Natjecateljsko programiranje

Opis predmeta

Vještina na kojoj će se polaznike upoznati s primjenom algoritama u rješavanju složenih problema. Cilj vještine je predstaviti polaznicima primjenu već naučenih algoritama na složenije probleme i područja na kojima njihova primjena nije nimalo očita, a ponekad ni intuitivna.

Opće kompetencije

Vještina na kojoj će se polaznike upoznati s primjenom algoritama u rješavanju složenih problema. Cilj vještine je predstaviti polaznicima primjenu već naučenih algoritama na složenije probleme i područja na kojima njihova primjena nije nimalo očita, a ponekad ni intuitivna.

Ishodi učenja

 1. opisati tok rješavanja algoritamskih problema
 2. prepoznati vremensku i memorijsku složenost bilo kojeg algoritma ili strukture
 3. objasniti konkretne algoritme i strukture podataka
 4. analizirati dani problem i izdvojiti podprobleme
 5. primijeniti naučeno na širem skupu problema
 6. integrirati rješenja podproblema kako bi se dobilo cjelokupno rješenje
 7. procijeniti prednosti i mane različitih algoritama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava je organizirana u dva ciklusa: prvi ciklus obuhvaća 7 tjedana nastave i međuispit, a drugi ciklus obuhvaća šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi s ukupnim opterećenjem od 15 tjedana s 2 sata predavanja tjedno.

Provjere znanja

Znanje se provjerava putem tjednih domaćih zadaća te putem međuispita i završnog ispita.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %
Napomena / komentar

Nema ocjena, studenti prolaze ili padaju predmet.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Teorija grafova.
 3. Pretraživanje.
 4. Pretraživanje.
 5. Napredne strukture podataka.
 6. Napredne strukture podataka.
 7. Teorija brojeva i linearna algebra.
 8. Teorija brojeva i linearna algebra.
 9. Dinamičko programiranje.
 10. Dinamičko programiranje.
 11. Raspršeno adresiranje.
 12. Raspršeno adresiranje.
 13. Sweep line.
 14. Heuristike.
 15. Heuristike.

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Literatura

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson (2001.), Introduction to Algorithms, 2/e, The MIT Press; 2nd edition
Robert Sedgewick (2002.), Algorithms in C++, Addison-Wesley Professional; 3 edition

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

100 izvrstan
90 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan