Quilt CMS

Sustav na kojem počivaju web stranice koje upravo gledate je "Quilt CMS", razvija se na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 2001. godine. To je moderna platforma načinjena na tehnologijama otvorenog koda, koja podržava veliki broj načina korištenja - od jednostavnog "portalnog" sustava do vrlo naprednog Intraneta sa mnogim integracijama sa vanjskim aplikacijama poslovnog ili akademskog tipa.

Quilt CMS je dio rješenja "e-Campus" koje je načinjeno specifično za potrebe akademskih građana i institucija. e-Campus implementira integracije sa sustavima kao što su ISVU i AAI@EduHr, sa kojih prikuplja informacije o nastavi, djelatnicima i studentima fakulteta, e-learning sustavima, sustavom Google Apps za razmjenu dokumenata, kalendara i e-mail, elektroničkim knjižnicama i drugim sličnim sustavima.

Za informacije o sustavu kontaktirajte quiltcms@fer.hr.