A/D i D/A konverteri u tonfrekvencijskoj tehnici
59 0036353481 Franjo Josipović Redukcija audio-podataka
60 0036338065 Damir Kaknjo Opisivanje i kodiranje audio-signala
61 0036306531 Igor Šofić Metode zaštite od buke okoline
62 0036318854 Tomislav Vukić Degradacija digitalnog audio-signala
63 0036319269 Mario Mihinjač Redukcija podataka na bazi Dolby AC-formata
64 0036319505 Dinko Peček Metode redukcije podataka digitaliziranog audiosignala
65 0036326730 Željko Hranilović Svojstva apsorpcijskih materijala
66 0036329251 Melita Penezić Usporedba slušnog pomagala u diskretnoj i integriranoj izvedbi
67 0036320006 Mladen Munđar Ozvučenje velikih zatvorenih prostora
68 0036332194 Tomislav Đigaš Dvokanalno mjerenje buke u radnoj okolini
69 0036353408 Damir Dijanić Svojstva multimedijske dvorane
70 0036305368 Lukin Grgevčić " Kvaliteta zapisa  audio - signala na mini-disk "
71 0036291225 Hrvoje Išek Prijenos audio signala s kodiranjem bez gubitaka
72 0036293828 Tomas Pukljak Redukcija podataka u prijenosu audi-signala
73 0036297089 Marko Sever Pojačalo snage
74 0036297372 Robert Šipek Koncepcija i projekt digitalnog tonskog studia
75 0036299590 Goran Bulatović Procjena objektivne kvalitete tonskog zapisa na mini-disk
76 0036300265 Ivan Fitz Schroederov difuzor
77 0036317334 Dalibor Dinčić Prag kavitacije u tekućinama
78 0036318326 Tomislav Piasevoli Mjerenje ETC u prostorima ispunjenim vodom
79 0036320326 Mario Ožvald Mjerenje specifične akustičke impedancije pomoću Smithovog dijagrama
80 0036306638 Hrvoje Niković Akustička obrada tonske režije
81 0036311213 Ivan Graovac Mjerenje vremena odjeka subjektivnom metodom
82 0036310081 Zoran Bulić Multimedijska obrada audio-signala
83 0036297895 Oleg Duraković Maskiranje zvuka
84 0036300244 Tonči Stipičević Perceptibilnost dekrementa vremena odjeka
85 0036312231 Ivan Vanja Švajcer Usporedba filtra i njegove simulacije računalom
86 0036276246 Tihomir Vokić Buka u automobilu
87 0036296739 Boris Kovačević Cijevno pretpojačalo
88 0036313410 Krešimir Majdenić Pomicanje virtuelnog izvora zvuka promjenom karakteristike pinnae
89 0036301897 Goran Rek Ovisnost lokalizacije izvora zvuka o tipu signala
90 0036300239 Hrvoje Rajić Dekoder za redukciju podataka audio-signala
91 0036300335 Jakov Parat Koder za redukciju podataka audio-signala
92 0036276108 Željko Bijelić Akustička svojstva velikih zatvorenih prostora
93 0036298140 Zdenko Bakša Prijenos audiosignala telefonskom linijom
94 0036277628 Mladen Plavšić  
95 0036298567 Borislav Habek  
96 0036300111 Igor Česi Sučelje na osobno računalo
97 0036286106 Igor Tomljenović Zapis i reprodukcija prostornog zvuka
98 0036271507 Mislav Radica  
99 0036271372 Toni Laznibat  
100 0036277857 Davor Rogić  
101 0036281685 Bojan Klarić  
102 0036285114 Dragan Jelčić Perceptibilnost promjene inkrementa vremena odjeka
103 0036252417 Robert Špoljarec Zapis digitalnog signala optičkom metodom

prof. dr. sc. Siniša Fajt

Rbr. JMBAG Ime Prezime Naslov teme
1 0036343602 Goran Tomaš Dinamičko procesiranje audio signala u radiodifuziji
2 0036368439 Krunoslav Stašić Postupci vrednovanja prijenosa govora internetskim protokolom
3 1209001148 Vladimir Mikašinović Sustavi pretvorbe teksta u govor
4 0036368673 Emil Matica Formati za razmjenu audio sadržaja u komunikacijama
5 0036399521 Amir Iljazović Virtualne studijske tehnologije
6 0036378778 Tomislav Hećimović Primjena induktivne petlje na slušna pomagala
7 0036397639 Daniel Hofman Programska podrška za pretvorbu teksta u govor
8 0036408348 Marko Burazer Višekanalni sustavi za reprodukciju prostornog zvuka
9 0036407933 Milan Brčić Vremenska obrada audiosignala
10 0036388050 Igor Knežević Internet radio
11 0036419871 Ivan Poljak Profesionalni audio sustavi podržanim računalom
12 0036387277 Ivan Dželalija Zvučne kartice
13 0023036125 Slaven Dodig Kvaliteta profesionalnih audiosustava podržanih računalom
14 0036407489 Vedran Marinkov Krecl Kvaliteta prijenosa zvuka mrežnim komunikacijama
15 0036406962 Dragana Čović Strojno prepoznavanje govora
16 0036420528 Martin Rogoznica Zvučnički sustavi za visokokvalitetnu reprodukciju
17 0036388248 Luka Raljević Obrada govornog signala
18 0036424847 Marko Zec Prijenos govora i glazbe u stacionarnim i mobilnim komunikacijama
19 0036410491 Denis Kunšt Akustička mjerenja i mjerni uređaji
20 0036412865 Mario Jertec Profesionalni sustavi za snimanje zvuka
21 0036402776 Silvio Delija Projektiranje i vrednovanje kvalitete cjevnih audio pojačala
22 0036387784 Vid Zeba Kvaliteta zvučnih kartica
23 0036383103 Rozario Ivačić Zvučna izolacija
24 0036397922 Goran Šimić Prijenos govora internetskim protokolima
25 0036426995 Ivo Huljev Strujanje audio i video podataka
26 0036425059 Bojan Oblučar Realizacija programske podrške za snimanje zvuka
27 0036409137 Toni Bilić Kodiranje i dekodiranje pri strujanje audio podataka
28 0036405229 Kristina Mitar Strujanje audio sadržaja
29 0036387508 Ante Ćerdić Profesionalne zvučne kartice
30 0036406983 Nino Batinić Prepoznavanje govornika
31 0036391960 Ivan Finek Akustička kvaliteta profesionalnih prostora i sustava za snimanje i reprodukciju zvuka
32 0036416677 Mario Ećimović Prijenos i nadzor audio i video podataka u telekomunikacijskim sustavima
33 0036397478 Franjo Fleinek Kodeci za prijenos govora internetskim protkolom
34 0036425620 Jurica Despot Mjerenje buke okoline i zaštita od njenog štetnog djelovanja
35 0036405416 Davor Šušković Dijagnostika pogodnosti implantacije umjetne pužnice kod djece i odraslih
36 0036405575 Nikša Lovrinić Ugađanje gitare s pomoću računala
37 0036402776 Silvio Delija Akustika sakralnih prostora
38 0036390573 Goran Gomaz Vizualizacija glazbe
39 0036387779 Tomislav Čižmar Višekanalni sustavi prostornog zvuka
40 0036427256 Daniel Petrač Obrada signala za prijenos govora internetskim protokolom
41 0036439082 Krešimir Bešenić Obrada glazbenog zvuka
42 0036424810 Mario Ključar Prijenos zvuka mrežnim internet protokolom
43 0036395863 Ivan Bujanić Objektivna mjerenja i subjektivna ispitivanja kvalitete prijenosa govora internetskim protokolom
44 0036394247 Mato Tominac Akustička kvaliteta proizvoda