Djelatnosti laboratorija

Istraživačka djelatnost

Istraživanje obuhvaća metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju. Pored kamere kao osnovnog djela 3D sustava i ambijentalnog svjetla, istraživanje obuhvaća i uporabu dodatnih izvora svjetala koji komplementarno nadopunjavaju informacije neposredno dobivene od strane kamera. Istražuju se postupci umjeravanja 3D sustava te optimalni načini obrade izlaznih podataka pogodnih za dalju uporabu, npr. na 3D printerima. Dodatan istraživački naglasak je na uporabi pametnih telefona (tableta) koji uz sve kvalitetnije kamere imaju i veliki broj drugih vrsta senzora, a čiji se izlaz može iskoristiti i u cilju 3D rekonstrukcije. 3D rekonstrukcija ljudskog tijela, u usporedbi s neživim objektima, ima svoje specifičnosti i to naročito u području primjene medicine te laboratorij planira istraživanje i razvoj 3D sustava i u tome području.

 

Inovacijska djelatnost

Članovi laboratorija su dobili Srebrnu medalju međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015, vezano uz tematiku 3D skeniranja na pametnim telefonima. Trenutno je na recenziji prijava projekta koji bi omogućio daljnji razvoj inovacije. Laboratorij direktno surađuje s inozemnim institucijama čiji pojedini članovi su već osnovali spin off firme kroz koje bi bilo moguće direktno transferirati inovativno znanje i rezultate u (industrijsku) primjenu. Isto tako laboratorij surađuje i s privatnim zdravstvenim ustanovama u RH kroz čiju suradnju se također očekuju ideje primjerene za zajedničke prijave na inovacijske natječaje i projekte.

 

Nastavna djelatnost

Članovi laboratorija predaju studentima FER-a dio istraživačke tematike budućeg laboratorija u predmetima Multisenzorski sustavi i lokomocija, Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina, Analiza dinamičkih scena, Modeli za predstavljanje slike i videa, Digitalna obradba i analiza slike, Slučajni procesi u sustavima te Neuronske mreže. Također dio tematike predaje se i na međunarodnom studiju na Medicinskom fakultetu u sklopu predmeta Measurement and analysis of human locomotion. Povrh toga do sada je obranjeno više desetaka završnih i diplomskih studentskih radova, jedan doktorat, a u tijeku su pet doktorata u ovome području. U suautorstvu s studentima objavljena su 4 rada u CC/SCI časopisima te 16 radova na međunarodnim konferencijama.

 

Popularizacija znanosti

U cilju popularizacije znanosti članovi laboratorija sudjeluju u televizijskim prilozima, na Sveučilišnim smotrama, festivalima znanosti te održavaju demonstracije i predavanja školskim uzrastima.