DIPLOMSKI

Naslovi seminarskih radova iz proteklih akademskih godina

 

prof.dr.sc. Siniša Fajt Analiza i obrada audio signala na DSP procesorima
  Arhitektonska akustika
  Govorna akustika
  Prijenos audioinformacija u sustavima za višekanalnu reprodukciju okružujućeg zvuka
  Prijenos govora i glazbe telekomunikacijama
  Projektiranje cijevnih pojačala
   
prof.dr.sc. Kristian Jambrošić Auralizacija
  Bitni parametri prostorne akustike
  Difuzori
  Microflown senzor
  Prostorni akustički parametri
  Usmjereni mikrofoni
   
prof.dr.sc. Bojan Ivančević Akustička simulacija prostora auralizacijom
  Akustika režije
  Mjerenja audio pojačala prema relevantnim normama
  Ultrazvuk u medicini
   
doc.dr.sc. Ivan Đurek Aktivni zvučnici
  Audio pojačala snage
  Dinamička obrada signala
  Membrane zvučnika
  MIDI
  Usmjereni mikrofoni