SHARK Lab

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab) osnovan je 2016. godine kao istraživački laboratorij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. SHARK Lab okuplja istraživače sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i sa Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija čija je istraživačka djelatnost usmjerena na metode i algoritme računalnog vida, i to:

  • 3D oslikavanje i 3D rekonsturkciju, i to profilometriju strukturiranim svjetlom i stereo vid;
  • 3D registraciju oblaka točaka s naglaskom na uporabu senzora mobilnih platformi poput pametnih telefona i tableta;
  • postupaka za kalibraciju sustava 3D oslikavanja koji koriste više kamera i više projektora, i to posebno sustava namijenjeih za korištenje u biomedicini te sustava oslikavanja za 3D printanje; i
  • određivanje strukture iz pokreta (SfM) i vizualno simultano lokaliziranje i mapiranje (vSLAM).

SHARK Lab je član Centra izvrsnosti za računalni vid i Centra za umjetnu inteligenciju.


Obavijesti