Home Search Hrvatski
 
PROJECTS
   

Project
Acronym:  
Name: Continuous processing and filtering od data streams  
Project status: From: 2012-01-01 To: 2012-12-31 (Completed)
Contract number:  
Action line:  
Type (Programme): Fond za razvoj sveučilišta 
Instrument:  
Project cost: -
Project funding: -
Project coordinator
Organisation Name:  
Organisation adress:  
Organisation country:  
Contact person name:  
Contact person email:  
Croatian partner
Contact person names:  
Contact organisation unit:  
Contact person tel:  
Croatian partner
Organisation name:  
Organisation address:  
Contact person name: izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail:  
Partners
Organisation nameCountry
Short description of project
Projekt se bavi kontinuiranom obradom toka podataka i to posebice upitima za pronalaženje k-najboljih objekata unutar prozora toka podataka, a radi učinkovitog filtriranja i isporuke podataka u trenutku njihovog objavljivanja. Temelji se na dosadašnjem zajedničkom istraživačkom radu predlagatelja projekta i postojećim izvornim rezultatima doktorske disertacije dr. sc. Krešimira Pripužića (mentori: Ivana Podnar Žarko i Karl Aberer) obranjene 15.06.2010. na FER-u. Krešimir Pripužić je u svojoj disertaciji predložio niz algoritama za učinkovitu obradu kontinuiranih upita za k-najboljih objekata koji su pokazali značajno bolje performanse od postojećih rješenja, a predloženi projekt omogućuje nastavak istraživanja s naglaskom na primjenu predloženih algoritama i programskih rješenja na obradu podataka iz mreža senzora.   Cilj projekta: Definirati buduće zajedničke istraživačke projekte te objaviti znanstvene radove u časopisima s visokim faktorom odjeka i zbornicima radova međunarodnih skupova koji su iznimno važni za povećanje vidljivosti u navedenom istraživačkom području, čime bi se povećala prepoznatljivost FER-a i Sveučilišta u europskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Tražena novčana sredstva koriste se isključivo za financiranje kraćih studijskih boravaka na EPFL-u i sudjelovanje na značajnim međunarodnim skupovima radi prezentiranja istraživačkih rezultata.  
Short description of the task performed by Croatian partner
 


   

SEARCH