Obavijesti

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

Autor: Renata Peček
Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto:

1. Položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica / voditelj ureda u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) uz probni rad od dva mjeseca  


UVJETI
- SSS
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO).

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček

Dokumenti