korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Šifra: 86494
ECTS: 7
Nositelji: prof. dr. sc. Sead Berberović
prof. dr. sc. Zoran Skočir
prof. dr. sc. Petar Knežević
prof. dr. sc. Armin Pavić
izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
izv. prof. dr. sc. Šandor Dembitz
doc. dr. sc. Mirko Randić
izv. prof. dr. sc. Martin Dadić
doc. dr. sc. Marko Banek
doc. dr. sc. Bojan Trkulja
doc. dr. sc. Damir Pintar
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Pintar - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Hrvoje Hegeduš - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Petar Mostarac - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Mihaela Vranić - Laboratorijske vježbe
Luka Humski, mag. ing. inf. et - Laboratorijske vježbe
Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe
Tomislav Župan, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
OBAVIJESTI
Objavljeno: 06.10.2015. u 13:09

Objavljen je raspored za laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike na našim stranicama osnove.tel.fer.hr. Svoju grupu i osobni raspored vidite i u svojim kalendarima na FERwebu i nakon logina na našoj stranici (možete ga i preuzeti u iCal formatu za lakše prebacivanje na Google Kalendar, Outlook i sl.).

 

Laboratorijske vježbe počinju u ponedjeljak 19.10. (prva grupa L01 je na rasporedu u točno 07:30)!

 

Sljedeći tjedan u Skriptarnicu dolaze Upute za laboratorijske vježbe (I. ciklus) koje morate obavezno nabaviti.

 

Grupe su dodijeljene i onim ponavljačima koji moraju iznova odraditi laboratorijske vježbe (pravila u ranijoj obavijesti). Ako im dodijeljene grupe ne odgovaraju neka se što prije jave pa ćemo im pokušati pronaći drugu grupu.

Svim ostalim ponavljačima su priznate laboratorijske vježbe i pripadni bodovi iz 2014/15. (grupa Oslobođeni na FERwebu). Ako ih ipak žele ponoviti neka pogledaju raniju obavijest!

Frano Škopljanac-Mačina
Objavljeno: 01.10.2015. u 21:18

Na našem portalu osnove.tel.fer.hr moći ćete tokom semestra pronaći mnoge nastavne materijale (predavanja, službene formule, popis pitanja za usmeni ispit, veliki broj starih pismenih ispita, zadaci za vježbu, testovi za vježbu, opisi laboratorijskih vježbi i mjerne opreme i dr.). Nakon logina trebate odabrati poveznicu Materijali, odnosno Laboratorijske vježbe.

 

Svi najvažniji nastavni materijali (predavanja, službene formule, popis pitanja za usmeni ispit, pismeni ispiti zadnjih godina) bit će dostupni tokom semestra i ovdje na FERWebu na podstranici Materijali (vidljiva nakon logina).

Frano Škopljanac-Mačina
Objavljeno: 01.10.2015. u 21:05
Uređeno: 06.10.2015. u 12:22

Na predmetu Osnove elektrotehnike održavaju se laboratorijske vježbe na kojima voditeljima vježbi pomažu demonstratori (pregledavaju strujne krugove, objašnjavaju baratanje sa opremom i sl.). Za ukupno 32 podgrupe bit će angažirano 16 demonstratora (svaki radi s dvije podgrupe). Angažirani su 9 školskih sati u ciklusu (po 4 sata u prva dva tjedna vježbi u svakom ciklusu; računalnu vježbu obavljaju na isti način kao i svi ostali studenti)+1 sat pripreme za taj posao (angažman ostalih studenata je 5 školskih sati u ciklusu).

 

Demonstratori su oslobođeni kolokviranja vježbi (svi demonstratori koji savjesno odrade svoje obaveze dobit će maksimalnih 6 bodova). Demonstratori moraju pristupiti testu na računalnim vježbama (3 testa po 3 boda).

Demonstratura se novčano honorira u skladu sa pravilnikom FER-a.

Ovim putem raspisujemo natječaj za demonstratore!

Svoje prijave šaljite na adresu frano.skopljanac-macina@fer.hr.

Potrebno je upisati prezime i imegrupuplasman na upisu, i završenu srednju školu te navesti eventualna prethodna iskustva s radom u laboratoriju (redovne ili fakultativne školske aktivnosti i sl.). Prijavu možete predati i osobno u kancelariji Zavoda na 6. katu od 11-12 sati.

Rok za prijavljivanje je do 13.10.2015. (utorak), a 14.10.2015. (srijeda) bit će objavljen popis primljenih demonstratora.

Priprema za vježbu 1.1 održat će se, predvidivo, u petak 16.10.2015. (točno vrijeme bit će objavljeno naknadno).

Frano Škopljanac-Mačina
Objavljeno: 01.10.2015. u 20:55
Uređeno: 02.10.2015. u 21:49

Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se u tri tematska ciklusa. U svakom ciklusu rade se po tri vježbe raspoređene u tri tjedna:

  • prve dvije vježbe u ciklusu se održavaju u elektrotehničkom laboratoriju A309, a traju po dva školska sata
  • treća vježba u ciklusu je računalna i održava se u računalnoj učionici A304, a traje po rasporedu dva školska sata (službeno 45 minuta za samu vježbu i računalni test, a ostalih 45 minuta voditelji vježbi mogu iskoristiti za usmeno ispitivanje ili kratke konzultacije)

Na trećoj vježbi svakog ciklusa studenti svom voditelju predaju izvješće o mjerenju za prve dvije vježbe ciklusa u propisanom formatu (formular u Uputama za laboratorijske vježbe). Voditelj će provjeriti izvješće, i ako ga prihvati student će moći pristupiti računalnom testu. Na svakom testu može se ostvariti od 0 do 3 boda (test ima 6 pitanja s ponuđenim odgovorima; svako pitanje po 0,5 boda; nema negativnih bodova za netočan odgovor).

 

NAPOMENA: ponavljači koji ponavljaju prvi put, a prošle ak. godine 2014/15. su odradili sve laboratorijske vježbe ove godine su automatski oslobođeni laboratorija i priznaju im se prošlogodišnji bodovi iz laboratorija. Oni koji nisu zadovoljni s bodovima mogu ponoviti cjelokupni laboratorij - za detalje pročitajte opširniji dio obavijesti.

 

U opširnijem dijelu obavijesti svakako pogledajte sve važne detalje o vježbama!

Frano Škopljanac-Mačina
Objavljeno: 01.10.2015. u 20:00

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje tokom semestra i na ispitu.

 

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se položiti "kontinuiranim načinom" tijekom semestra, ili na kasnijim "ponovljenim" rokovima.

 

"Kontinuirani način" (studentima ga svesrdno preporučujemo!) podrazumijeva polaganje pismenog ispita u dva dijela koji se sastoje od istog broja zadataka i nose jednaku količinu bodova. Pritom se prvi dio (1. međuispit) polaže na kraju prvog ciklusa nastave (između 23.11.2015. i 4.12.2015.; točan termin bit će objavljen tijekom semestra), a drugi dio (2. međuispit) na kraju semestra (između 1.2.2016. i 12.2.2016.; točan termin bit će objavljen tijekom semestra). Usmeni dio ispita polaže se istodobno s drugim međuispitom (u praksi, usmeni dio slijedi ili jedan dan nakon 2. međuispita ili poslijepodne na sam dan međuispita ako se međuispit održava ujutro).

 

Na kasnijim "ponovljenim" rokovima studenti polažu pismeni dio ispita kao jednu cjelinu (koji po strukturi zadataka i bodovima odgovara objedinjenom 1. međuispitu i 2. međuispitu na kontinuiranoj provjeri) te odmah zatim (na dan pismenog ispita poslijepodne ili jedan dan kasnije) usmeni dio ispita.


Studenti mogu ukupno skupiti najviše 100 bodova. Za prolaznu ocjenu potrebno je skupiti ukupno barem 50 bodova, te osim toga barem 18 bodova na pismenom dijelu ispita (u "kontinuiranom načinu" polaganja to se odnosi na zbroj bodova 1. međuispita i 2. međuispita, bez posebnih pragova na svaki ispit pojedinačno) i barem 8 bodova na usmenom ispitu.

 

U opširnijem dijelu obavijesti možete vidjeti više detalja.

Frano Škopljanac-Mačina
Objavljeno: 01.10.2015. u 19:16

Na početku semestra svim našim studentima želimo puno uspjeha na kolegiju Osnove elektrotehnike!

 

Ovdje na FERWebu ćemo redovito objavljivati sve obavijesti o našem kolegiju.

 

Na našem portalu Osnova elektrotehnike na adresi osnove.tel.fer.hr možete pronaći sve detaljne informacije, nastavni plan, a uskoro i raspored vježbi. Ovaj portal služi i za preuzimanje i predaju domaćih zadaća, za računalne vježbe te je izvor dodatnih on-line aplikacija za učenje i vježbanje.

Frano Škopljanac-Mačina
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Studentski forum OE 2014/2015
 
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!