Tražilica projekata

Na ovoj stranici nalazi se popis domaćih i međunarodnih projekata na kojima FER sudjeluje kao nositelj projekta ili partner. Poveznica s imena pojedinog projekta vodi na stranicu na kojoj možete pronaći više detalja o odabranom projektu.

U popisu projekata koriste se sljedeće oznake:

 • Linija financiranja određuje izvor financiranja, npr.:
  • MZOS označava financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS). Broj nakon skraćenice MZOS, npr. 'MZOS 2007', označava godinu u kojoj je projekt započeo s radom. 
  • BICRO označava financiranje Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO d.o.o., 
  • HZZ označava financiranje Hrvatske zaklade za znanost (stari naziv: NZZ - Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske).
 • Tip određuje vrstu projekta. 
  • ZP označava znanstvene projekte MZOS-a, 
  • INFO označava iProjekte.

Podaci u tražilici preuzimaju se periodično iz baze međunarodnih projekata Sveučilišta u Zagrebu.


Projekti

   

Project

Acronym:
MULTISAB 
Name:
Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini 
Project status:
From: 2015-10-01 To: 2018-09-30 (Execution)
Type (Programme):
HRZZ 

Croatian partner

Organisation name:
Contact person name:
dr.sc. Alan Jović
Contact person tel:

Short description of project

Zadatak analize vremenskih nizova jest otkrivanje i klasifikacija značajnih obrazaca u podacima koji sadrže vremensku komponentu. Vremenska analiza se provodi u različitim područjima znanosti, kao što su primjerice ekonometrija, meteorologija i biomedicina. Ovaj projekt bavit će se razvojem cjelovitog programskog sustava koji uključuje opće i domenske značajke vremenskih nizova, i primjenjuje ih u biomedicini. Cilj projekta je razviti učinkovit i nadogradiv sustav za automatsku klasifikaciju poremećaja rada ljudskog organizma na temelju analize više heterogenih biomedicinskih signala (srčani ritam, EKG, EEG i dr.). Uz izradu klasifikacijskih modela, predviđa se razvoj vizualizacije poremećaja uporabom računalne grafike. Sustav će biti implementiran u programskom jeziku Java 8, koji omogućuje neovisnost od operacijskog sustava i visoku učinkovitost računanja. Radi povećanja brzine, koristit će se paralelna obrada u višejezgrenom režimu rada. Sustav će objedinjavati podsustavi za: 1) odabir, prikaz i prilagođavanje zapisa jednog ili više ulaznih signala, 2) paralelnu obradu i izlučivanje više domenskih i općih značajki signala, 3) vizualizaciju signala i poremećaja korištenjem računalne grafike i 4) automatsku izgradnju i vrednovanje modela. Za vrednovanje će se koristiti referentne internetske baze zapisa biomedicinskih signala s portala PhysioNet te, po mogućnosti, anonimizirani zapisi iz lokalnih bolnica. Jedan od značajnih doprinosa projekta bit će ekspertni podsustav za automatsko predlaganje skupa značajki koje se trebaju izlučivati, ovisno o karakteristikama analize. Opće značajke signala koje će se implementirati uključivat će relevantne značajke nelinearne dinamike (fazni prostor, fraktanost, entropije i dr.) za karakterizaciju jednog ili više signala. Specijalizirane, domenske značajke implementirat će se za svaku vrstu biomedicinskog signala zasebno, pritom koristeći postojeće norme, smjernice i referentne znanstvene radove u biomedicinskom inženjerstvu i medicini, uz konzultaciju s medicinskim stručnjacima. Pri izgradnji modela poremećaja, provodit će se smanjenje dimenzionalnosti prostora značajki uporabom različitih filterskih metoda. Model poremećaja gradit će se na temelju algoritama strojnog učenja s jasnim opisom kao što su klasifikacijska pravila i na temelju algoritama za postizanje najveće točnosti kao što su ansambli stabala odluke. U okviru ovog interdisciplinarnog projekta, očekuje se više doprinosa u područjima računarske znanosti, biomedicinskog inženjerstva i medicine.