prof. dr. sc. Ignac Lovrek

Redoviti profesor, Zavod za telekomunikacije

Životopis

Ignac Lovrek redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), gdje radi na Zavodu za telekomunikacije. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Razredu za tehničke znanosti. Prvi je hrvatski znanstvenik izabran u zvanja znanstvenog savjetnika za dva polja u znanstvenom području tehničkih znanosti: polje elektrotehnika i polje računarstvo. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za telekomunikacije (1991-1994), prodekana za znanost (1996-1998), predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet (2002-2004), predsjednik Odbora za doktorske studije FER-a (2002-2013) i predsjednika Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO GRID (2013-2016). Član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Znanstvenog vijeća za istraživačku e-infrastrukturu HAZU, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu u skupštini Forschungszentrum Telekommunikation Wien te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Istraživač je na znanstvenimm projektima Hrvatske zaklade za znanost „Human-centric Communication in Smart Networks“ i „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations“,  te projektima „Symbiosis of smart objects across IoT environments – symbIoTe" (Horizon 2020) „Pogled u budućnost 2020“ (Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti) i „Innovative ICT Solutions for the Societal Challenges“ (EU programme Erasmus+).

Istraživački interes Ignaca Lovreka obuhvaća komunikacijske mreže i informacijske usluge, a posebice formalne i obradne modele, programsko inženjerstvo i nove programske tehnologije u telekomunikacijama  te teoriju i primjenu programskih agenata i višeagentskih sustava. Autor je i suautor više od sto radova objavljenih u knjigama, časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

Bio je predsjednik programskog odbora International Conference on Telecommunications ConTEL 1993-1997, predsjednik konferencija ConTEL 2003-2013 i KES 2008, te član programskog odbora na mnogim međunarodnim skupovima. Član je Savjetničkog odbora časopisa Intelligent Decision Technologies (IOS Press, Amsterdam) i Uredničkog odbora časopisa International Journal of Computational Intelligence Studies (Inderscience, Geneve) te KES International Advisory Group.

Nastava

Poslijediplomski studij

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Profesionalni interesi i članstva

Ignac Lovrek član je međunarodnih strukovnih udruga IEEE (Communications Society, Computer Society i Computational Intelligence Society), ACM, GI - Special Interest Group on Petri Nets i KES International te udruga AMAC-FER i MIPRO.

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
1970.
Godina magistriranja:
1973.
Godina doktoriranja:
1980.
Na zavodu od:
1970.