Aktivnosti

 

 

 

Naziv

Podsustavi

Trenutni voditelji aktivnosti i studenti

1

Platforma PDH

Payload Data Handler

Mario Šimunić / Dubravko Babić

- Jakov Buratović

- Antonio Ilinović

- David Dragan Hodžić

- Gašpar Dončević

- Mauro Staver

- Niko Krvavica

- Željko Halle

2

Platforma EPS, Toplinski i strukturalni dizajn

Mehanička i toplinska analiza, energetsko upravljanje

Marko Bosiljevac, Dubravko Babić, Zdravko Terze (FSB)

- Nensi Komljenović

- Matija Martinčić

- Anamarija Latinčić

- Maja Magdalenić

- Ivor Šlibar

- Mislav Crnjac

- Juraj Barlek

- Jakov Tutavac

3

Platforma ADCS

Određivanje i kontrola orijentacije satelita

Josip Lončar

- Lea Pavelko

- Filip Božić

- Dino Cindrić

- Ivan Vnučec

- Nikša Ovčina

- Filip Friščić

- Karla Sever

- Filip Mihelčić

- Igor Aradski

 

Payload 1: Snimanje kamerom

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja i fotografija.

 

Dubravko Babić, Sonja Grgić, Tomislav Grubeša (GEOLUX)

  Payload 1: Analiza svjetlosnog onečišćenja kamerom Identifikacija izvora svjetla kamerom

Dubravko Babić, Sonja Grgić, Tomislav Grubeša (GEOLUX)

- Jelena Bratulić

- Josipa Rendulić

  Payload 1: Analiza svjetlosnog onečišćenja spektrometrom Identifikacija izvora svjetla spektrometrom, optika, softverska podrška spektrometra

Dubravko Babić

- Jakov Tutavac

- Leonardo Max Golušin

 

Payload 2: Geomagnetsko polje

On hold

Josip Vuković, Ana Babić, Giuliana Verbanac

 

Payload 3: Mjerenje ozona

Metoda mjerenja stupca ozona, algoritam, mjerenje ultraljubičastog svjetla, PureB detektori

Tomislav Suligoj, Ana Babić

- Filip Bogdanović

  Payload 4: Gustoća elektrona Metoda mjerenja gustoće elektrona u ionosferi, algoritam, detektori

Dubravko Babić

On hold

 

Payload 5: X-band transmission

X-band predajnik za 8 GHz i 10.45 GHz.

Dubravko Babić

- Luka Kosanović

- Roman Bertolan

- Domagoj Tomić

- David Osmanović

- Marko Bošnjak

    X-band antena 8 GHz i 10.45 GHz Zvonimir Šipuš
    X-band zemaljska postaja za prijem 10.45 GHz signala sa geostacionarnog satelita Es'hail 2

Dubravko Babić

Tanja Lakić

  Web podatci, analiza  

dario Bojanjac, Filip Turčinović

- Filip Wolf

- Dominik Sabljak

- Paula Rinkovec

- Nikola Tomažin

- Luka Markušić

11

Lansiranje i licence

Licenciranje frekvencija, dozvole, lansiranje

Josip Vuković, Dubravko Babić

12

Zemaljska stanica

Mehanički, radiofrekvencijski dizajn i izrada

Dubravko Babić,

Tonko Barač (CROATEL),

Zdravko Terze (FSB),

Tomislav Grubeša (GEOLUX)

13 Satelitski kontrolni sustav Razvoj softvera i kontrolnih funkcija za praćenje satelita, download TLE podataka, proračun orbita, lociranje satelita i kontrola UHF zemaljske stanice

Josip Vuković, Ana Babić, Dubravko Babić, Darko Topolko (ULTIMA)

- Katarina Dolić

- Bruno Pavletić

Odabir i analiza senzora za satelitsko mjerenje geomagnetskog polja (Payload 2)

Payload #2 FERSAT-a je mjerenje geomagnetskog polja i stvaranja globalne slike geomagnetskog polja. Zadatak ima tri dijela:

(1) istražiti načine kako se magnetsko polje mjeri i opisati nekolicinu najpopularnijih načina kako se polje mjeri.  Sažeti sve pristupe i usporediti ih po kompleksnosti, veličini, težini, potrebnoj snazi za rad i cijeni. Ovaj dio zahtjeva pretragu na internetu i po javno dostupnim publikacijama.

(2) odabirati dva načina koji bi se mogli implementirati na našem satelitu i detaljno ih obraditi. Svaki sustav za detekciju magnetskog polja se sastoji od senzora i elektroničkog sustava koji pretvara signale sa detektora u korisnu digitalnu informaciju. Analizirati rad senzora, osjetljivost i karakteristike i osmisliti elektronički dio koji će primati informacije sa senzora. Ovaj dio rada zahtjeva matematičku analizu i originalan dizajn sklopova za oba tip senzora.

 (3) odabrati komponente i izraditi tiskanu pločicu za senzor, i demonstrirati rad senzora mjerenjem magnetskog polja zemlje. Internet neće puno doprinjeti ovdje, jer se zahtjeva originalan rad.

Sustav za mjerenje gustoće elektrona u ionosferi elektronskim spektrometrom (Payload 3)

Payload #3 FERSAT-a je mjerenje gustoće elektrona u ionosferi. Potrebno je istražiti praktičnost elektronskog spektrometra prikazanog na slici dolje. Prikazani spektrometar radi na istom principu kao i spektrometar mase, danas poznati uređaj čiji se princip rada temelji na kontroliranom zakretanju trajektorije nabijenih čestica kad prolaze kroz magnetsko polje. Spektrometar mase na Zemlji mora raditi pod vakuumom, ali u svemiru to nije potrebno pa je problem mnogo jednostavnini. 

Zadatak. (1) Istražiti kako se gustoća i energija elektrona danas mjeri. (2) Analizirati rad ovog elektronskog spektrometra. Odrediti optimalnu velićinu, geometriju i magnetsko polje tako da spektrometar može stati u CubSat (veličina, težina i potrošnja), odrediti osjetljivost spektrometra kad se detekcija elektrona vrši PureB ili nekom drugim detektorima, spektralnu rezoluciju (uključuje i analizu detektora). (3) dizajnirati i izraditi elektronički dio (transimpedancijaks pojačala, A/D konvertera i digitalno sučelje). (4)  Istražiti načine kako testirati elektronski spektrometar.  

Zemaljski sustav za primanje i dekodiranje telemetrijskih podataka sa CubeSat-a

U orbiti postoji više stotina malih satelita koji u VHF/UHF području kontinuirano emitiraju svoje stanje (temperaturu, napon na solarnim panelima i bateriji, položaj, orijentacija). Ti podatci nazivaju se telematrija i kod većine satelita su javno dostupni. Potrebno je izabrati jedan satelit (www.amsat.org, na primjer) izraditi sustav koji će podatke primiti i prikazati na ekranu. Za ovaj projekt potrebno je izabrati satelit, odabrati frekvenciju komunikacije i protokol (modulaciju), izraditi antenu i programirati USB softwave-defined radio (SDR) dongle za prijem (SDR dongle dolazi za softverom).  Zavod za radiokomunikacije posjeduje više SDR USB prijemnika i antene se mogu izraditi. 

  

VHF/UHF antena i USB SDR dongle.

 

Primjer očitane telemetrije: temperatura satelita, napon na solarnim panelim, napon na bateriji, snaga predajnika,

da li je satelit na suncu ili u mraku, itd.

 

 


Trenutno aktivni dijelovi projekta

Payload 1: Svjetlosno onečišćenje

Ovaj dio FERSAT projekta ima tri aktivnosti: (a) osposobiti i naučiti kako koristiti komercijalnu kameru za 4 kanala (R,G,B,IR) Zagrebačkog poduzeća Geolux za snimanje rasvjete po Zagrebu i napisati program za spektralno razlučenje; (b) osposobiti i naučiti kako koristiti spektrometar za mjerenje emisionog spektra konvencionalnih i LED izvora, napisati program za usporedbu mjerenjih spekatar sa spektrim a snimljenih kamerom iz (a); (c) istražiti mogućnost downloadiranje noćnih spekatar snimljenih komercijalnim satelitima Sentinel i usporediti sa (a) i (b). Konačno, cilj je razviti algoritam koji će iz mjerenih spektara procijeniti udio LED osvjetljenja iz ukupnog svjetla snimljenog po noći: globalno i u Hrvatskoj.

U tijeku je mjerenje spektra ulične rasvjete, istraživanje optike i osjetljivosti za snimanje i mjerenje spektra svjetla iz svemira, analiza  boje rasvjete kamerom i razvoj algoritma za identifikaciju izvora svjetla. Eksperimentalni rad se sastoji u mjerenju boje svjetla iz LED i konvencionalne rasvjete u laboratoriju i na lokacijama u Zagrebu. 

Na MIPRO konferenciji 2019 (Svibanj 2019, Opatija) prezentirali smo rad MIPRO 2019 Publikacija.

Mjerenje spektra ulične rasvjete portabilnim spektrofotometrom

Zemaljski sustav za primanje i dekodiranje telemetrijskih podataka sa CubeSat-a u VHF/UHF pojasevima

U orbiti postoji više stotina malih satelita koji u VHF/UHF području kontinuirano emitiraju telemetriju (temperaturu, napon na solarnim panelima i bateriji, snaga predajnika, položaj, orijentacija). Ti podatci nazivaju se telemetrija i kod većine satelita su javno dostupni. U postupku je odabir satelita, odabir frekvencije komunikacije, izrada antene i programiranje USB softwave-defined radio (SDR) dongle za prijem. 

Studenti: Domagoj Tomić, Frano Rajič, Borna Bilas, David Osmanović

Voditelj: Dominik Barbarić

Zemaljski sustav za primanje i dekodiranje telemetrijskih podataka sa CubeSat-a u S-pojasu

U orbiti postoje veći sateliti koji kontinuirano emitiraju telemetriju (temperaturu, napon na solarnim panelima i bateriji, snaga predajnikapoložaj, orijentacija) u S-pojasu (2.2 GHz). U postupku je odabir satelita, odabir frekvencije komunikacije, izrada antene i programiranje USB softwave-defined radio (SDR) dongle za prijem. 

Studenti: David Pavlović, Jakov Tutavac

Voditelj: Dominik Barbarić

Izvještaj 1: /images/50033996/Prijem S-band telemetrijskog signala - dokumentacija.pdf

Mjerenje šuma i smetnji u X-pojasu

Dizajn zemaljske stanice za komunikaciju u X-pojasu (8-12 GHz) je u toku. Istražuju se dvije moguće lokacije: u Zagrebu na zgradi FER-a i u Sisku na zgradi Poduzetničkog Inkubatora. Jedan od nužnih koraka  u vrednovanju lokacije je mjerenje šuma i smetnji na odabranim lokacijama u frekvencijskom područje u kojem će se komunikacija odvijati. Priprema za ovo mjerenje je u toku: potrebna je odgovarajuća antena, niskošumno pojačalo sa demodulatorom, spektralni analizator i računalna podrška za prikupljanje podataka. 

Voditelj: dr. sc. Josip Vuković

Energetski menadžment u CubeSat-u

Broj i veličina solarnih panela i baterija u satelitu ovisi o potrošnji električne energije i sposobnosti satelita da se hladi. Ovaj rad se sastoji u proračunu energetskog budžeta u satelitu. 

Voditelj: Marko Bosiljevac

Satelitska kontrolna jedinica (računalo)

Odabir kontrolne jedinice i potrebne funkcije koja ona ona mora obaviti u skladu sa energetskim budžetom. 

Voditelj: Mario Šimunić

Zameljska postaja za primanje signala u X-pojasu

Ovaj dio projekta se odvija u suradnji sa hrvatskim poduzećima Croatel d.o.o., Geolux d.o.o i Fakultetom Striojarstva i Brodogradnje. Mehaničke specifikacije rotatora za antenu: SAT013-04v4 Mech Specs. Specifikacije antene koja će se koristiti za prijem u X-pojasu: Prodelin 2.4-m antena i Offset antenna geometry.

Voditelj: Dubravko Babić

 


Završeni radovi


Repozitorij