SHARK Lab

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab) osnovan je 2016. godine kao sastavni dio Fakulteta elektrotehnike i računarstva. SHARK Lab okuplja istraživače sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave i Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija čija je istraživačka djelatnost usmjerena na metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju, uključujući za tu svrhu i uporabu senzora mobilnih platformi poput pametnih telefona i tableta.


Obavijesti