Laboratorij za zaštitu elektroenergetskog sustava

Temeljna misija Laboratorija za zaštitiu elektroenergetskog sustava je okupljanje profesora, postdoktoranada, doktoranada, studenata i vanjskih suradnika te razvoj ekspertize u području zaštite elektroenergetskog sustava. Istraživačke i inovacijske djelatnosti Laboratorija odvijaju se u područjima u kojima su članovi Laboratorija trenutno aktivni, kao što su zaštita elektroenergetskog sustava u opčenitom smislu, zaštita obnovljivih izvora energije vođenje i pouzdanost elektroenergetskog sustavate tjecaj obnovljivih izvora na pouzdanost elektroenergetskog sustava. Laboratorij se također bavi istraživačkom i inovacijskom djelatnošću kao što su izrade raznih algoritama zaštite, SCADA sustavi bazirani na OPC UA tehnologiji, IEC61850 komunikaciji i slično. Članovi laboratorija surađuju i s drugim srodnim istraživačkim Laboratorijima na FER-u, ali i na drugim znanstvenim institucijama i s gospodarskim subjektima čime se povećava prepoznatljivost FER-a i Sveučilišta u Zagrebu vezano uz navedeno područje djelatnosti.