Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod je nositelj modula Telekomunikacije i informatika na preddiplomskom studiju, smjer Računarstvo, te nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih grupa.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Najava novog kolegija: Internet stvari

Kolegij "Pokretljivost u mrežama" će u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019. zamijeniti novi kolegij "Internet stvari"

  • nositelji: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, prof. dr. sc. Mario Kušek i prof. dr. sc. Gordan Ježić;
  • 2. semestar diplomskog studija, predmet specializacije profila Telekomunikacije i informatika, Obradba informacija, Računalno inženjerstvo

Ciljevi predmeta:

Studenti će razumjeti arhitekturu i oblikovanje programskih rješenja za Internet stvari te će moći primijeniti stečena znanja vezana uz povezivanje uređaja u internetsku mrežu za različita područja primjene. Razumjet će obilježja i način rada IoT-platformi i mrežnih tehnologija primjenjivih za izvedbu IoT-usluga te će ih moći primijeniti na praktičnim primjerima. Moći će identificirati osnovne sigurnosne prijetnje i ocijeniti komunikacijske protokole prikladne za umrežavanje uređaja s učinkovitom potrošnjom energije. Analizirat će međudjelovanje protokola te postojeća rješenja za povezivanje programskih platformi. Dizajnirat će i implementirati primjere IoT-rješenja u laboratorijskom okruženju.

Sadržaj predmeta definiran je u opširnijem dijelu obavijesti.

Sadržaj predmeta:

1. Općenito o internetu stvari: osnovni pojmovi, arhitektura i područja primjene.
2. Stvari i uređaji u IoT okruženju (fizički sloj): senzori, aktuatori, prilaz (gateway), komunikacija M2M.
3. Komunikacijski protokoli za komunikaciju uređaja (sloj podatkovne poveznice): IEEE 802.15.4, 802.11ah, ZigBee.
4. Komunikacijski protokoli za komunikaciju uređaja (sloj podatkovne poveznice): LoRaWAN, LTE-M, NB-IoT.
5. Protokoli za optimizaciju mrežnog sloja: 6LoWPAN, 6TiSCH.
6. Aplikacijski sloj: MQTT, CoAP, HTTP.
7. Sigurnosni aspekti, upravljanje uređajima.
8. Međuispit
9. Standardi: standardizacijska tijela i referentne arhitekture.
10. IoT-platforme: značajke, komponente, arhitektura, primjeri platformi u računalnom oblaku.
11. IoT-platforme i korištenje resursa na rubu mreže, primjeri platformi.
12. Interoperabilnost programskih platformi: programska međuoprema symbIoTe.
13. Aplikacije interneta stvari: stvarnovremenske usluge, pametni grad, pametni dom i ured.
14. Prezentacije studentskih rješenja razvijenih u laboratoriju: IoTLab@FER. 
15. Završni ispit

Praktični rad: 2 laboratorijske vježbe (XBee i MQTT) i projektni zadatak

Autor: Ivana Podnar Žarko
Popis obavijesti