Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    doc. dr. sc. Mario Bukal

    Docent, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski