Radna mjesta na projektu »Regionalni...

Otvaramo dva radna mjesta na određeno vrijeme, do najdulje 31. ožujka 2024. godine, na projektu »Regionalni znanstveni centar – RaSTEM« na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Pozivamo zainteresirane i motivirane kandidate (m/ž) da se prijave. Molbu, koja uključuje kratki životopis, pošaljite na e-mail goran.grdenic@fer.hr s naznakom naziva projekta i radnog mjesta. Prijave se zaprimaju do 18. studenoga 2022. u 14 h.

Istraživač (2 radna mjesta)

Lokacije rada:

  • 1 radno mjesto u Zagrebu, Unska 3, na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva
  • 1 radno mjesto u Šibeniku, Velimira Škorpika 6, na Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora

Uvjeti:

  • VSS elektrotehnika, računarstvo, fizika, geofizika ili slično,
  • najmanje tri godine radnoga staža ili iskustva

Opis:

  1. Opis zadataka/posla – istraživač (Šibenik):

Osoba zaposlena puno radno vrijeme na uspostavljanju programa, osnivanju i definiranju djelokruga djelatnosti Regionalnog znanstvenog centra kao i svim aktivnostima vezanim za uspostavljanje i opremanje Regionalnog centra, organizacije specijaliziranih sajmova, uspostavi prostornih kapaciteta i sl. Aktivnosti za koje će istraživač u Šibeniku biti zadužen su: definiranje i rad na uspostavi, opremanju i organizaciji Regionalnog znanstvenog centra RaSTEM, rad na izradi ključnih dokumenata.

  1. Opis zadataka/posla – istraživač (Zagreb):

Osoba zaposlena puno radno vrijeme na uspostavljanju programa Regionalnog znanstvenog centra, izradi programa za uvođenje novih STEM programa u osnovne škole, izradi okvira za suradnju i uspostavu suradnje s osnovnim i srednjim školama, transfer znanja prema učiteljima, organizaciji kampanja za promociju Regionalnog znanstvenog centra RaSTEM, pripremi, razvoju i provedbi mehanizama osiguranja kvalitete razvoja i rada Centra.

Više o samom projektu možete naći ispod ("more").

Kratki opis projekta »Regionalni znanstveni centar – RaSTEM«

Cilj je projekta uspostaviti sinergiju razvoja formalnog i neformalnog obrazovanja u svrhu razvoja programa za STEM područje koji se dijeli na dva dijela, jedan za učenike, a drugi za učitelje. Početni korak odnosi se na izradu programa za uvođenje novih STEM programa u osnovne škole, a zatim će se provoditi aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM području. Nakon provedene edukacije i osposobljavanja učitelja, provodit će se primjena izrađenog STEM programa usmjerenog na područje robotike i STEM tehnologija u klimatologiji i meteorologiji, gdje će učitelji prenositi stečena znanja učenicima. Konačan cilj je uspostava Regionalnog znanstvenog centra »RaSTEM« i poboljšane STEM vještine učitelja i učenika.

Author: Sara Jovanović
News list