Naslovnica English AA
 
DJELATNOST GEL-A

 

 

Istraživačka djelatnost laboratorija temelji se na izvođenju znanstveno istraživačkihprojekata iz područja bežičnih komunikacijskih mreža, uporabe bežičnih komunikacijskih mreža u područjima zelenog inženjerstva i energetske učinkovitosti. Specifična područja od interesa su informacijske i komunikacijske tehnologije i infrastrukturni sustavi. Laboratorij će razvijati nove tehnologije temeljene na bežičnim komunikacijskim sustavima koje će se primjenjivati u području zdravstva (npr. u već postojećem europskom FP7 projektu “eWALL”), transporta (npr. veza između vozila u inteligentnim transportnim sustavima), obrazovanja (npr. razmišljanje o energetskoj učinkovitosti u projektiranju novih sustava), očuvanja prirode (npr. poboljšanje kvalitete zraka u urbanim sredinama uporabom ICT učinkovitosti), te općenite dobrobiti za društvenu zajednicu.

   
Inovacijska djelatnost laboratorija temelji se na uporabi suvremenih bežičnih tehnologija poput spoznajnih radijskih mreža, a usmjerena je razvoju novih proizvoda temeljenih na znanju i istraživanjima provedenima unutar laboratorija. Inovacije u ovom smislu obuhvaćaju istraživanja u smislu povećanja energetske učinkovitosti komunikacijskih sustava, kao i primjene bežičnih komunikacijskih sustava u svim segmentima života u svrhu smanjenja potrošnje energije (npr. promet, tehnologije pametnog življenja npr. eWall, profesionalni elektroenergetski sustavi…).  Laboratorij ima veliko iskustvo u području lokalizacije pomoću bežičnih mreža, te se u tom smislu aktivno bavi tim područjem za potrebe zelenog inženjerstva u specifičnom okolišu (npr. unutar ljudskog tijela, u specifičnom zatvorenom prostoru, te u otvorenom prostornom okolišu, kao npr. u šumi, na moru, u urbanom okruženju) razvijajući specifična software-ska i hardware-ska rješenja. Treba napomenuti da lokalizacija u vrlo specifičnom okolišu može znatno pridonijeti smanjenju potrošnje energije u mnogim segmentima gospodarstva (npr. optimizacija rada velikih tvornica) i života (npr. pametna kuće, pametni gradovi). Posebna pozornost bit će posvećena elektroenergetskom distribucijskom sustavu, odnosno optimiranju istog uporabom i razvojem ICT rješenja.  
   
Obrazovna djelatnost laboratorija temelji se na uvođenju studenata u projekte kojima se laboratorij bavi. Studenti koji rade seminare, projekte, završne radove, te diplomske radove pod mentorstvom članova laboratorija imati će priliku za rad na konkretnim inženjerskim problemima i projektima koje će laboratorij izvoditi. Isto tako, studenti će moći koristiti opremu laboratorija za izradu njihovih radova i stjecanje što konkretnijih inženjerskih znanja i kompetencija. Studenti predmeta diplomskog studija “Ekologija i ekonomija radiokomunikacijskih sustava” također će u sklopu ovog laboratorija moći odrađivati seminare na praktičan način. Studentima će biti pružen uvid u samo gradivo predmeta s praktične strane preko odgovarajučih pokaznih vježbi. Također se očekuje završetak 2 doktorata u 2014.godini, kao i 3 doktorata u 2016. godini.
   


                                                                          

  

                                                                   

 

 

                                               

 


TRAŽILICA