Osoblje zavoda i vanjski suradnici

Predstojnici Zavoda

 1. Prof. Juro Horvat                     1934.-1943.
 2. Prof. Vladimir Žepić                 1948.-1952.
 3. Prof. dr. sc. Božidar Stefanini   1952.-1976.
 4. Prof. dr. sc. Hrvoje Požar         1976.-1978.
 5. Prof. dr. sc. Mario Padelin        1978.-1982.
 6. Doc. Željko Zlatar                   1982.-1986.
 7. Prof. dr. sc. Danilo Feretić       1986.-1990.
 8. Prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić  1990.-1994.
 9. Prof. dr. sc. Vjekoslav Filipović 1994.-1998.
 10. Prof. dr. sc. Zdravko Hebel      1998.-2002.
 11. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar      2002.-2006. (zamjenik Prof. dr. sc. Nenad Debrecin)
 12. Prof. dr. sc. Nenad Debrecin    2006.-2010. (zamjenik Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša)
 13. Prof. dr. sc. Tomislav Tomiša   2010.-2014. (zamjenik Prof. dr. sc. Igor Kuzle)
 14. Prof. dr. sc. Igor Kuzle            2014.-201x. (zamjenik Prof. dr. sc. Davor Grgić)

 

Nastavno i suradničko osoblje Zavoda

 

U zvanju redovitog profesora danas u Zavodu rade: dr.sc. Zdravko Hebel, dr.sc. Vladimir Mikuličić, dr.sc. Sejid Tešnjak; dr.sc. Nikola Čavlina, dr.sc. Slavko Krajcar i dr.sc. lvo Uglešić; u zvanju izvanrednog profesora: dr.sc. Nenad Debrecin,  dr.sc. Ante Marušić, dr.sc. Tomislav Tomiša i dr.sc. Davor Škrlec, a u zvanju docenta: dr.sc. Davor Grgić, dr.sc. Igor Kuzle idr.sc. Ivica Pavić.

 

U radu Zavoda sudjeluju i umirovljeni profesori: Prof.emeritus dr.sc. Danilo Feretić, Prof.dr.sc. Vjekoslav Filipović Prof.dr.sc. Milan Šodan, Prof.dr.sc. Srđan Babić i Doc. Željko Zlatar.

 

U suradničkim zvanjima višeg asistenta, asistenta i mlađeg asistenta na Zavodu rade: dr.sc. Zdenko Šimić, dr.sc. lgor Kuzle, dr.sc. Srđan Skok, dr.sc. Minea Skok,dr.sc. Marko Delimar, dr.sc. Maja Božičević, dr.sc. Viktor Milardić, mr.sc. Juraj Havelka, Domagoj Peharda,dipl.ing., Davor Rašeta,dipl.ing., Siniša Šadek,dipl.ing., Igor Vuković,dipl.ing. i Milivoj Mandić,dipl.ing. i Hrvoje Keko, dipl.ing.

 

 

Na Zavodu s punim radnim vremenom kao pridruženi istraživači rade:

Mr.sc. Vesna Benčik, mr.sc. Tomislav Bajs, Tomislav Fancev dipl.ing., Srđan Špalj dipl.ing. i Atila Barta dipl.ing.

 

Kao stalni suradnici na katedri za Električna postrojenja radili su: Joško Vuletić, dipl.ing. (1961.-1964.), Toussaint Levičnik, dipl.ing., viši stručni suradnik (1958.-1974.) a nešto kasnije u grupi predmeta Električna postrojenja,. dr.sc. Zoran Morvaj (1981.-1992.), dr.sc. Dragan Mirković (1986.-1991.), dr.sc. Tahir Kapetanović (1991.-1992.), dr.sc. Irislav Drezga (1985.-1991.), mr.sc. Snježana Blagajac (1991.-2001.), dr.sc. Nijaz Dizdarević (1991.-2001.), mr.sc. Romina Erceg (1995.-2000.), mr.sc. Zlatko Zmijarević (1997.-2006.), Dražen Jakšić, dipl.ing. (2000.-2006.). Na katedri za Prijenos električne energije radio je kao stalni asistent, a kasnije kao vanjski suradnik dr.sc. Ivo Hrs (1961.-1998.), kao stalni asistent Branimir Bojanić dipl.ing., (1966.-1967.), a u grupi predmeta Prijenos električne energije mr.sc. Vladimir Tuk (1967.-1997.) i Bela Harmat dipl. Ing. (1989.-1990.). U grupi predmeta Nuklearne elektrane radio je kao znanstveni novak mr.sc. Velimir Šegon (1997.-2002.) i mr.sc. Tea Kovačević (1996.-2004.),  Mario Keco, dipl.ing. (2002.-2006.).

 

 

Vanjski suradnici

 

U Zavodu su dulje vrijeme kao honorarni nastavnici na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi radili nastavnici iz drugih fakulteta odnosno stručnjaci iz gospodarstva: Boris Markovčić,dipl.ing., viši predavač (1952.-1993.) u  početku kako asistent, a kasnije kao nastvanik na predmetu Veleprijenos električne energije, Branko Jemrić, izvanredni profesor (1955.-1993.),  Električna rasvjeta, dr.sc. Vlado Feuerbach (1959.-1993.), u početku kako asistent, a kasnije kao nastvanik na predmetima Toplinski strojevi i  Pogon termoelektrana (poslijediplomski studij), Dragutin Horvat, dipl.ing., redoviti profesor (1940.- 1962.), Hidromehanika i Hidraulički strojevi; Božidar Filipović, dipl.ing., viši predavač (1949.- 1970.), Gospodarstvo električnom energijom; Milan Crlenjak, dipl.ing., docent (1952.-1964.), Termodinamika i Toplinski strojevi; Boris Slampar, dipl.ing., predavač (1962.-1974.), Hidraulički strojevi; dr.sc. Marko Majcen, redoviti profesor (1965.- 1974.), Pogon termoelektrane (poslijediplomski studij); dr.sc. Ladislav Kreuch, redoviti profesor (1965.- 1974.), Pogon termoelektrane (poslijediplomski studij); Čedomil Čavlina,dipl.ing., viši predavač (1972.-1993.), Vodovi i napajanje električne vuče, dr.sc. Josip Lakota, izvanredni profesor (1979.-1988.), Sigurnosni sistemi reaktora; dr.sc. Jure Šimonić, docent (1980.-1984.), Ekonomika u energetici; dr.sc. Zorko Cvetković, (1957.-1994.), u početku kao asistent, a kasnije kao nastavnik na predmetu Izgradnja visokonaponskih mreža; Vjekoslav Srb, dipl.ing. viši predavač (1972.-1986.) i Marjan Jakovac, dipl.ing., stručni suradnik (1972.-1986.), Niskonaponske mreže i instalacije; mr.sc Davor Petranović, (1988.-1997.), Projektiranje elektroenergetskih sistema (poslijediplomski studij), Egon Mileusnić,dipl.ing., viši predavač (1969.-1997.), Sigurnost na radu, akademik Božo Udovičić, Energetski izvori dr.sc. Goran Granić, Planiranje ees-a, dr.sc. Branka Jelavić Ekonomika u energetici i mnogi drugi.

 

Potkraj pedesetih i na počelku šezdesetih godina u Zavodu su radili honorarni asistenti: Zdenko Rister, dipl.ing., Zdenko Selanec, dipl.ing., Miroslav Baling, dipl.ing., Vladimir Štengl, dipl.ing. i dr.sc. Juraj Keglević na katedri za Električna postrojenja; Milan Cvjetičanin, dipl.ing., dr.sc. Miroslav Jung na katedri za Prijenos električne energije; Krunoslav Begović, dipl.ing., Branko Hrženjak, dipl.ing., Mirko Hendrich, dipl.ing. i Vladimir Hartl, dipl.ing. na katedri za Razdiobu električne energije. U grupi predmeta Električna postrojenja kao honorarni asistent, 1971-1974., djeluje Josip Mozer, dipl.ing.

 

 

Tehničko i administrativno osoblje

 

 

Autori Povijesti ZVNE-a: S.B., V.F. i S.K.

 

 Dugogodišnje tajnice Zavoda bile su Zlata Juretić i Ana Matić, a majstori u laboratoriju Stanko Dominić i Vilim Gumbas. U laboratorijima sada su zaposleni: mr.sc. Radoslav Zelić, mr.sc. Sandra Hutter, Davor Klarin, ing. i lvica Berislavić. Za zavodsku se administraciju brinu Neda Šimara i Jasna Hemen, a za čistoću Branka Marjanović i Ljerka Svečnjak.

 

U nastavi Zavoda kao vanjski suradnici danas sudjeluju: dr.sc. Ante Čurković na predmetu Modeli izgradnje ees-a u liberaliziranom tržištu, Aljoša Šribar, dipl.ing. na predmetu Električna rasvjeta i dr.sc. Željko Tomšić na predmetu Energetika i okoliš.