Zaštita elektroenergetskog sustava se kroz godine razvila, iz relativno jednostavnih uređaja za zaštitu sa ograničenim mogućnostima, u složeni sustav zaštite koji se sastoji od niza digitalnog sklopovlja, sofisticirane programske podrške i međusobne komunikacije. Moderni zaštitni sustavi su puno više selektivni u otkrivanju poremećaja i u svome radu i zahtijevaju složenu analizu pri njihovom podešenju, umreženju i puštanju u pogon.

Većina kvarova u elektroenergetskom sustavu se može kontrolirati na način da se limitira šteta koja nastaje uslijed kvara čime se postiže veća pouzdanost u radu elektroenergetskog sustava. Mehanički kvarovi se kontroliraju projektiranjem sustava tako da izdrži mehanička opterećenja, kao što su na primjer vjetar, led, snijeg itd. Izolacijom pojedinih elemenata se također postiže zaštita opreme i sustava. No s ekonomske strane nije isplativo dizajnirati sustav koji bi bio otporan na sve smetnje i kvarove. Alternativa tomu je zaštita sustava pomoću zaštitnih releja koji brzo otkrivaju nenormalna pogonska stanja i shodno tome poduzimaju određene akcije kako bi maksimalno zaštitili elektroenergetski sustav.

  

Iz navedenoga je vidljivo kako je zaštita elektroenergetskog sustava ključna za njegov pouzdani rad i samim time za pouzdanu opskrbu potrošača električnom energijom.

Dugogodišnjim djelovanjem u području zaštite elektroenergetskog sustava te općenito u području vođenja elektroenergetskog sustava, ova istraživačka grupa je ostvarila rezultate koji su publicirani u vodećim časopisima i konferencijama iz područja zaštite i vođenja elektroenergetskog sustava. Ostvarena je i suradnja s većim brojem partnera iz akademske zajednice i gospodarstva, a vezano uz zaštitu elektroenergetskog sustava. Kao prvi korak u zaštiti elektroenergetskog sustava potrebno je izraditi model mreže što je također djelatnost ovog laboratorija.

Neki od projekata na kojima su sudjelovali istraživači u ovom laboratoriju su:

  • Razvoj sustava za mjerenje i analizu kvalitete električne energije", MZOS, (036-0361557-1562). Udio FER-a  100%, voditelj: Tomislav Tomiša
  • “Višekanalni uređaj za analizu opterećenja i kvalitetu napona“, BICRO, (PoC_01_09-U).  Udio FER-a  100%, voditelj: Tomislav Tomiša
  • Sustainable Power Systems (PI: Hrvoje Pandzic), September 2014 – December 2014, short-term research support, University of Zagreb. Udio FER-a 100%, Voditelj: Hrvoje Pandžić
  • Generating Units Maintenance Scheduling using Mathematical Programming (PI: Hrvoje Pandzic), September 2010 – December 2010, Croatian National Science Foundation. Udio FER-a 100%, Voditelj: Hrvoje Pandžić
  • Designing Intelligent, Resilient, Scalable and Secure Next Generation SCADA Infrastructures, NATO Science for Peace, ICS.EAP.SFPP 983805, 2010-2013. Udio FER-a 100%, voditelj: Zdenko Šimić

Glavna zadaća laboratorija je ispitivanje i dizajn zaštitnih algoritama, podešenje zaštitnih uređaja, ispitivanje i koordinacija.