Dražen Franolić

Viši laborant 2. vrste, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja