Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android

Opis predmeta

Vještina nudi studentima priliku za stjecanje znanja potrebnih za izradu aplikacija na operacijskom sustavu Android i izradu poslužiteljske usluge koju aplikacije na Androidu mogu koristiti. U vještini se obrađuju: osnove programskog jezika Java, objektno orijentirano programiranje u Javi, objektno orijentirani dizajn, arhitektura operacijskog sustava Android, izrada grafičkog sučelja, korištenje specifičnog sklopovlja, pristup podacima na Androidu, komunikacija s uslugama na Internetu, izrada web-usluga temeljenih na transferu stanja resursa i njihovo korištenje u Androidu.

Opće kompetencije

Polaganjem ove vještine, studenti će biti u stanju: primijeniti principe objektno-orijentiranog programiranja u Javi, koristiti najvažnije klase i sučelja u Javi, upotrebljavati strukture i tokova podataka u Javi, koristiti mehanizme logiranja iznimki u Javi, pristupati bazama podataka iz Jave, koristiti razvojno okruženje Eclipse, samostalno razvijati aplikacije za Android, primjenjivati elemente grafičkog sučelja u Androidu, pristupati specifičnom sklopovlju u Androidu, samostalno razvijati raspodijeljene aplikacije u Androidu i učinkovito raditi u malom timu.

Ishodi učenja

 1. razviti aplikaciju u objetno-orijentiranom programskom jeziku Javi samostalo i u timu
 2. razviti aplikaciju za uređaj s operacijskim sustavom Android
 3. dizajnirati i razviti uslugu na poslužitelju
 4. primijeniti mrežno programiranje u izradi aplikacija za Android
 5. povezati uslugu s bazom podataka na Androidu i poslužitelju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju po dva sata tjedno. Predavanja su popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe uključuju izradu projekta u malom timu koji svaki tjedan ima konzultacije s nastavnikom.

Konzultacije

Timovi imaju tjedne konzultacije s nastavnikom.

Programske vježbe

zadaće

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

izrada aplikacije u timu

Tjedni plan nastave

 1. Objektno orijentirano programiranje u programskom jeziku Java
 2. Objektno orijentirani dizajn u programskom jeziku Java
 3. Objektna okolina u programskom jeziku Java
 4. Strukture i tokovi podataka u programskom jeziku Java
 5. Uvod u operacijski sustav Android
 6. Elementi grafičkog sučelja u Androidu
 7. Korištenje specifičnog sklopovlja u Androidu
 8. Lokalno čitanje i spremanje podataka u Androidu
 9. Komunikacijska i uslužna arhitektura u Androidu
 10. Povezivanje Androida s mrežnim uslugama
 11. Osnove izrada web-aplikacija u programskom jeziku Java
 12. Pristup bazama podataka iz programskog jezika Java
 13. Izrada web-usluga temeljenih na transferu stanja resursa

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Literatura

Bruce Eckel (2006.), Thinking in Java, Prentice Hall
Shane Conder, Lauren Darcey (2010.), Android Wireless Application Development, Addison-Wesley Professional
Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura (2011.), Programming Android, O'Reilly Media
Marko Gargenta (2011.), Learning Android, O'Reilly Media

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan