prof. dr. sc. Nedjeljko Perić

Redoviti profesor, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Autorske knjige
 
10 godina rada hrvatskih znanstvenika na problemima razminiranja .
Hrvatska solarna kuća : studija izvodljivosti projekta = Croatian solar house : feasibility study .
 
  Uredničke knjige
 
Proceedings of the International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2005 / Perić, Nedjeljko; Petrović, Ivan; Butković, Željko (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Osnove linearnih diskretnih sistema // Tehnički priručnik / Jurjević, Vladimir ; Rajković, Borivoje (ur.).
Optimiranje kontinuiranih sistema regulacije // Tehnički priručnik / Jurjević, Vladimir ; Rajković, Borivoje (ur.).
 
  Udžbenici i skripta
 
Inteligentni sustavi upravljanja: Neuronske mreže i genetički algoritmi u upravljanju sustavima .
Procesna automatizacija .
Automatsko upravljanje - predavanja .
Slijedni sustavi - Odabrani radovi / Perić, Nedjeljko ; Deur, Joško ; Petrović, Ivan ; Pavković, Danijel ; Matuško Jadranko (ur.).
Računalno upravljanje sustavima / Petrović, Ivan (ur.).
Automatsko upravljanje - upute za laboratorijske vježbe .
Automatizacija postrojenja i procesa - upute za laboratorijske vježbe .
Inteligentno upravljanje sustavima - Neuronsko i evolucijsko upravljanje .
Digitalni sustavi upravljanja / Bego, Ozren (ur.).
Procesna mjerenja - predavanja -.
Slijedni sustavi s izraženom elastičnošću, zračnošću i trenjem / Perić, Nedjeljko ; Deur, Joško ; Petrović, Ivan ; Pavković, Danijel (ur.).
Automatizacija postrojenja i procesa / Perić, Nedjeljko ; Petrović, Ivan (ur.).
Indentifikacija procesa / Perić, Nedjeljko ; Petrović, Ivan (ur.).
Identifikacija procesa - predavanja -.
Automatsko upravljanje / Perić, Nedjeljko (ur.).
Osnove automatizacije procesa -.
Metode eksperimentalnog određivanja dinamičkih parametara istosmjernih elektromotornih pogona, Upute za laboratorijske vježbe -.
Analiza, sinteza i usporedba sistema regulacije brzine vrtnje istosmjernog elektromotora s i bez podređene regulacije struje armature, Upute za laboratorijske vježbe -.
Automatska regulacija II i teorija automatske regulacije II, Upute za laboratorijske vježbe, Tema II: Sistem regulacije brzine vrtnje -.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Wind turbine overspeed protection based on polytopic robustly invariant sets. // Wind energy. 19 (2016) , 9; 1713-1731 (članak, znanstveni).
Detection of Partially Fallen-Out Magnetic Slot Wedges in Inverter Fed AC Machines at Lower Load Conditions. // IEEE transactions on industry applications. 50 (2014) , 2; 1161-1167 (članak, znanstveni).
Dynamical Optimal Positioning of a Photovoltaic Panel in All Weather Conditions. // Applied energy. 108 (2013) ; 429-438 (članak, znanstveni).
Stator Current Spectrum Signature of a Healthy Cage Rotor Induction Machines. // IEEE transactions on industrial electronics. 60 (2013) , 9; 4025-4033 (članak, znanstveni).
Robust Invariant Set-based Protection of Multi-mass Electrical Drives. // Compel. 29 (2010) , 1; 205-220 (članak, znanstveni).
Sliding mode based load-frequency control in power systems. // Electric power systems research. 80 (2010) , 5; 514-527 (članak, znanstveni).
Neural network based tire/road friction force estimation. // Engineering Applications of Artificial Intelligence. 21 (2008) , 3; 442-456 (članak, znanstveni).
Hybrid Theory Based Time-Optimal Control of an Electronic Throttle. // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 54 (2007) , 3; 1483-1494 (članak, znanstveni).
Adaptive Control of Automotive Electronic Throttle. // Control engineering practice. 14 (2006) , 2; 121-136 (članak, znanstveni).
Constrained Optimal Control of an Electronic Throttle. // International Journal of Control. 79 (2006) , 5; 465-478 (članak, znanstveni).
Neural Network Based Sliding Mode Control of Electronic Throttle. // Engineering applications of artificial intelligence. 18 (2005.) ; 951-961 (članak, znanstveni).
An Electronic Throttle Control Strategy Including Compensation of Friction and Limp-Home Effects. // IEEE Transactions on Industry Applications. 40 (2004) , 3; 821-834 (članak, znanstveni).
Flying Shear Control System. // IEEE Transactions on Industry Applications. 26 (1990) , 6; 1049-1056 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Analysis and synthesis of model reference controller for variable speed wind generators inertial support. // Journal of electrical engineering. 66 (2015) ; 3-10 (članak, znanstveni).
State Variables Estimation of Fuel Cell - Boost Converter System Using Fast Output Sampling Method. // Automatika. 54 (2013) , 2; 155-165 (članak, znanstveni).
Adaptive control of peak current mode controlled boost converter supplied by fuel cell. // Journal of Power Electronics. 13 (2013) , 1; 122-138 (članak, znanstveni).
Fault-tolerant Control of a Wind Turbine with Generator Stator Inter-turn Faults. // Automatika. 54 (2013) , 1; 89-102 (članak, znanstveni).
Fault-tolerant Control of a Wind Turbine with a Squirrel-cage Induction Generator and Rotor Bar Defects. // Automatika. 54 (2013) , 3; 316-328 (članak, znanstveni).
Estimation based Individual Pitch Control of Wind Turbine. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 51 (2010) , 2; 181-192 (članak, znanstveni).
Applying optimal sliding mode based load-frequency control in power systems with controllable hydro power plants. // AUTOMATIKA - Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 51 (2010) , 1; 3-18 (članak, znanstveni).
Nonlinear dynamic simulation model of switched reluctance linear machine. // Procedia: Earth and Planetary Science. 1 (2009) , 1; 1320-1324 (članak, znanstveni).
Wind turbine control for highly turbulent winds. // Automatika, Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 50 (2009) , 3-4; 135-151 (članak, znanstveni).
Stability Analysis of a Patched LQR Control System for Constrained Multi-Mass Electrical Drives. // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review). 85 (2009) , 7; 109-114 (članak, znanstveni).
Combining Identification and Constrained Optimal Control of Piecewise Affine Systems. // Automatika, Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 48 (2007) , 3-4; 145-160 (članak, znanstveni).
An Algorithm for Deadlock Prevention Based on Iterative Siphon Control of Petri net. // Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 47 (2006) , 1-2; 19-30 (originalni znanstveni rad, znanstveni).
Primjena kontinuum regresije za modeliranje procesa na temelju pogonskih podataka. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 46 (2005) , 3-4; 173-184 (članak, znanstveni).
Application of Extended Kalman Filter for Road Condition Estimation. // AUTOMATIKA: časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 1-2 (2003) ; 59-65 (članak, znanstveni).
Fuzzy Model Predictive Control of Electrical Drives with Transmission Elasticity and Backlash. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 1 (2002) , 1-2; 5-11 (članak, znanstveni).
Convex Optimization in Training of CMAC Neural Networks. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 42 (2001) , 3-4; 151-157 (članak, znanstveni).
Regularization and validation of neural network models of nonlinear systems. // Elektrotechnik und Informationstechnik (e&i). 117 (2000) , 1; 24-31 (članak, znanstveni).
Control of electrical drives with elastic transmission, friction and backlash - experimental system. // Automatika. 40 (1999) , 3-4; 129-137 (članak, znanstveni).
Fuzzy Control of a Water Supply System. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 39 (1998) , 3-4; 105-110 (članak, znanstveni).
Comparison of Several Recursive Identification Methods. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 37 (1996) , 3-4; 99-104 (članak, znanstveni).
Microprocessor-Based Control System for Electrical Machines. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 36 (1995) , 1-2/95; 19-26 (članak, znanstveni).
Sinteza i analiza sistema digitalnog upravljanja istosmjernim elektromotornim pogonima pomoću simetričnog optimuma. // AUTOMATIKA - casopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, racunarstvo i komunikacije. 32 (1991) , 1-2/91; 25-32 (članak, znanstveni).
Digitalno mjerenje brzine vrtnje. // AUTOMATIKA - casopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, racunarstvo i komunikacije. 31 (1990) , 3-4/90; 123-128 (članak, znanstveni).
Sustav za mjerenje brzine i prijeđenog puta materijala u kontinuiranim valjačkim prugama. // AUTOMATIKA - casopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, racunarstvo i komunikacije. 31 (1990) , 5-6/90; 193-198 (članak, znanstveni).
Primjena mikroprocesora za adaptivno upravljanje strujom armature istosmjernog pogona s tiristorskim usmjerivačem. // AUTOMATIKA - casopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, racunarstvo i komunikacije. 26 (1985) , 1-2; 23-27 (članak, znanstveni).
Primjena cjelovite digitalne regulacije u hladnim tandem valjaonicama. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 26 (1985) , 3-4; 223-224 (popularizacijski članak, znanstveni).
Samopodesivi regulator stanja. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 26 (1985) , 1-2; 109 (popularizacijski članak, znanstveni).
Vremenski optimalni sistem za pozicioniranje s reguliranim istosmjernim elektromotornim pogonom. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 25 (1984) , 5-6/84; 201-210 (članak, znanstveni).
Novi pojam vlastitih vrijednosti i vlastitih vektora i njihova primjena. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 22 (1981) , 1-2; 65-66 (popularizacijski članak, znanstveni).
Mikroprocesorska brza regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora s dvostrukom petljom armaturne struje. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 22 (1981) , 3-4; 140-141 (popularizacijski članak, znanstveni).
Adaptivna regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora pomoću adaptivnih osmatrivača. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 22 (1981) , 1-2; 63-65 (članak, znanstveni).
Brzi adaptivni sistemi za regulirane elektromotorne pogone. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 16 (1975) , 1-2; 49-50 (popularizacijski članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Znanstvena i akademska zajednica (ne)spremna na promjene. // Perspektive. 6 (2016) , 2; 61-72 (članak, ostalo).
Znanstvena izvrsnost pogonski energent gospodarstva. // Perspektive. 5 (2015) , 1; 38-51 (članak, ostalo).
Eliksir protiv gospodarske krize. // Perspektive. 4 (2014) , 4; 105-116 (članak, ostalo).
Regulacija sustava javne rasvjete grada Zagreba. // Elektroenergetika - časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije. 2 (2005) , 1; 28-32 (članak, stručni).
Istraživanje i razvoj novih metoda i struktura upravljanja procesima. // ER/EM - Časopis za elektrotehniku, računarstvo, energetiku i marketing. 2 (2001) , 2; 17-21 (članak, stručni).
Modernizacija elektromotornog pogona crpki napojne vode kotla termoelektrane. // Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE). 2 (1999) ; 121-124 (članak, stručni).
Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje urbanih sredina. // Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE). 2 (1999) ; 125-127 (članak, stručni).
Istraživanje, razvoj i proizvodnja elektrotehničke i elektroničke opreme i sustava. // HAZU-Bilten Razreda za tehničke znanosti. 2 (1998) ; 7-16 (članak, ostalo).
Microprocesorsko upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima. // Končar - Stručne informacije. 2 (1985) ; 23-28 (članak, stručni).
Regulacija pozicije elektromotornog pogona leteće pile. // Končar - Stručne informacije. 3-4 (1982) ; 65-69 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 
Uloga Inovacijskog centra Nikola Tesla u razvoju hrvatskog gospodarstva // Proceedings of 36th Conference on Transportation Systems with International Participation Automation in Transportation 2016 / Šakić, Željko (ur.).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Wind Turbine Overspeed Protection Based on Robust Invariant Sets // Proceedings of the European Wind Energy Association 2014 Annual Event, EWEA 2014.
Influence of Wind Turbine Generator Fault-tolerant Control on Power Production Quality // Proceedings of the 7th IET international conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD.
Design of Model Reference Controller of Variable Speed Wind Generators for Frequency Regulation Contribution // Proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development "Recent advances in environment, energy, ecosystems and development" (EEEAD 2013) / Niola, Vincenzo (ur.).
Control of the grid side converter in a wind turbine during grid faults // 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2013 (CD Proceedings) 6th Joint Croatian-Slovak Conference / Kolonić, Fetah ; Matuško, Jadranko (ur.).
Optimal Flux Magnitude Tracking with Application to Fault-tolerant Control of Wind Turbine Generators // Proceedings of the 2013 European Control Conference.
Dynamic Induction Machine Model Accounting for Stator and Rotor Slotting // Proceedings of the XXth International Conference on Electrical Machines, ICEM.
Field-oriented Control of an Induction Machine with Winding Asymmetries // Proceedings of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE- PEMC 2012 ECCE Europe.
Fault-tolerant Control of a Wind Turbine with a Squirrel-cage Induction Generator and Stator Inter-turn Faults // Proceedings of the 12th International Workshop on Advanced Motion Control.
State and Parameter Estimation for Field-oriented Control of Induction Machine Based on Unscented Kalman Filter // Proceedings of the 2012 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion.
Reduction of Wind Turbine Tower Oscillations Based on Individual Pitch Control // Control & Automation (MED), 2012 20th Mediterranean Conference on.
Identification of wind turbine mathematical model suitable for advanced controller design // MIPRO 2012 Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
Inter Turn Short Circuit Detection at Higher Modulation Indexes Including Six Step Operation // Proceedings of the XXth International Conference on Electrical Machines, ICEM.
Increasing Sensitivity of Stator Winding Short Circuit Fault Indicator in Inverter Fed Induction Machines // Proceedings of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE- PEMC 2012 ECCE Europe.
Detection of Partially Fallen-Out Magnetic Slot Wedges in Inverter Fed AC Machines Under Various Load Conditions // Proceedings of the IEEE Energy Conversion Congress & Exposition, ECCE.
Laboratory for Renewable Energy Sources and Identification of the Laboratory Wind Turbine Model // Proceedings of the 18th International Conference on Process Control / Fikar, Miroslav ; Kvasnica, Michal (ur.).
Stator Line Current Spectrum Content of a Healthy Cage Rotor Induction Machine // Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives.
Fault-Tolerant Control of a Blade-pitch Wind Turbine With Inverter-fed Generator // Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Fault-tolerant Control of a Wind Turbine with a Squirrel-cage Induction Generator and Rotor Bar Defects // Proceedings of the 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Viliam Fedak (ur.).
Wind Farm Load Reduction via Parametric Programming Based Controller Design // Proceedings of the 18th IFAC World Congress / Bittanti, S. ; Cenedese, A. ; Zampieri, S. (ur.).
Separating Inherent Asymmetries from High Sensitivity Rotor Bar Fault Indicator // Proceedings of the 8th IEEE International Symposium for Electrical Machines, Power Electronics and Drives.
Monitoring of Rotor Bar Faults in Induction Generators with Full-Size Inverter // Proceedings of EPE'11 ECCE Europe Power Electronics and Adjustable Speed Drives: Towards the 20-20-20 Target.
A method to detect missing magnetic slot wedges in AC machines without disassembling // Proceedings of the 47th Annual Conference of the Industrial Electronics Society.
Deterministic power flow optimization in an experimental microgrid // Proceedings of the 5th Global Conference on Power Control & Optimization (PCO 2011).
Efficient Implementation of Patched LQR for Control and Protection of Multi-mass Drives // Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Linear Parameter Varying Approach to Wind Turbine Control // Proceedings of the 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010.
Wind turbine control research in the Laboratory for renewable energy sources // Proceedings of the European Wind Energy Conference & Exhibition, EWEC 2010 Warsaw.
Hierarchical wind farm control for power/load optimization // Torque 2010 The science of making torque from wind / Voutsinas, Spyros ; Chaviaropoulos, Takis (ur.).
Patched LQR Control for Robust Protection of Multi- mass Electrical Drives with Constraints // Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Hybrid Modeling for Optimal Control of a Linear Switched Reluctance Generator Used in a Direct Drive Wave Energy Converter // Proceedings of the 3rd International Conference on Ocean Energy.
Optimal Distribution of Load-Frequency Control Signal to Hydro Power Plants // Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Liserre, Marco ; Hung, John Y. (ur.).
Simulation of a Train Communication System Using Timed Colored Petri Nets // Proceedings of the IEEE Interanational Conference on Industrial Technology – ICIT 2009 / Jezernik, Karel ; Chakraborty, Chandan (ur.).
Experimental Comparison of Trajectory Tracking Algorithms for Nonholonomic Mobile Robots // Proc. of 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.
Neural networks based prediction of wind gusts // European Wind Energy Conference.
Optimal Rail Route Energy Management Under Constraints and Fixed Arrival Time // Proceedings of the European Control Conference 2009 / Bokor, Jozsef (ur.).
Identification of Power System Model Parameters for Sliding Mode Based Load-Frequency Control // Proceedings of the International IEEE conference EUROCON 2009.
Modeling Wire Train Bus Communication Using Timed Colored Petri Nets // Proceedings of SICE Annual Conference 2008 / Kojiro Hagino (ur.).
Modeling Bus Communication Protocols Using Timed Colored Petri Nets — The Controller Area Network Example // Proceedings of the Ninth Workshop and Tutorial on Practical Use of Coloured Petri Nets and the CPN Tools / Jensen, Kurt (ur.).
Individual pitch control of wind turbine based on loads estimation // Proceedings of the 34th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2008).
Identification of Wind Turbine Model for Individual Pitch Controller Design // CD-ROM Proceedings of the 43rd International Universities Power Engineering Conference.
Optimal Sliding Mode Controller for Power System's Load-Frequency Control // Proceedings of the 43rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2008.
Odometry calibration of mobile robots via semidefinite programming relaxations // Proceedings of the 17th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK’ 2008, Vol. B / Zajc, Baldomir ; Trost, Andrej (ur.).
Protective Predictive Control of Electrical Drives with Elastic Transmission // 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference Proceedings / Zawirski, Krzysztof (ur.).
Optimal Parameters for Sliding Mode Based Load-Frequency Control in Power Systems // Proceedings of the 10th International Workshop on Variable Structure Systems, VSS'08.
Modeling Controller Area Network Communication // Proceedings of 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics : INDIN 2007 / Dietrich, Dietmar ; Hanche, Gerhard P. (ur.).
Damping of Wind Turbine Tower Oscillations through Rotor Speed Control // CD-ROM Proceedings of the Ecologic Vehicles and Renewable Energies International Exhibition and Conference - EVER 2007.
Design of a Wind Turbine Pitch Controller for Loads and Fatigue Reduction // Proceedings of the European Wind Energy Conference & Exhibition, EWEC 2007.
Efficient computation of the one-step robust sets for piecewise affine systems with polytopic additive uncertainties // Proceedings of the European Control Conference 2007.
Torque-Ripple Minimization in Switched Reluctance Motors – A Set Theoretic Approach // Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (the 3rd Joint Slovak-Croatian Conference) / Fedák, Viliam (ur.).
Bounding the Torque Ripple in Switched Reluctance Motors Using Polyhedral Invariant Set Theory // Proceedings of the 46th IEEE Conference on Decision and Control.
Estimation and Prediction in Load-frequency Control // Proceedings of the International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG 2007.
A Sliding Surface Design for Robust Load-frequency Control in Power Systems // Proceedings of the Power Tech 2007.
Identification of Wind Turbine Model for Controller Design // Preoceedings of the 12th International Power Electronics and Motion Control Conference.
Piecewise Affine Identification of MIMO Processes // Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Control Applications.
Discrete-Time Sliding Mode Control of Load Frequency in Power Systems with Input Delay // Proceedings of the 12th International Power Electronics and Motion Control Conference.
Core development for CANopen minimum slave in distributed control systems // Proceedings of International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS EDPE 2005.
Estimation of Wind Turbulence Model Parameters // Proceedings of the 2005 International Conference on Control and Automation.
A Petri Net approach of deadlock prevention in marine traffic system // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2005 / Perić, Nedjeljko ; Petrović, Ivan ; Butković, Željko (ur.).
Experimental Investigations of a Direct Adaptive Neurofuzzy Controller // Proceedings of the 2005 IEEE Conference on Control Applications.
Hybrid Theory Based Time-Optimal Control of an Electronic Throttle // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2005 / Perić, Nedjeljko ; Petrović, Ivan ; Butković, Željko (ur.).
Clustering-based identification of a piecewise affine electronic throttle model // Proceedings of the 31st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.
Fuzzy Sets With Self-Adjustable Universes of Discourse // -.
NEURAL NETWORK BASED SLIDING MODE CONTROL OF ELECTRONIC THROTTLE // Proceedings of "IFAC Symposium on Advances in Automotive Control" / Glielmo, L. ; Pianese, C. ; Rizzo, G. ; Vasca, F. (ur.).
Modelling of Transport Delay on ETHERNET Communications Networks // Proceedings of The 12th IEEE Mediterranean Electro-technical Conference, MELECON 2004..
An Adaptive Nonlinear Strategy of Electronic Throttle Control // SAE paper No. 2004-01-0897, Electronic Engine Controls 2004 (SP-1822).
Hrvatska solarna kuća kao laboratorij // 6. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja, 1. Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije.
Project of the Croatian Solar House as an energy development strategy of Croatia in the field of households // 19. znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša : Međunarodni kongres Energija i okoliš 2004. : zbornik = 19th Scientific Conference on Energy and the Environment : International Congress Energy and the Environment 2004 : proceedings / Franković, Bernard (ur.).
Deadlock Prevention in Manufacturing Systems Based on Petri Nets // CD-ROM Proceedings of the 11th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC).
Tire/Road Friction Force Estimation in Automotive Control Systems // Preceedings of the 3rd International Conference BUSINESS SYSTEMS MANAGEMENT-UPS 2004 / Majstorović, V. ; Katalinić, B. ; Čović, D ; Višekruna, V. (ur.).
Estimation of Difficult-to-Measure Process Variables Using Neural Networks - A comparison of simple MLP and RBF neural network properties // Proceedings of 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2004.
Electronic Throttle State Estimation and Hybrid Theory Based Optimal Control // Proceedings of the 2004 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Model Predictive Control - A Recent Advance in Control Theory // Proceedings of the 3rd International Conference UPS 2004 Business System Management / Majstorović, V. ; Katalinić, B. ; Čović, D. ; Višekruna, V. (ur.).
Navigation of mobile robots in indoor environments - state of the art and future directions // Proceedings of the 19th International Symposium on Information and Communication Technologies.
Hybrid theory based optimal control of electronic throttle // Proc. 2003 American Control Conference, Denver, Colorado, USA.
Project Croatian Solar House // Proceedings of the ISES Solar World Congress 2007 : Solar Energy and Human Settlement / Dalenback, Jan Olof (ur.).
Automatic Tuning of Electronic Throttle Control Strategy // Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Control and Automation / Kyriakopoulos, Kostas J. (ur.).
An Electronic Throttle Control Strategy Including Compensation of Friction and Limp-Home Effects // Proceedings of the 2003 IEEE International Electric Machines and Drives Conference / Lipo, Thomas A. (ur.).
Longitudinal Ventilation Control System in Road Tunnels // Proceedings of the 11th Mediteranean Conference on Control and Automation, MED'03.
An approach to odometry calibration of differential drive mobile robots // Proceedings of the International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2003.
A Comparative Study of Backlash Compensation Methods // Proceedings of the European Control Conference ECC 03.
Parametrizacija LuGre modela kontakta između atomobilskog kotača i podloge // Proceedings of the 4th International Conference on Production Engineering / Karabegović, I ; Jurković, M. ; Določek, V. (ur.).
Application of the RBF neural network for tire-road friction estimation // CD-ROM Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2003.
Self-tuning Control of an Electronic Throttle // Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Control Applications.
Experimental Identification of an Electronic Throttle Body // CD-ROM Proceedings of the 10th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2003), 2– ; ; 4 September 2003, Toulouse, France.
Hybrid Theory Based Model Predictive Control of Electrical Drives with Friction // CD-ROM Proceedings of 10th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE2003.
State Estimation of an Electronic Throttle Body // Proceedings of IEEE ICIT'03 - International Conference on Industrial Technology.
Predictive Control of Water Supply Plant // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.
Neural Network Based Sliding Mode Controller for a Class of Linear Systems with Unmatched Uncertainties // CD-ROM Proceedings of IEEE 41st Conference on Decision and Control, CDC'02..
Experimental investigations of the rubber-asphalt sliding pair dynamics // CD-ROM Proceedings of ASME IMECE2002, Volume 2.
Toolkit for PID Dominant Pole Design // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.
ATM Available Bit Rate Congestion Control with On-Line Network Model Identification // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.
Adaptive Control Based on Fuzzy Process Model with Estimation of Premise Variables // CD-ROM Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Analysis and Optimization of an Electronic Throttle for Linear Operating Modes // CD ROM Proceedings of 10th International Power Electronics and Motion Control Conference / Ban, Drago (ur.).
The use of Grafcet in the development of a passenger-elevator communication system // CD-ROM Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Control and Automation / Prof. Jo&atilde ; o J.S. Sentieiro (ur.).
Intelligent House - Energy-Efficient Solution // Proceedings of Energy and Environment 2002, Rijeka / Franković, Bernard (ur.).
Budućnost tehnike dojave požara // Safety concerning the environment and building.
Croatian Solar House // Energija i okoliš 2002 : XVIII. međunarodni kongres : zbornik = Energy and the Environment 2002 : 18th International Congress : proceedings / Franković, Bernard (ur.).
Razvoj malih solarnih tehnologija // Energy and enviroment 2002 (Energija i okoliš) / Franković, Bernard (ur.).
Autotuning Controller with Backlash Compensation // Proceedings of the EPE-PEMC 2002.
A Petri Net Approach of Deadlock Prevention in Batch Processes in Case of Failure // Proceedings of IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Pietrzykoski, Ferri G. (ur.).
A reinforcement learning approach to obstacle avoidance of mobile robots // Proceedings of the 7th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control / Jezernik, Karel ; Ohnishi, Kouhei (ur.).
Application of extended Kalman filter for road condition estimation // CD-ROM Proceedings of the 10th International Power Electronics and Motion Control Conference / Zvonko Benči (ur.).
Neural Network Based Correction of Odometry Errors in Mobile Robots // Proceedings of FIRA Congress 2002 / Kim (ur.).
Convex Optimization in Training of CMAC Neural Networks // CD-ROM Proceedings of the IEEE 9th Mediterranean Conference on Control and Automation / Zoran Vukić, Kimon P. Valavanis (ur.).
Application of Fuzzy Neural Networks in Predictive Control of Batch Distillation // CD-ROM Proceedings of the IEEE 9th Mediterranean Conference on Control and Automation / Vukić, Zoran ; Valavanis, Kimon P. (ur.).
Friction Compensation Based on Reset-Integrator Friction Model // CD-ROM Proceedings of the 9th European Conference on Power Electronics and Applications / Helmut Weiss (ur.).
Model Based Backlash Compensation // CD-ROM Proceedings of American Control Conference 2001 / Bruce H. Krogh (ur.).
Fuzzy Model Predictive Control of Electrical Drives with Transmission Elasticity and Backlash // CD-ROM Proceedings of IEEE 9th Mediterranean Conference on Control and Automation / Vukić, Zoran ; Valavanis, Kimon P. (ur.).
Selftuning PID Controller Based on the Estimation of Process Ultimate Point // CD-ROM Proceedings of IEEE 9th Mediterranean Conference on Control and Automation / Vukić, Zoran ; Valavanis, Kimon P. (ur.).
Neural Network Based Predictive Control of Electrical Drives with Elastic Transmission and Backlash // CD-ROM Proceedings of the 9th European Conference on Power Electronics and Applications / Weiss, Helmut (ur.).
Decoupling Multivariable GPC With Reference Observation // Proceedings of the 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2000 / Pattichis, Constantinos S. ; Panis, Stathis (ur.).
Gain scheduling-based friction compensation // Conference Record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference / Fred C. Trutt (ur.).
Pole Placement Controller Design Based on Fuzzy Process Model // Proceedings of IFAC Symposium on Artificial Intelligence in Real Time Control - AIRTC 2000 / Rudas, Imre J. ; Tar, Jozsef K. (ur.).
A Comparative Study of Servosystems with Acceleration Feedback // 35th IEEE Industry Applications Conference / Fred C. Trutt (ur.).
Pointing and tracking position control system for electrical drives with elastic transmission // Proceedings of the 9th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control - EPE PEMC / Fedak, Viliam ; Fetyko, Jan ; Dudrik, Jaroslav ; Fedor, Jozef (ur.).
Possibilities to increase input impedance or power factor of line side converters supplied by dc or ac railway network // Power Electronics and Variable Speed Drives, IEE 2000.
Laboratory Model of a Two-axis Positioning and Tracking Servosystem Carried Out by Utilization of an A.P.C. Turret // Proceedings of 11th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Jakopović, Željko (ur.).
Speed Control of Electrical Drives with Elastic Transmission Utilizing State Estimators and Controllers // Proceedings of 11th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Jakopović, Željko (ur.).
Modification and application of autotuning PID controller // CDROM Proceedings of the 8th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2000) / Groumpos, Peter P. ; Koussoulas, Nick T. ; Antsaklis, Panos J. (ur.).
Virtual Laboratory for Automatic Control and Supervision - Challenges and Opportunities // Proceedings of UN - ECE International Conference on Technology Transfer for Economic Development: Experience for Countries in Transitions.
The concept of virtual laboratory for automatic control at FEEC Zagreb // Proveedings EPAC 2000: The 21th Century Education and Training in Automation and Control / Dimirovski, Georgi M. (ur.).
Model structure selection for nonlinear system identification using feedforward neural networks // Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2000, Vol.1.
Application of a neural predictive controller in boost converter input current control // Proceedings of the 15th IEEE International Symposium on Intelligent Control / Groumpos, Peter P. ; Koussoulas, Nick T. ; Polycarpou Marios (ur.).
A Knowledge-Base Generating Fuzzy-Neural Controller // Preprints of the IFAC Symposium on Artificial Intelligence in Real Time Control, AIRTC-2000 / Rudas, Imre J. ; Tar, Jozsef K. (ur.).
Neural control of boost converters' input current // Proceedings of 9th International Conference And Exhibition on Power Electronics and Motion Control Vol. 3 of 7 / Fedak, Viliam ; Fetyko, Jan ; Dudrik, Jaroslav ; Fedor, Jozef (ur.).
Towards Industrial Autotuning Controller // Progress in Simulation, Modeling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical and Electronic Devices and Systems / Mastorakis N.E. (ur.).
Self-Tuning Controller Based On Process Fuzzy Model // Computational Intelligence and Applications / Mastorakis, N.E. (ur.).
Design of Polynomial Speed Controller for Electrical Drives with Elastic Transmission // Conference Record of the 8th European Conference on Power Electronics and Applications / Jufer, Marcel (ur.).
Analysis of Speed Control System for Electrical Drives with Elastic Transmission // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Jezernik, Karel ; Begun, Robert (ur.).
Generalized Predictive Controller Applied in Boost Converter Input Current Control // CD-ROM Proceedings of 8th European Conference on Power Electronics and Applications-EPE'99---.
Some practical aspects of control engineering education // Proceedings of the Second IASTED International Conference / M. H. Hamza (ur.).
A Neuro-predictive Controller for Industrial Processes // Computational Intelligence for Modelling, Control & Automation / Mohammadian, Masoud (ur.).
Friction Compensation Methods in Position and Speed Control Systems // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Jezernik, Karel ; Begun, Robert (ur.).
Design of Compact Experimental Servodrive Model with Adjustable Torsion, Friction and Backlash Effects // Proceedings of the 9th International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.).
Control of Electrical Drives with Elastic Transmission, Friction and Backlash - Experimental System // Proceedings 10th EDPE / Ban, Drago (ur.).
Optimization of Speed Control System for Electrical Drives with Elastic Coupling // Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Control Applications / Lewis, Frank L. (ur.).
Design of Reduced-Order Feedforward Controller // UKACC International Conference on CONTROL '98 / Goodall, R. (ur.).
Modelling and control of water supply systems // Proceedings of the IFAC symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications - IFAC LSS'98 / Koussoulas N.T. and Groumpos P.P. (ur.).
An Efficient Newton-type learning Algorithm for MLP Neural Networks // Proceedings od the International ICSC/IFAC Symposium on Neural Computation - NC'98 / Heiss M. (ur.).
A Cascade-Correlation Learning Network with Smoothing // Proceedings on the International ICSC/IFAC Symposium on Neural Computation - NC'98 / Heiss M. (ur.).
Autotuning PID controller with supervision shell // 17th IASTED International conference modelling, identification and control / Hamza M. H. (ur.).
Fuzzy control of a water supply system // Proceedings of the International Conference on Energy Management / Mikuličić V. (ur.).
Comparison of the Self-Tuning Generalised Predictive Controller and Pole Placement Controller // Proceedings of the 9th Mediterranean Electrotechnical Conference - MELECON '98 / Weiss A. J. (ur.).
Approximately Time-Optimal State Space Control Employing Fuzzy Logic // Proceedings of the 16'th IASTED International Conference Modelling, Identification And Control / Hamza, M.H. (ur.).
Control Of Servosystems In Presence Of Torsion, Backlash And Friction // Proceedings 13th international scientific symposium "Science for practice" / Greger, H. (ur.).
A Method Of PID Controller Autotuning // Commande des systemes industrieles - Control of Industrial Systems / Grujić, Ljubomir (ur.).
Modernisation Of Boiler Feed Pump Drives For Thermoelectric Power Plant // Proceedings of the 8'th International DAAAM Symposium, The 8'th International Danube Adria Assosiation for Automation & Manufacturing Symposium / Katalinić, Branko (ur.).
Parameters Adjustment of Generalized Predictive Controller // Proceedings of the 16'th IASTED International Conference Modelling, Identification And Control / Hamza, M.H. (ur.).
Simulation of a Feedwater Pump Control System in a Steam Power Plant // Proceedings of KoREMA "96 41st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Comparison of Several Recursive Identification Methods // Proceedings of KoREMA "96 41st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Control and Supervision of Baker's Yeast Fermentation // Proceedings of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Comparison Of Feedwater Pump Behavior When Operated By Control Coupling Or Voltage And Frequency Converter // Proceedings of the 9'th EDPE, The 9'th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
Mathematical Model of a Fresh Water Supply Plant // Proceedings of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
A Material Velocity And Path Measurement System In Continuous Rolling Mills // Proceedings of 13'th Triennial World Congress of IFAC / Gertler, Janos J ; Cruz, Jose B ; Peshkin, Michael (ur.).
The Calculation Of Energy Savings That Can Be Achieved By Variable Speed Pump Drives // Proceedings of the 9'th EDPE, The 9'th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
Design of a Fresh Water Supply-Control System // Proceedigs of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Analytical Structure of PI Fuzzy Logic Controller with Linear Control Rules // Proceedings of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Microprocessor-Based Control System for the Control of Electrical Machines and Processes // Proceedings of the 6th European Conference on Power Electronics and Applications-.
Control System for Reuse of Wasted Hot Air in a Coffee Roasting Furnace // Proceedings of 40th Anniversary Conference KoREMA-.
Liquid-Level Control by Means of Self-Tuning PI Controller // Proceedings of 40th Anniversary Conference KoREMA-.
Digital Control of Electric Machines // 3. Simpozij o novim tehnologijama - SONT, 4. Svezak.
Flying Shear Control System // IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Conference Record, Part II-.
Microprocessor Based Firing Circuit for Thyristor Converters // Proceedings of the 5th Power Electronics Conference-.
Time Optimal Microprocessor Based Armature Current Control in a Thyristor Supplied Direct Current Motor Drive in Discontinuous Mode of Operation // Proceedings of the First European Conference on Power Electronics and Applications-.
Time Optimal Microprocessor Armature Current Control of a Thyristor Regulated Direct Current Motor Drive // Proceedings of the 14th Annual Symposium on Incremental Motion Control Systems and Devices.
Some Specifities for Digital Measurement of Motor Drive Position and Speed // Proceedings of the IMEKO Symposium on Computer measurement-.
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
UrbanWater platforma za gospodarenje vodoopskrbnim sustavom - koncept i implementacija // Strategija razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Zagreba / Andročec, Vladimir (ur.).
Predviđanje potrošnje i dinamičko određivanje cijene vode // Strategija razvoja vodoopskrbe i odvodnje Grada Zagreba / Andročec, Vladimir (ur.).
Analysis and Initialization of GE Wind Turbine Control Model // Proceedings of the 2014 3rd International Conference on Power Science and Engineering, ICPSE 2014.
Control of the Grid Side Converter in a Wind Turbine // Proceedings of the 36th international convention MIPRO 2013, CTS / Biljanović, Petar (ur.).
Algoritmi za maksimizaciju isporučene snage iz fotonaponskog sustava // Zbornik radova s 34. Međunarodnog skupa MIPRO 2011, Računala u tehničkim sustavima i inteligentni sustavi / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Meteorological and weather forecast data-based prediction of electrical power delivery of a photovoltaic panel in a stochastic framework // Proceedings of the 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011 / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Identification of a discrete-time piecewise affine model of a pitch-controlled wind turbine // Proceedings of the 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Volume III. Computers in Technical Systems & Intelligent Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Constrained Energy Optimal Control of Trains: Conceptual Implementation // Proceedings of 30th Conference on Transportation Systems with International Participation Automation in Transportation 2010 / Šakić, Željko (ur.).
Nelinearni dinamički model hrvatskog EES-a namijenjen istraživanju algoritama sekundarne regulacije frekvencije i djelatne snage razmjene // Zbornik 9. savjetovanja HRO CIGRÉ / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Novi pristup regulaciji, nadzoru i održavanju javne rasvjete // Simpozij o Javnoj rasvjeti.
Novi pristup regulaciji, nadzoru i održavanju javne rasvjete grada Zagreba // Konferencija "Razvitak Zagreba".
Laboratorijsko ispitivanje sustava upravljanja vjetroagregata // Zbornik radova 8. savjetovanja HRO CIGRE / Tomiša, Irena (ur.).
Application of Switched Reluctance Motors in Electric Vehicles // Proceedings of the 27th Conference on Transportation Systems with International Participation Automation in Transportation 2007 / Šakić, Željko (ur.).
Diskretni klizni režimi u sekundarnoj regulaciji frekvencije i djelatne snage razmjene // Zbornik 8. savjetovanja HRO CIGRE / Tomiša, Irena (ur.).
Modeling of ship antiheeling system by using hybrid Petri net // Dvadesetšesti skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2006 : zbornik radova = Automation in Transportation 2006 : proceedings / Šakić, Željko (ur.).
Sustav upravljanja vjetroagregata // Zbornik sedmog simpozija o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava hrvatskog ogranka CIGRE / Tomiša, Irena (ur.).
Primjena kliznih režima u sekundarnoj regulaciji frekvencije i snage razmjene // Zbornik sedmog simpozija o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava hrvatskog ogranka CIGRE / Tomiša, Irena (ur.).
Projektiranje Nadzornika Prometnog Sustava Pomoću Petrijevih Mreža // Procedings/Automatizacija u prometu 2005 / Željko Šakić (ur.).
Neki aspekti pouzdanosti i održavanja javne rasvjete // Zbornik radova Drugog savjetovanja "Upravljanje financijskim, fizičkim i ljudskim resursima" / Jure radić (ur.).
Uloga primijenjenog znanja u stvaranju djelotvornosti rada // Treći SiemmensForum – Šesto međunarodno – INTERCON- Savjetovanje.
CMAC neuronske mreže u upravljanju elektromotornim pogonima sa izraženom elastičnošću i zračnošću // Automatizacija u prometu 2001 = Automation in Transportation 2001 / Željko Šakić (ur.).
An Approach To Modernisation of Boiler Feed Pump Drives for Thermal Power Plant // Proceedings of the 9th EDPE / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
Sustavi za određivanje značajki prometnih tokova na cestama // Zbornik radova - Automatizacija u prometu '95, KoREMA.
Digital Control of a Synchronous Generator Excitation System // EDPE '94 : Proceedings of the 8th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Pula, Hrvatska, 12-14.09.1994. / Benčić, Zvonimir... [et al.] (ur.).
Microprocessor-Based Control System for Electrical Machines // EDPE '94 : Proceedings of the 8th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Pula, Hrvatska, 12-14.09.1994. / Benčić, Zvonimir... [et al.] (ur.).
Primjena metoda identifikacije parametara za adaptivno upravljanje elektromotornim pogonima // XXXIV Jugoslavenska konferencija ETAN-a, VII svezak.
Tehno-ekonomska analiza rekonstrukcije sustava upravljanja postrojenjem letećih škara 1, 0 i 2, 5 MN na konti pruzi 850 u Željezari Zenica // Zbornik radova JUREMA 34.
Utjecaj promjene parametara na vremenski optimalno upravljanje armaturnom strujom // Drugi simpozij o upravljanim elektromotornim pogonima, Zbornik radova JUREMA 34.
Digitalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima // Zbornik radova JUREMA 34-.
Siječenje valjanih gredica na kontinuiranim prugama uz minimizaciju otpadnog materijala // Zbornik radova JUREMA 34-.
Nova generacija mikroprocesorski upravljanih istosmjernih pogona opće namjene // Zbornik radova JUREMA 34.
Optimalno upravljanje brzinom vrtnje istosmjernih elektromotornih pogona s tiristorskim usmjerivačem uz povratnu vezu po estimiranom momentu tereta // Zbornik radova JUREMA 33, 1. svezak.
Mikroračunarski uređaj za upravljanje tiristorskim usmjerivačem // Zbornik radova 7. savjetovanja Energetska elektronika, knjiga I.
Adaptivno i optimalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima s tiristorskim usmjerivačem // Zbornik radova JUREMA 32, 1. svezak-.
Primjena mikroračunala za vremenski optimalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonom // VI savjetovanje Energetska elektronika, knjiga 2-.
Vremenski optimalno aperiodsko upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona // XXX Jugoslavenska konferencija ETAN a-.
Proračun parametara regulatora brzine vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona // Zbornik radova JUREMA 31-.
Analiza tipičnih utjecaja radnog mehanizma na vladanje istosmjernog elektromotornog pogona // Zbornik radova JUREMA 31, 2. svezak-.
Mikroprocesorsko upravljanje istosmjernim slijednim sistemima // Zbornik radova JUREMA 31, 2. svezak-.
Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima u robotici // IV Jugoslavenski simpozij za primjenjenu robotiku-.
Mikroprocesorsko adaptivno upravljanje strujom tiristorskog usmjerivača // XXVIII Jugoslavenska konferencija ETAN-a, knjiga IV-.
Mikroprocesorski regulator struje tiristorskog usmjerivača // Zbornik radova JUREMA 29, 2. svezak-.
Mikroprocesorski sistemi za upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima // Zbornik radova IV savjetovanje Automatizacija u crnoj metalurgiji.
Analiza dinamičkog ponašanja reguliranog elektromotornog pogona s nezavisno uzbuđenim istosmjernim motorom napajanim iz tiristorskog usmjerivača // Zbornik radova II savjetovanje Elektromotorni pogoni-.
Mikroračunarski sistem za upravljanje letećim škarama i optimalno sječenje valjaoničkih proizvoda // VII međunarodna konferencija stalnih članova SEV a i SFRJ o automatizaciji proizvodnih procesa i upravljanja u crnoj metalurgiji-.
Primjena mikroračunala u upravljanju elektromotornim pogonima // V savjetovanje Energetska elektronika, knjiga I-.
Programska podrška regulatora pozicije // Zbornik radova MIPRO 83-.
Jedan algoritam vremenski optimalnog regulatora pozicije // Zbornik radova MIPRO 83-.
Dinamički parametri reguliranog elektromotornog pogona sistema za pozicioniranje // IV savjetovanje Energetska elektronika, knjiga II-.
Sistemi automatskog vođenja bagera s rotacionim kopačem // IV savjetovanje Energetska elektronika, knjiga II-.
Tehnološki regulator postrojenja leteće pile // IV savjetovanje Energetska elektronika, knjiga II-.
Sistemi upravljanja i regulacije postrojenja leteće pile // Zbornik radova JUREMA 25-.
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Laboratorij za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu // Zbornik drugog savjetovanja Hrvatskog ogranka međunarodne elektrodistribuciske konverencije CIRED 2010 / mr. sc. Zdenko Tonković, dipl. ing. (ur.).
Napredni globalni sustav za eliminaciju protupješačkih mina - ANGEL // Zbornik radova / 10 godina rada hrvatskih znanstvenika na problemima razminiranja.
Generalized predictive controller and its applications // Reprints of the CEEPUS CZ-103 International Summer School of Automation / Boris Tovornik; Nenad Muškinja (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Novi izazovi u teoriji i primjeni modelskog prediktivnog upravljanja // KNJIGA SAŽETAKA / Maduna, Karolina ; Lukec, Ivana (ur.).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Znanstveni projekt:Procesna automatizacija uz primjenu novih metoda upravljanja // .
Tunning procedure for pasive vibration absorber // Proceedings of the 11th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.).
 
  Druge vrste radova
 
Matematički modeli kratkoročnog predviđanja satne potrošnje električne energije za distribucijska područja, 2011. (studija).
Deliverable 1.6: Plan for validation of control strategies, 2011. (izvješće).
Deliverable 3.4: Supervisory and reconfigurable control strategies. Part 2: Reconfigurable control strategies, 2011. (izvješće).
Deliverable 3.5: Supervisory and reconfigurable control software. Part 2: Reconfigurable control software, 2011. (izvješće).
Deliverable 5.6: Assessment and validation of relative performance of control strategies, 2011. (izvješće).
Neuronski matematički model za predviđanje potrošnje plina, 2010. (studija).
Deliverable 3.3: Reconfigurable control extension, 2010. (izvješće).
Provjera klasičnih algoritama upravljanja pomoću profesionalnih simulacijskih alata, 2009. (izvješće).
Analiza postojećih metoda matematičkog modeliranja vjetroagregata i vjetra, 2009. (izvješće).
Analiza postojećih algoritama upravljanja vjetroagregatima te pravaca njihova istraživanja, 2009. (izvješće).
Simulacijski modeli vjetroagregata i vjetra u Matlab/Simulink okruženju i njihova validacija, 2009. (izvješće).
Provođenje prve faze ispitivanja u Laboratoriju za obnovljive izvore energije na FER-u, 2009. (izvješće).
Deliverable 3.1: Control Strategy Review and Specification: Part 3 - Reconfigurable Control Extension, 2009. (izvješće).
Prijedlog pravilnika za odabir predspojnih naprava u sustavu javne rasvjete Grada Zagreba, 2005. (elaborat).
Prijedlog programa održavanja javne rasvjete Grada Zagreba, 2005. (elaborat).
Regulacija sustava javne rasvjete grada Zagreba, 2004. (elaborat).
Regulacija sustava javne rasvjete grada Zagreba, 2004. (studija).
Time-optimal Model Predictive Control for Electronic Throttle Reference Tracking, 2004. (tehnički izvještaj).
Time-optimal Model Predictive Control for Electronic Throttle Reference Tracking - Experimental Results, 2004. (tehnički izvještaj).
Time-optimal Model Predictive Control for Electronic Throttle Reference Tracking - Experimental Results 2, 2004. (tehnički izvještaj).
Application of the RBF neural network for tire/road friction force estimation, 2003. (tehnički izvještaj).
Road condition estimation based on the tire vibration model- preliminary analysis, 2003. (tehnički izvještaj).
Inteligentni estimatori, 2003. (elaborat).
Model Predictive Control of Electronic Throttle, 2002. (tehnički izvještaj).
Razvoj i eksperimentalna istraživanja kompenzacije učinaka elastičnosti, trenja i zračnosti u prijenosnim mehanizmima slijednih sustava, 1999. (elaborat).
Pokazni model slijednog sustava pravca i visine, 1999. (elaborat).
Slijedni sustav s elastičnim prijenosom, trenjem i zračnošću, 1998. (studija).
Control of servosystems in presence of torsion backlash and friction, 1997. (full paper).
Slijedni sustav s elastičnim prijenosom, trenjem i zračnošću, 1997. (studija).
Mjerenje i obradba procesnih veličina na vodocrpilištu Petruševac, 1997. (studija).
Analiza mogućnosti modernizacije upravljanja elektromotornim pogonima napojnih crpki kotla i pripadajućeg im sustava automatizacije u TE Rijeka, 1996. (elaborat).
Matematičko modeliranje dinamičkog vladanja vodocrpilišta Mala Mlaka, 1996. (studija).
Analiza mogućnosti poboljšanja vođenja procesa vodocrpilišta Mala Mlaka, 1995. (studija).
Primjeri primjene reguliranih EMP-a s istosmjernim motorima, 1991. (popularan rad).
Industrijski roboti, 1991. (popularan rad).
Automatizirani sustavi u elektrostrojarstvu i energetici, 1990. (prilog studiji izvodljivosti).
Implementacija regulatora proporcionalno - integracijskog djelovanja na ciljni mikroprocesorski sustav, 1989. (elaborat).
Implementacija regulatora proporcionalno integracijskog djelovanja sa Smithovim prediktorom na ciljni mikroprocesorski sustav, 1989. (elaborat).
Estimator momenta tereta za istosmjerne elektromotorne pogone s jednostavnom strukturom radnog mehanizma, 1988. (elaborat).
Primjena estimatora u upravljanju elektromotornim pogonima sa složenijom kinematičkom strukturom radnih mehanizama, 1988. (elaborat).
Regulator struje armature mikroprocesorskog sistema Tyrak L, 1988. (elaborat).
Algoritmi upravljanja brzinom vrtnje i pozicijom istosmjernog elektromotornog pogona, 1988. (elaborat).
Istraživanje i razvoj mikroprocesorskog upravljanja električkim strojevima i srodnim brzim procesima - Algoritmi upravljanja strujom armature i brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona, 1988. (elaborat).
Istraživanje valovitosti struje armature istosmjernog motora napajanog iz 12 pulsnog tiristorskog pretvarača, 1988. (elaborat).
Primjena mikroprocesorskih sistema u upravljanju vozilima na tračnicama, 1987. (elaborat).
Algoritmi upravljanja strujom armature i brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona, 1987. (elaborat).
Eksperimentalna provjera funkcionalnosti generatora impulsa za punoupravljivi trofazni mosni spoj tiristora, 1987. (elaborat).
Prijedlog programa realizacije projekta: "Istraživanje i razvoj sistema mikroprocesorskog upravljanja električkim strojevima i srodnim brzim procesima", 1987. (elaborat).
Definiranje mikroprocesorske opreme za upravljanje pretvaračem za napajanje elektrostatskih otprašivača, 1987. (elaborat).
Analiza i sinteza sustava za regulaciju elektromotornog pogona mjernog člana brzine gredice, 1987. (elaborat).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Algoritam upravljanja brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona, 1986. (elaborat).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Komunikacijski test uređaj s LCD, 1986. (elaborat).
Simulacijski program istosmjernog elektromotornog pogona i tiristorskog usmjerivača, 1986. (elaborat).
Regulirani elektromotorni pogoni bagera za površinske kopove - Analiza rada sistema regulacije elektromotornih pogona gusjenica, 1986. (elaborat).
Istraživanje i prijedlog optimalnog puta za usvajanje sistema mikroprocesorskog upravljanja i regulacije električkih strojeva, 1986. (elaborat).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Optimalno upravljanje strujom armature istosmjernog motora, 1986. (elaborat).
Optimalno dijeljenje valjanog proizvoda na valjačkoj pruzi 850 u Valjaonici III RMK Zenica, 1986. (elaborat).
Mikroračunarski sustav vođenja i upravljanja postrojenjem letećih škara - Simulacija na digitalnom računalu sustava za pozicioniranje EMP letećih škara 2, 5 MN, 1986. (elaborat).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Sekventno upravljanje i zaštite istosmjernog elektromotornog pogona, 1986. (elaborat).
Regulirani elektromotorni pogon bagera za površinske kopove - Analiza stabilnosti sistema regulacije elektromotornih pogona za pozicioniranje okretne platforme, 1985. (elaborat).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Digitalna regulacija istosmjernih elektromotornih pogona, 1985. (elaborat).
Digitalno mjerenje brzine vrtnje, 1985. (elaborat).
Analiza i priprema numeričkih postupaka u sistemu vođenja elektromotornog pogona letećih škara, 1984. (elaborat).
Analiza dinamike elektromotornog pogona dizala s istosmjernim motorom, 1984. (elaborat).
Digitalni sistem vođenja elektromotornog pogona letećih škara "s propuskom reza", 1984. (elaborat).
Primjena mikroprocesora u upravljanju tiristorskim usmjerivačima - postavljanje zahtjeva, 1984. (elaborat).
Digitalna regulacija istosmjernog elektromotornog pogona pomoću mikroprocesora, 1983. (elaborat).
Digitalni sistem vođenja elektromotornog pogona letećih škara, 1983. (elaborat).
Primjena mikroprocesora za upravljanje tiristorskim usmjerivačima - Digitalno mjerenje brzine vrtnje, 1983. (elaborat).
Razvoj softvera za upravljanje reguliranog elektromotornog pogona (II faza implementacija programa), 1982. (elaborat).
Korištenje sistema DS 8 za pozicioniranje - ispitivanje, 1982. (elaborat).
Razvoj softvera za upravljanje reguliranog elektromotornog pogona (I faza - idejni projekt), 1981. (elaborat).
Primjena DS-8 sistema na maketi za pozicioniranje valjaka, 1980. (elaborat).
Algoritam pozicioniranja valjaka u hladnoj valjaonici traka s primjenom mikroračunala u svojstvu regulatora pozicije, 1979. (elaborat).
Pozicioniranje valjaka - ispitivanje, 1978. (elaborat).
Predstudija digitalne regulacije pogona pozicioniranja valjaka u valjaonici traka, 1975. (predstudija).
 
  Patenti
 
Generator-fault-tolerant Control for a Variable-speed Variable-pitch Wind Turbine.
Uređaj za digitalno mjerenje brzine vrtnje pomoću inkrementalnog davača impulsa.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Identifikacija pojednostavljenog dinamičkog modela vjetroagregata i sinteza modelskog prediktivnog regulatora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Optimalno upravljanje vjetroagregatom uz ograničavanje strukturnih opterećenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje mikromrežom zasnovanom na sustavima obnovljivih izvora energije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji frekvencije elektroenergetskog sustava zasnovano na referentnom modelu / doktorska disertacija.
Sinteza sustava upravljanja plutajućim vjetroagregatom / završni rad - preddiplomski studij.
Optimalno upravljanje sustavom zakretanja gondole vjetroagregata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Suboptimalno multikriterijsko upravljanje megavatnim vjetroagregatom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Mjerenje snage i torzijskih vibracija na vratilu laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje / doktorska disertacija.
Izrada aplikacije za periodičko prikupljanje meteoroloških podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Identifikacija parametara nelinearnog matematičkog modela solarnog toplinskog sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Estimacija brzine vjetra na laboratorijskom vjetroagregatu pomoću Kalmanova filtra / završni rad - preddiplomski studij.
Novi pristup smanjenju utjecaja keramičke industrije na okoliš temeljen na neuronskim mrežama / doktorska disertacija.
Nadgledanje i upravljanje laboratorijskim vjetroagregatom na daljinu / završni rad - preddiplomski studij.
Unaprjeđenje mjerenja kuta zakreta lopatica / završni rad - preddiplomski studij.
Implementacija sigurnosnog sustava na laboratorijskom vjetroagregatu / završni rad - preddiplomski studij.
Dohvaćanje vremenske prognoze s besplatnih meteoroloških servisa / završni rad - preddiplomski studij.
Robusno upravljanje H∞ s primjenom na laboratorijski vjetroagregat / završni rad - diplomski/integralni studij.
Predikcija proizvodnje električne energije iz fotonaponskog panela uz dvoosno pozicioniranje njegove aktivne plohe / diplomski rad.
Dinamičko optimalno pozicioniranje aktivne plohe fotonaponskog panela / završni rad - diplomski/integralni studij.
Algoritmi za praćenje Sunca po azimutu i elevaciji s ciljem maksimizacije isporučene snage iz fotonaponskog sustava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Modelsko prediktivno upravljanje vjetroagregatom u megavatnoj klasi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Emulator rada fotonaponskog panela i neizraziti regulator za praćenje točke maksimalne snage na njegovim strujno-naponskim karakteristikama / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje vjetroagregatom s ciljem prigušenja njihanja tornja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Upravljanje postrojenjem klimatizacije poslovnog objekta / magistarski rad.
Estimacija brzine vjetra na laboratorijskom vjetroagregatu / završni rad - preddiplomski studij.
Estimacija stanja i parametara matematičkog modela laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Simulator fotonaponskih panela / završni rad - diplomski/integralni studij.
Analiza i sinteza ugrađenih sabirničkih komunikacijskih sustava pomoću obojenih Petrijevih mreža / doktorska disertacija.
Upravljanje brzinom vjetroagregata ispod nazivne brzine vrtnje / završni rad - preddiplomski studij.
Matematički model sustava fotonaponskog pretvarača / završni rad - preddiplomski studij.
Ispitivanje upravljanja brzinom vrtnje vjetroagregata iznad nazivne brzine vrtnje pomoću HIL strukture / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje vjetroagregatom s ciljem smanjenja dinamičkih opterećenja konstrukcije / doktorska disertacija.
Automatizirani inteligentni sustav za klasiranje keramičkih pločica / doktorska disertacija.
Regulator za prigušenje vlastitih oscilacija tornja vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Identifikacija parametara toplinskog modela energetskog transformatora pomoću genetičkog algoritma / završni rad - diplomski/integralni studij.
Sekundarna regulacija frekvencije i djelatne snage razmjene elektroenergetskog sustava zasnovana na nelinearnom modelu / diplomski rad.
Kompenzacija utjecaja udara vjetra na brzinu vrtnje vjetroagregata predupravljanjem na temelju estimacije brzine vjetra / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje brzinom vrtnje vjetroagregata u režimima slabih vjetrova / diplomski rad.
Identifikacija po dijelovima afinog modela vjetroagregata / diplomski rad.
Optimalna raspodjela upravljačkog signala sekundarne regulacije frekvencije i djelatne snage razmjene na regulacijske elektrane / diplomski rad.
Regulacija sile potiska na rotor vjetroagregata pri jakim vjetrovima / diplomski rad.
Robusno upravljanje vjetroagregatom / diplomski rad.
Automatizirano testiranje aplikacijskih programa eksperimentalnom metodologijom / magistarski rad.
Primjena kliznog režima upravljanja u sekundarnoj regulaciji frekvencije i djelatne snage razmjene elektroenergetskih sustava / doktorska disertacija.
Vrlo kratkoročna predikcija brzine vjetra pomoću neuronskih mreža / diplomski rad.
Kratkoročna predikcija brzine vjetra pomoću neuronskih mreža / diplomski rad.
Procjena stanja nelinearnih dinamičkih sustava s neodređenostima / doktorska disertacija.
Smanjenje opterećenja konstrukcije i zamora materijala vjetroagregata primjenom naprednih metoda upravljanja / diplomski rad.
Analiza utjecaja parametara kliznog režima upravljanja na sekundarnu regulaciju frekvencije i djelatne snage razmjene elektroenergetskog sustava / diplomski rad.
Kompenzacija utjecaja poremećajnih veličina u sustavima upravljanja po dijelovima afinim sustavima s ograničenjima / diplomski rad.
Estimacija strukturnih opterećenja vjetroagregata / diplomski rad.
Adaptivno upravljanje brzinom vrtnje vjetroagregata / diplomski rad.
Pogonsko optimiranje razdjelnih mreža genetskim algoritmom / magistarski rad.
Estimacija stanja procesa na pomičnom horizontu / diplomski rad.
Postupak automatiziranog ispitivanja vremenski kontinuiranih sustava temeljen na vremenski ovisnim uzročno-posljedičnim grafovima / diplomski rad.
Primjena semidefinitnog programiranja pri identifikaciji, analizi i sintezi sustava upravljanja / diplomski rad.
Time Optimal Control of Piecewise Affine Systems / doktorska disertacija.
Sustav upravljanja procesom s izraženim mrtvim vremenom / diplomski rad.
Sustav upravljanja dinamikom vozila / diplomski rad.
Primjena dualnog Kalmanovog filtra za estimaciju stanja i paramatara sustava / diplomski rad.
Eksplicitno vremenski optimalno upravljanje po dijelovima afinim SISO sustavima / diplomski rad.
Osmotrivost po dijelovima afinih sustava / diplomski rad.
Sekundarna regulacija frekvencije i djelatne snage razmjene elektroenergetskog sustava zasnovana na kliznim režimima / diplomski rad.
Adaptivni neuronski regulator s referentnim modelom / diplomski rad.
Poopćeni predikcijski regulator s malim predikcijskim horizontom / diplomski rad.
Predikcijsko upravljanje procesima s više ulaza i više izlaza / doktorska disertacija.
Modeliranje vjetroturbine za potrebe projektiranja sustava upravljanja / diplomski rad.
Razvoj i primjena uređaja za mjerenje kvalitete elekrične energije / magistarski rad.
Upravljanje brzinom gibanja vozila / diplomski rad.
Analiza mjernih članova u elektromehaničkim sustavima / diplomski rad.
Identifikacija po dijelovima afinog modela procesa magnetske levitacije / diplomski rad.
Upravljanje sustavom aktivne suspenzije automobila / diplomski rad.
Primjena čestičnih filtara za estimaciju stanja nelinearnih sustava / diplomski rad.
Identifikacija nelinearnih procesa po dijelovima afinim modelom / diplomski rad.
Neuronsko upravljanje složenim nelinearnim sustavima / magistarski rad.
Upravljanje sustavima s neholonomskim ograničenjima / diplomski rad.
Upravljanje sustavom za doziranje agregata kod asfaltnih baza / diplomski rad.
Procjena teško mjerljivih procesnih veličina na temelju pogonskih podataka / doktorska disertacija.
Estimacija koncentracija komponenata u kemijskim smjesama / magistarski rad.
Optimiranje fotonaponskih sustava primjenjenih u navodnjavanju / doktorska disertacija.
Upravljanje propulzijom broda / magistarski rad.
Slijedna konfiguracija sustava upravljanja mobilnim robotom / magistarski rad.
Navigacija mobilnog robota u unutarnjem prostoru pomoću metoda potencijalnih polja / diplomski rad.
Sustav za automatizaciju procesa uzdužne ventilacije u cestovnim tunelima / magistarski rad.
Nelinearni estimator teško mjerljivih procesnih veličina / diplomski rad.
Sprječavanje potpunog zastoja u sustavima s diskretnim događajima primjenom Petrijevih mreža / doktorska disertacija.
Kompenzacija trenja u slijednim sustavima primjenom hibridnog modelskog prediktivnog upravljanja / diplomski rad.
MODELIRANJE PROCESA I ESTIMACIJA STANJA U KONTAKTNOJ POVRŠINI AUTOMOBILSKOG KOTAČA I PODLOGE / magistarski rad.
IDENTIFICATION AND CONTROL OF ELECTRONIC THROTTLE DRIVE / magistarski rad.
Izvedba video kodera/dekodera na mobilnim uređajima / diplomski rad.
Eksplicitni oblik modelskog prediktivnog upravljanja hibridnim sustavima / diplomski rad.
Izvedba RPE-LTP algoritma za kompresiju govora / diplomski rad.
Sustav za regulaciju brzine vrtnje i napona autonomnog sinkronog generatora / diplomski rad.
Modeliranje trenja primjenom RBF neuronskih mreža / diplomski rad.
Upravljanje procesima prerade pitke vode u vodoopskrbnim sustavima gradova / magistarski rad.
Sustavi upravljanja zasnovani na kliznim režimima uz primjenu inteligentnih metoda / magistarski rad.
Estimacija sila u kontaktu automobilskog kotača i ceste / diplomski rad.
Neuronski modeli trenja u kontaktnoj površini automobilskog kotača i ceste / diplomski rad.
Modeliranje i upravljanje linearnim tromasenim oscilatornim slogom / diplomski rad.
Primjena neuronskih mreža u sustavima upravljanja s promjenljivom strukturom / diplomski rad.
Upravljanje u zatvorenoj petlji preko komunikacijske mreže zasnovano na estimatoru komunikacijskog kašnjenja / diplomski rad.
Generička implementacija adaptivnog neuro-prediktivnog regulatora / diplomski rad.
Poopćeni predikcijski regulator (GPC) za upravljanje tipičnim industrijskim procesima / diplomski rad.
Kaskadni korelacijski postupak izgradbe neuronske mreže s povratnim djelovanjem / diplomski rad.
Upravljanje gibanjem zasnovano na računalnom vidu / diplomski rad.
Primjena neuronske mreže za podešavanje parametara PID regulatora / diplomski rad.
Upravljanje u zatvorenoj petlji preko komunikacijske mreže / diplomski rad.
Inteligentno i rekonfigurabilno upravljanje integriranih navigacijskih sustava / diplomski rad.
Implementacija linearnih regulatora zasnovanih na neuronskom modelu procesa / diplomski rad.
Primjena Petrijevih mreža i Grafceta u sustavima upravljanja osobnim dizalima / magistarski rad.
Diskretni sustav upravljanja sa promjenjivom strukturom / diplomski rad.
Upravljanje toplinskim procesima u šaržnom kemijskom reaktoru / magistarski rad.
Simulator mobilnog robota / diplomski rad.
Optimiranje sustava upravljanja genetičkim algoritmom / diplomski rad.
Primjena tabu-search algoritma za učenje neuronskih mreža / diplomski rad.
Učenje dinamičkih neuronskih mreža genetičkim algoritmom / diplomski rad.
Samopodešenje regulatora zasnovano na postavljanju dominantnih polova / diplomski rad.
Praćenje i vođenje procesa preko Interneta / diplomski rad.
Algoritam učenja neuronskih mreža zasnovan na postupku hlađenja metala / diplomski rad.
Postupci izgradbe perceptronskih neuronskih mreža / diplomski rad.
Upravljanje slijednim sustavom složene kinematičke strukture zasnovano na neizrazitom modelu procesa / diplomski rad.
Sustav za automatizaciju tračne pile u proizvodnji dasaka i greda / diplomski rad.
Razradba algoritama za podešenje regulatora za spregnute procese s više ulaza i više izlaza / diplomski rad.
Izvedba sustava upravljanja linearnim tromasenim oscilatornim slogom / diplomski rad.
Identifikacija i upravljanje nelinearnim vremenski promjenljivim procesima primjenom neuronskih mreža / magistarski rad.
Pozicioniranje valjka na poluzi zasnovano na kliznim režimima i na neizrazitoj logici / diplomski rad.
Konstrukcija i identifikacija elektromehaničkog sloga slijednog sustava s elastičnim prijenosom, trenjem i zračnošću / magistarski rad.
Prediktivno upravljanje nelinearnim vremenski promjenjivim procesima zasnovano na neizrazitim neuronskim mrežama / diplomski rad.
Usporedba struktura i izvedaba predikcijskih regulatora za procese s više ulaza i više izlaza / diplomski rad.
Prediktivno upravljanje nelinearnim vremenski promjenjivim procesima zasnovano na CMAC neuronskim mrežama / diplomski rad.
Upravljanje zasnovano na kliznim režimima / diplomski rad.
Istraživanje i razvoj algoritama kompenzacije utjecaja zračnosti u slijednim sustavima / magistarski rad.
Identifikacija matematičkog modela procesa u laboratorijskom pilot postrojenju za pripremu i transport fluida / diplomski rad.
Primjena prediktivnih algoritama u regulaciji mikroklime plastenika / diplomski rad.
Kompenzacija učinaka zračnosti u slijednim sustavima primjenom neuronskih mreža / diplomski rad.
Regulacija temperature i vlažnosti u laboratorijskom modelu plastenika / diplomski rad.
SAMOPODEŠAVAJUĆI PID REGULATOR ZASNOVAN NA NEPARAMETARSKOM MODELU PROCESA / diplomski rad.
Implementacija regulatora zasnovanog na Takagi-Sugenovom neizrazitom modelu procesa / diplomski rad.
DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF AUTOTUNING PID CONTROLLER / magistarski rad.
Primjena Petrijevih mreža u sustavu vođenja prometa / diplomski rad.
Samopodešavajući eksplicitni regulator zasnovan na neizrazitoj logici / magistarski rad.
Kompenzacija učinaka elastičnosti i trenja u prijenosnim mehanizmima slijednih sustava / doktorska disertacija.
Analiza slijednog sustava s elektronički komutiranim motorom / magistarski rad.
Sinteza i analiza slijednog sustava stabilizacije platforme lansirnog uređaja / magistarski rad.
Izvedba robusnog regulatora zasnovanog na Smithovom prediktoru / diplomski rad.
Primjena neizrazitih neuronskih mreža u sustavima identifikacije i upravljanja / diplomski rad.
Algoritmi i strukture upravljanja tranzistorskim energetskim pretvaračima napajanim iz jednofazne mreže / doktorska disertacija.
Vizualizacija u upravljanju laboratorijskim modelom dvoosnog slijednog sustava lansirnog uređaja / diplomski rad.
Primjena dinamičkih neuronskih mreža u sustavima identifikacije i upravljanja / diplomski rad.
Adaptivni slijedni sustav s elastičnim prijenosom i trenjem / magistarski rad.
Sinteza dvoosnog slijednog sustava lansirnog uređaja / diplomski rad.
Kaskadni korelacijski postupak učenja i izgradbe perceptronske neuronske mreže / diplomski rad.
Matematički model šaržne binarne destilacijske kolone / diplomski rad.
Identifikacija i upravljanje ulaznog istosmjernog elektroničkog energetskog pretvarača / diplomski rad.
Prediktivno upravljannje primjenom neuronskih mreža / diplomski rad.
Identifikacija matematičkog modela linearnog tromasenog oscilatornog sustava / diplomski rad.
Neizrazito upravljanje nestabilnim procesom primjenom programirljvog logičkog koontrolera / diplomski rad.
Identifikacija i upravljanje uzlaznim energetskim pretvaračem / diplomski rad.
Digitalni sustav upravljanja elektroničkim energetskim pretvaračima s tranzistorskim sklopkama u jednofaznoj napojnoj mreži / diplomski rad.
Vremenski optimalno pozicioniranje u procesu rezanja dasaka / diplomski rad.
Realizacija samopodesivog PID regulatora u programljivom logičkom kontroleru / diplomski rad.
Upravljanje linearnim tromasenim oscilatornim sustavom zasnovano na regulatoru stanja / diplomski rad.
Analogni sustav upravljanja elektroničkim energetskim pretvaračima s tranzistorskim sklopkama u jednofaznoj napojnoj mreži / diplomski rad.
Prediktivno upravljanje primjenom neizrazite logike / diplomski rad.
Identifikacija nelinearnih dinamičkih procesa statičkim neuronskim mrežama / doktorska disertacija.
Modeliranje dinamičkih procesa primjenom programskog paketa ECANSE / diplomski rad.
Primjena algoritama minimizacije predikcijske pogreške za učenje RBF neuronskih mreža / diplomski rad.
Upravljanje procesom sušenja zrna u kontinuiranim gravitacijskim sušarama / magistarski rad.
Estimacija varijabli stanja linearnog tromasenog oscilatornog sustava / diplomski rad.
Realizacija poopćenog predikcijskog regulatora u programirljivom logičkom kontroleru / diplomski rad.
Optimiranje procesa rezanja dasaka / diplomski rad.
Rekurzivni algoritam estimacije parametara Hammersteinovog modela procesa zasnovanog na primjeni neuronskih mreža / diplomski rad.
Poboljšanje mjernog člana protoka kapljevine zasnovanog na turbinskom načelu rada / diplomski rad.
Sučelje za analizu, sintezu i provjeru regulatora za spregnute procese s više ulaza i više izlaza / diplomski rad.
Identifikacija i cjelovito upravljanje procesom transporta i vaganja sirovina / diplomski rad.
Nadzorna ljuska upravljačkih algoritama / diplomski rad.
Samoudešavajući regulator izlaznog tlaka vodocrpilišta / diplomski rad.
Regulacija razine samopodešavajućim regulatorom / diplomski rad.
Identifikacija procesa pomoću programirljivog logičkog kontrolera / diplomski rad.
Povećanje robusnosti određivanja parametara samopodesivog PID regulatora / diplomski rad.
Regulator izlaznog tlaka vodocrpilišta zasnovan na neizrazitoj logici / diplomski rad.
Analiza i sinteza slijednog sustava s elektronički komutiranim motorom / diplomski rad.
Upravljanje brzinom vrtnje elektromotornog pogona s elastičnim prijenosom / diplomski rad.
Eksplicitni samoudešavajući regulator toplinskog procesa / diplomski rad.
Mjerni član protoka kapljevine zasnovan na turbinskom načelu rada / diplomski rad.
Primjena višeslojnih neuronskih mreža u identifikaciji pH procesa / diplomski rad.
Projektiranje samopodesivih PID regulatora za spregnute procese s više ulaza i više izlaza / diplomski rad.
Neizraziti regulator po varijablama stanja / diplomski rad.
Upravljanje sklopom za aktivno povećanje ulazne impedancije čopera podizača napona / diplomski rad.
Paralelna izvedba algoritma učenja višeslojnih neuronskih mreža zasnovanog na predikcijskoj pogrešci / diplomski rad.
Primjena ortogonalnog algoritma najmanjih kvadrata za učenje i izbor strukture RBF neuronske mreže s ocjenom dobivene strukture / diplomski rad.
Upravljanje slijednim sustavom sa sinkronim motorom zasnovano na kliznim režimima / doktorska disertacija.
Samoudešavajući poopćeni predikcijski regulator / magistarski rad.
Realizacija sampodesivog PID regulatora pomoću programirljivog logičkog kontrolera / diplomski rad.
Upravljanje laboratorijskim elektromehaničkim slogom / diplomski rad.
Neizrazito upravljanje temperaturom u stambenim prostorima / diplomski rad.
Poopćeni predikcijski regulator bez ograničenja procesnih veličina / diplomski rad.
Simulator reguliranog toplinskog procesa / diplomski rad.
Usporedba metoda rekurzivne identifikacije parametara procesa / diplomski rad.
Identifikacija parametara matematičkog modela laboratorijskog toplinskog izmjenjivača / diplomski rad.
Komunikacije u sustavima automatizacije / diplomski rad.
Samopodesivi PID regulator i primjene / diplomski rad.
Ljuska za simuliranje procesa u stvarnom vremenu / diplomski rad.
Samopodesivi PID regulator / diplomski rad.
Hibridni algoritam učenja RBF neuronskih mreža s primjenom za identifikaciju nelinearnih dinamičkih procesa / diplomski rad.
Upravljanje viševarijabilnim spregnutim procesima / diplomski rad.
Kaskadna regulacija razine tekućine u laboratorijskom crpnom postrojenju / diplomski rad.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci