Energy and Environmental Markets and Exchanges

Jedan od glavnih ciljeva energetske politike EU je da se otvori tržište električne energije za natjecanje i stvaranje zajedničkog europskog tržišta električne energije. Potaknuti rastom zabrinutosti o globalnom zatopljenju, strateškoj energetskoj sigurnosti i željom da se stvori dobro međusobno povezana tržišta energije, europski elektroenergetski i plinski sustav prolaze kroz velike promjene. U mnogim zemljama, energetska tržišta su otvorena za tržišno natjecanje, jer to se smatra učinkovitije od monopola. Na liberaliziranom tržištu električne energije, proizvođači električne energije i kupci mogu slobodno trgovati na veleprodajnom tržištu električne energije, a krajnji kupci mogu odabrati trgovaca za najbolju ponudu. Kao jedan od mehanizama borbe protiv klimatskih promjena je i stvaranje sustava trgovanja emisijama CO2 (EU ETS) tj. tržišta CO2 gdje je obvezno sudjelovanje proizvođača električne energije.

Aktivnosti Laboratorij za tržišta i burze energije i emisija (LEEMaE) će se fokusirati na analizu različitih modela tržišta električne energije, plina i emisija te njihove karakteristike i učinke tržišnog modela. Ključna područja istraživanja obuhvaćaju djelovanje hrvatskih energetskih tržišta i integraciju u EU tržišta.

Na ZVNE se već više godina u svakodnevnim aktivnostima istraživanja prate trendovi razvoja na energetskim tržištima, posebno u EU, analizira budući razvoj energetskih tržišta i cijena te analizira potencijal za prekograničnu trgovinu električne energije između Hrvatske i ostatka Europe.

Prate se i novi instrumenti na tržištu koji su u ranim fazama razvoja. Trgovanje dozvolama za emisije CO2 i utrživim zelenim certifikatima su primjeri tržišnih instrumenata koji se mogu koristiti za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Tržišta za kapacitete može biti tržišno sredstvo osiguranja opskrbe.

Fokus budućih istraživanja biti će na razvoju novih simulacijskih alata koji mogu pomoći vladi i regulatorima u osmišljavanju učinkovitih tržišta u skladu sa utvrđenim ciljevima te pomagati energetskim kompanijama u razvoju strateške analize za tržište.

Bez obzira na tržišni model, u praksi, sva otvorena tržišta električne energije dijele i zabrinutost ograničenih centraliziranih tržišta. U kratkom roku, najučinkovitiji pristup problemu je proširiti područje tržišta (integracija tržišta). Hrvatska je već potpuno integrirana u unutarnja energetska tržišta EU pa je nužno analizirati modelima kakav je utjecaj na dnevni rad sustava, ali i planiranje razvoja proizvodnih i prijenosnih kapaciteta takve integracije.

Laboratorij LEEMaE je inicijativa ZVNE i ovo istraživanje će nastojati koristi eksperimente (modele za simulaciju) za istraživanje u osmišljavanju i provedbi tržišta, institucija i poticaja. Primjena modela za simulaciju omogućit će analizu i odlučivanje o resursima, trgovanju emisijama, električnoj energiji i plinu.

Ciljevi laboratorija LEEMaE su kroz razvoj modernih alata za simulaciju i analizu tržišta električne energije, plina i emisija: potaknuti učenje o tržištima energije s inženjersko-ekonomskim sustavom pristupa; razumjeti korištenje, potrebe i ograničenja modela; inicirati porast interesa za istraživanja modeliranja; prepoznati nove prilike za modeliranje; stvaranje mreže eksperata za modeliranje energetskih tržišta; regrutirajte novih članova istraživačkog tima za modeliranje tržišta energijom.

S obzirom na nedavno osnovanu i Hrvatsku burzu električne energije (CROPEX) LEEMaE će analizirati organizirane burze u EU. Ovo istraživanje će pružiti uvid u probleme s kojima se suočavaju u burzama i time pomoći i implementaciju burze električne energije u Hrvatskoj.

Cilj laboratorija je da korištenjem modernih alata za simulaciju i analizu tržišta električne energije, plina i emisija znanstvenici, stručnjaci i studenti stječu znanja o tržištima energije i burzama jer energetska industrija traži sve veći broj studenata elektrotehnike sa znanjem o konkurentnom funkcioniranju tržišta električne energije i trgovanju na burzama.

