Department of Energy and Power Systems was founded at the 129th Faculty Council’s Regular Session of the Technical College University of Zagreb, on Tuesday June 26, 1934. Department of Energy and Power Systems studies and innovates in the fields of generation, transmission, distribution and use of electrical energy, energy efficiency, high voltage engineering, smart grids, energy management, nuclear engineering and safety, electricity markets, and electric vehicles. Throughout the years, the Department has become the leading authority in the field of electrical power engineering in the region, maintaining long-term collaboration with the industry sector. Furthermore, it is recognized through its research activities and a large number of published scientific papers in JCR journals, as well as numerous national and international research projects. In total, the Department has 52 employees (16 Professors – 9 Full, 4 Associate and 3 Assistant) and offers substantial educational and R&D facilities, including five Research Laboratories, six department teaching halls and a department library. Through its activities, the Department has developed valuable international collaboration with many research institutions around the world. Researchers of the Department are currently involved in 3 HORIZON 2020 projects, 2 bilateral projects, 1 Erasmus+ project, 5 projects financed by the Croatian Science Foundation, as well as the principal investigators of a number of industry-funded projects.


Predavanje: Pristupni pregovori za EU...

Hrvatski IEEE Odjel za elektroenergetiku poziva Vas na predavanje:

Pristupni pregovori za EU poglavlje 15 ENERGETIKA: za 2030 dana od početka pregovora do privremenog zatvaranja poglavlja 15 Energetika

u ponedjeljak 21. prosinca u 12 sati, Siva vijećnica, FER - Zagreb.

Predavač će biti prof.dr.sc. Željko Tomšić, FER ZVNE.

Više o predavanju i predavaču možete pročitati u nastavku.

 Sažetak predavanja:
Temeljem zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji kojeg je Republika Hrvatska podnijela 21. veljače 2003. godine, Europska komisija je u travnju 2004. godine donijela pozitivno Mišljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za punopravnim članstvom u Europskoj uniji (avis) te je 18. lipnja iste godine Republika Hrvatska dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U ožujku 2005. godine, usvojen je i Pregovarački okvir za pregovore s Republikom Hrvatskom od strane Vijeća Europske unije.
Pregovori su formalno započeli 3. listopada 2005. godine održavanjem prve sjednice međuvladine konferencije.
Do ulaska u članstvo u Europskoj uniji svaka država kandidatkinja dužna je preuzeti cijelu pravnu stečevinu Europske unije i biti sposobna za njezinu učinkovitu primjenu.
Nakon formalnog otvaranja pregovora slijedi faza analitičkoga pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnoga zakonodavstva države kandidatkinje s pravnom stečevinom Europske unije, poznatija kao screening.
Nakon završetka analitičkoga pregleda Odluku o otvaranju pregovora u pojedinom poglavlju, ovisno o ocjeni spremnosti države kandidatkinje, donose države članice u okviru Vijeća Europske unije.
Sadržajni pregovori vode se na temelju pregovaračkih stajališta Europske unije i države kandidatkinje, koja se pripremaju za svako pojedino poglavlje pregovora slijedom rezultata screeninga (pregovaračka stajališta).
Nakon postizanja dogovora između Europske unije i države kandidatkinje o pojedinom poglavlju pregovora, uz ispunjenost preduvjeta za njegovo zatvaranje, ono se smatra privremeno zatvorenim. Formalnu odluku o tome donosi međuvladina konferencija. Sve do sklapanja Ugovora o pristupanju, ako se u tom poglavlju pravne stečevine donesu bitno novi propisi ili ako država kandidatkinja ne ispuni preduvjete i obveze koje je preuzela za to poglavlje pregovora, postoji mogućnost njegova ponovnog otvaranja.
Jedno od 35 poglavlja pregovora je bila i 15. Energetika. Prva faza EKSPLANATORNI SCREENING, započela je 15. - 17. svibnja 2006. godine, a poglavlje je privremeno zatvoreno nakon 2030 dana 27. STUDENOG 2009 godine.
Koje sve zahtjeve su ove pojedine faze pregovora donosile hrvatskoj energetici, kakva su bila pregovaračka stajališta EU i RH, koja su prijelazna razdoblja zatražena i dobivena i koje je na kraju konačno Zajedničko stajalište EU za provizorno zatvaranje Poglavlja 15. – Energetika i koje nam još daljnje obveze donose bit će obrazloženo na predavanju.
Životopis predavača
Željko Tomšić rođen je 1957. godine u Vrbovcu. Godine 1981. diplomirao na Elektrotehničkom fakultet u Zagrebu na smjeru elektroenergetika. Na istom fakultetu na smjeru Elektroenergetika magistrirao i doktorirao.
Nositelj i predavač na predmetimai prema programu FER 2: "Mjerenje i analiza potrošnje energije", "Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost" "Energetika, okoliš i održivi razvoj", "Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a", te "Okoliš i održivi razvoj". Na poslijediplomskom znanstvenom studiju na FER-u "Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš", "Planiranje izgradnje proizvodnih postrojenja EES-a" i „Elektroenergetika i okoliš“ na Sveučilišnom interdisciplinarnom znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju Ekoinženjerstvo.
Koautor je sveučilišnog udžbenika «Elektrane i okoliš» objavljenog 2000. godine. Autor je i koautor preko 100 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima, u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog i domaćeg znanstvenog skupa. Izradio je 68 stručna rada i studije iz područja energetike i iz područja gospodarenja energijom te utjecaja energetskih postrojenja na okoliš. Održao je preko 80 pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima.
U ime vlade RH voditelj je pregovaračkog tima za pregovore s Europskom komisijom o Ugovoru za Energetsku zajednicu (Energy Community Treaty) za električnu energiju i plin.
Voditelj Radne skupine za poglavlje 15 Energetika pristupnih pregovora za EU.
Član radne skupine za poglavlje 21 Transeuropske mreže pristupnih pregovora za EU.
Znanstveno-istraživački rad Ž. Tomšića je u području energetike i energetske strategije, ekologije i ekonomije u energetici, planiranju proizvodnih kapaciteta elektroenergetskog sustava, deregulacije i energetskih tržišta, restrukturiranja energetskih tvrtki, gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti, utjecaju elektroenergetskog sustava na okoliš, zaštiti okoliša, racionalnom gospodarenju energijom u industrijskim postrojenjima, ekonomici u gospodarenju energijom.
Kao ekspert radio je na više međunarodnih projekata u svijetu, te predavač na 8 međunarodnih radionica o planiranju energetike. Nacionalni je koordinator za projekt Međunarodne Agencije za atomsku energiju: IAEA RER/0/029 «Supporting the Introduction of the First Nuclear Power» 2006-2009. te IAEA RER/0/029 «Supporting the Introduction of Nuclear Energy (Phase II)» 2009-2013.
 

Author: Zdenko Šimić
News list

Forum

Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply