Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ANALOGNA I MJEŠOVITA OBRADA SIGNALA
Šifra: 34559
ECTS: 5
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Mijat
izv. prof. dr. sc. Igor Lacković
prof. dr. sc. Dražen Jurišić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Spektri realnih i kauzalnih signala; idealni prijenos signala; linearna i nelinearna izobličenja; pojačala s realnim integriranim krugovima; osnovne izvedbe, statička i dinamička svojstva, odstupanje od idealnih karakteristika; strujna povratna veza, strminska pojačala; sustavi za transformaciju signala i impedancije, simulacije induktiviteta; nelinearni sklopovi, komparatori, limiteri, nelinearna povratna veza; filtri; klasifikacija filtara; karakteristike amplitude, faze i grupnog kašnjenja; prijenosne funkcije; aproksimacije: Butterworth, Čebišev, Cauer, linearna faza i grupno kašnjenje; pasivni filtri; aktivni RC filtri; filtri visokog reda; osjetljivosti; selektivna i usklađena pojačala; analogne sklopke i multiplekseri, modeli, pogreške, preslušavanje; SC sustavi za obradu signala, primjena u filtrima, pretvornicima, modulatorima; PLL; AD i DA pretvorba, sigma-delta pretvornici; VLSI sklopovi za obradu signala; programi za analizu i projektiranje.
Literatura:
  1. Design of Analog Filters R. Schaumann, M.E.Van Valkenburg Oxford Univ Press 2001
  2. Analog Signal Processing D. Meador Delmar, Thomson Learning 2002
  3. Low Voltage, Low Power Integrated Circuits and Systems E.S.Sinencio, A.G.Andreu IEEE Press 1998
  4. Design With Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits S. Franco McGraw Hill 2002
  5. Analog Signal Processing R. Pallas-Areny, J. G. Webster Wiley Interscience 1999
1. semestar
Teorijski predmeti profila - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Teorijski predmeti profila - Redovni profil - Elektronika
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 21.12.2016. u 16:07

U repozitorij datoteka postavljena je 2. domaća zadaća. Svaki student treba pronaći stranicu sa svojim imenom i pripadajućim zadacima.

Rukom pisana rješenja domaće zadaće, zajedno s otisnutim listom sa zadacima treba predati najkasnije do ponedjeljka 23. siječnja 2017. godine u 14:00h.

Studenti mogu doći na konzultacije tijekom pisanja 2. domaće zadaće kod prof. D. Jurišića u ured D-109.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 21.12.2016. u 13:39
Uređeno: 21.12.2016. u 14:10

Popunjene radne listove svih laboratorijskih vježbi potrebno je ostaviti najkasnije do 17.01.2017. u kutiji na ulazu u ZESOI (desno od ulaznih vrata). Za prolazak laboratorija potrebno je odraditi sve laboratorijske vježbe te predati ispunjene radne listove.

Napomena: svaki student mora imati vlastite radne listove!   

Dominik Džaja
Objavljeno: 20.12.2016. u 14:49

U repozitorij datoteka postavljena je 1. domaća zadaća. Svaki student treba pronaći stranicu sa svojim imenom i pripadajućim zadacima.

Rukom pisana rješenja domaće zadaće, zajedno s otisnutim listom sa zadacima treba predati najkasnije do 13. siječnja 2017. godine u odgovarajuću kutiju na ulazu u Zavod.

Igor Lacković
Objavljeno: 06.12.2016. u 13:33
Uređeno: 06.12.2016. u 13:34

Laboratorijske vježba održati će se prema rasporedu kojeg možete vidjeti u svojim kalendarima. Na laboratorijske vježbe potrebno je donijeti isprintane radne listove Dio1 i Dio2 koje se nalaze u izborniku "Materijali"/"Laboratorijske vježbe 2014-2015".

Dominik Džaja
Objavljeno: 21.11.2016. u 15:02

Auditorne vježbe iz AMOS-a održat će se u srijedu 23.11.2016. u 14:15 sati na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu infomacija. Studenti trebaju pričekati ispred glavnog ulaza u Zavod (kod lifta).

Igor Lacković
Objavljeno: 06.07.2016. u 15:54

Objavljen je raspored za usmeni ispit kod:

izv. prof. dr. sc. Dražena Jurišića

Termini je u utorak 12.07.2016 u 10:30h.

Na uvid/žalbe na pismeni ispit se može doći odmah.

Da bi se otvorile navedene tablice sa terminima treba kliknuti na "Pročitaj više..."

Dražen Jurišić
Objavljeno: 18.02.2016. u 11:30

Objavljen je raspored za usmeni ispit kod:

1. izv. prof. dr. sc. Igora Lackovića (prva tablica)

2. izv. prof. dr. sc. Dražena Jurišića (druga tablica)

a svi termini su u petak 19.02.2016 u 10:30h.

U drugoj tablici se nalaze termini studenata koji bi mogli odgovarati za višu (ili nižu) ocjenu od ponuđene kod izv. prof. dr. sc. Dražena Jurišića.

Na uvid/žalbe na pismeni ispit se može doći odmah.

Da bi se otvorile navedene tablice sa terminima treba kliknuti na "Pročitaj više..."

Dražen Jurišić
Objavljeno: 22.01.2015. u 13:06
Uređeno: 22.01.2015. u 13:13

Snimke predavanja iz Analogne i mješovite obrade signala 2014-2015 (AMOS-a) iz područja "Aktivni električni filtri" su ažurirane i nalaze se u mapi "Video", u podmapi "Video snimke predavanja iz AMOS-a (Aktivni filtri) 2014-2015".

Materijali sa slajdovima iz navedenog područja se nalaze u mapi "Materijali" u podmapi "Predavanja iz AMOS-a (Aktivni filtri) 2014/2015", a zadaci za vježbu i pripremu završnog ispita se nalaze u podmapi "Riješeni problemi – za vježbu i pripremu za ispite".

Dražen Jurišić
Objavljeno: 18.11.2008. u 15:11
Uređeno: 14.02.2012. u 15:00

Na skriptarnici FER-a može se nabaviti skripta N. Mijat: "Električni filtri". Skripta je korisna za projektiranje el. filtara, jer sadrži tablice, te se može korisno upotrijebiti za brže riješavanje završnog ispita iz AMOS-a.

Miro Ranilović
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!