CubeSat - Studentski satelit


CubeSat je vrsta pikosatelita sastavljena od jediničnih kocki veličine 10x10x10 cm3 težine do 1.33 kg (1U veličina). Najčešća veličina lansiranih CubeSat-a je 1U veličina, ali se često javljaju 1.5U, 3U i 6U veličine. Studentski sateliti lansiraju se u LEO, na visinu od 600 km, a vrijeme života im je od nekoliko mjeseci do godinu dana. Cijena lansiranja malih satelita je do 100 000,00 eura po kilogramu i obavlja se preko nekoliko specijaliziranih tvrtki koje se bave testiranjem i lansiranjem satelita.

Razvoj CubeSat-a potaknuli su California Polytechnic State Univesity i Stanford 1999. godine kao platofmu kroz koju će studenti i profesori razvijati vještine potrebne za izgradnju satelita. Od tada pa do danas mali sateliti ostali su na razini Sveučilišta i najčešće su izgrađeni u velikim kolaboracijama između znanstvenika, studenata i učenika. Najpoznatiji studentski satelit je SwissCube lansiran 2009. godine koji je i dalje funkcionalan.


CubeSat Zavoda za radiokomunikacije

U suradnji s tvrtkom Croatel. pokrenuta je izrada prvog hrvatskog satelita. Javite nam se ako ste zainteresirani raditi završni ili diplomski rad na temama vezanima uz Crosperity projekt (obrada signala, komunikacije, elektronika, antene...).


Payload satelita


Repozitorij