Nastava

Zavod za telekomunikacije nositelj je modula Telekomunikacije i informatika na preddiplomskom studiju, smjer Računarstvo, i profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Podaci o predmetima navedeni su po programima studija.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju Zavod je nositelj istraživanja u području Telekomunikacije i informatika. 


Obavijesti

Termini međuispita mogu se naći na internom Webu FER-a http://www.fer.hr/intranet/studenti/ispitni_rokovi (morate biti prijavljeni na FERWeb).

Autor: Maja Matijašević