Uzimajući u obzir reforme u energetskom sektoru i nove poslovne prilike, za što je imperativ stjecanje znanja i vještina za sudionike na tržištu nastala je potreba educirati sudionike, ali i promicati nove poslovne modele radi djelovanja na tržištu. Stoga još 2004., suradnjom između FER-ZVNE, HEP-a, i norveške tvrtke Technor Energy ASA (Technor) 2004. pokrenut je projekt s ciljem da se uspostavi centar za obrazovanje i osposobljavanje osoblja za trgovanje energijom. Projekt je nazvan "Centar za trgovanje energijom" - TCET, koji je bio djelomično financiran od norveške vlade, a dijelom HEP-a .

Rezultati projekta su pet knjiga s teorijskom podlogom za energetska tržišta (Analiza situacije u Hrvatskoj; Osnove trgovanja električnom energijom; Poslovanje i strategija različitih tržišnih sudionika; Upravljanje rizicima; Modeli planiranja EES-a) i laboratorij na Zavodu za visoki napon i energetiku sa softverom za simulaciju tržišta MASI (Market Simulator) za upoznavanje sudionika na tržištu s procesom trgovanja (ponude i djelovanje na tržištu).

LEEMaE je proširenje i na tržišta emisijama i plinom te burze energenata.


News

CROPEX INTRADAY MARKET SUCCESSFULLY...

CROATIAN POWER EXCHANGE Ltd. (CROPEX) was pleased to announce the successful launch of the first organized intraday trading in the Republic of Croatia on 26th April 2017, at 12:00 CET.

The launch of the intraday power market followed after a successful testing period in March and April 2017 with the future members of the intraday market, and after the integration of new intraday business processes into the existing business model of CROPEX. The results of the intraday market could be monitored at: Intraday Market.

On the occasion of successful launch of the Intraday market, Silvio Brkić, Director of CROPEX, said: "The establishment of the CROPEX intraday market represents a major step towards further liberalization and improvement of the functioning of the Croatian power market, and has met all the basic legal prerequisites in accordance with the EU CACM Regulation for the implementation of cross-border market coupling of the CROPEX intraday market with neighbouring EU intraday markets. At the same time, the beginning of Intraday trading has significantly improved the preconditions for the expected full implementation of the market integration of the renewable energy by the EKO balance group leader in accordance with the applicable Croatian laws and regulations. The CROPEX Intraday market opens up the possibility of continuous electricity trading up to 30 minutes before the physical delivery of electricity to the Croatian power system, making the CROPEX Intraday market in line with the most advanced markets in Europe. The possibility of continuous trading, i.e. selling and buying of electricity close to its physical delivery is of particular importance for the efficient management of intermittent production from renewable energy sources with a view to reducing the costs of balancing energy and integration of market sales of produced electricity from renewable energy sources on the bilateral market and CROPEX markets. Since the establishment of CROPEX, 9 additional EU companies has been granted HERA licenses to participate at the Croatian wholesale power market.”

Author: Željko Tomšić
Odsustvo člana labosa

Član labosa LEEMaE, Matea Filipović, trenutno se nalazi na znanstvenom usavršavanju na sveučilištu u Pekingu – North China Electric Power University (NCEPU; Chinese: 华北电力大学; pinyin: Huáběi Diànlì Dàxué). Njezin odlazak je u sklopu projekta IRES 8 – “Instigation of Research and Innovation Partnership on Renewable Energy, Energy Efficiency and Sustainable Energy Solutions for Cities”.

 

Author: Matea Pavić

13. veljače 2017. HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. (CROPEX) objavljuje početak testiranja trgovačke platforme za kontinuirano trgovanje na CROPEX unutardnevnom tržištu električne energije s ciljem otvaranja prvog organiziranog unutardnevnog tržišta. Nakon završetka testiranja CROPEX će objaviti službeni datum početka trgovanja na unutardnevnom tržištu.

Ugovori o suradnji i implementaciji tehničkih rješenja u svrhu uspostave unutardnevnog tržišta električne energije potpisani su između CROPEX-a i Nord Pool-a 28. studenog 2016. godine. Službeni početak pristupanja postojećih i budućih članova CROPEX-a unutardnevnom tržištu započeo je 1. siječnja 2017. godine.

Više na: www.cropex.hr

Author: Matea Pavić

Forum

Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply