Zavod za primijenjenu matematiku

Osnovan 1919.
 
Predstojnica Zavoda: prof. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović (od 1. listopada 2020.)
 
Adresa
Zavod za primijenjenu matematiku
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3
10000 Zagreb
Tel: +385 1 612 99 58
Fax: +385 1 612 99 46
E-mail: zpm@fer.hr
URL: www.fer.unizg.hr/zpm
 
 
Osnovno o Zavodu za primijenjenu matematiku (ZPM)

Zavod za primijenjenu matematiku najstariji je zavod na FER-u, osnovan 1919. godine. Njegovi članovi rade u različitim područjima matematike. Neki od naših bivših profesora završili su studij elektrotehnike. Takav je slučaj bio na pr. s akademikom Danilom Blanušom, bivšim dekanom ovoga fakulteta, čiji su rezultati o izometričnim ulaganjima hiperboličkih prostora u Euklidske prostore dobili međunarodno priznanje (citirao ih je među inim na pr. John Nash), kao i njegove ispravke formula Maxa Plancka iz relativističke fenomenološke termodinamike, te njegov graf danas poznat kao Blanušin graf ili Blanušin snark. To je ujedno i logo Hrvatskog matematičkog društva.

 

Hrvatsko matematičko društvo (HMD) predložilo je hrvatskoj pošti da obilježi Svjetsku matematičku godinu 2000. (World Mathematical Year 2000) izdavanjem prigodne marke. Hrvatska pošta je taj prijedlog prihvatila i izdala marku koju vidite na slici. Marka je promovirana 15. lipnja 2000. godine na dan početka Drugog hrvatskog matematičkog kongresa.

 

Blanušin graf na marki koju je godine 2000. izdala Hrvatska pošta.

Priredio ju je ugledni dizajner Boris Ljubičić.

 

Iznad ulaznih vrata ZPM-a nalazi se mramorna ploča s natpisom citiranim iz Platonove škole: Medeis ageometretos eisito (na grčkom), tj. «Neka ne ulaze oni koji ne poznaju geometriju». Više pojedinosti o povijesti ZPM-a i njegovim djelatnicima možete pročitati u preglednom članku Zavod za primijenjenu matematiku koji je napisao prof.dr.sc. Ivan Ivanšić.

 

Kao najstariji zavod na FER-u, ZPM je 13. listopada 2009. uz svesrdnu pomoć Uprave fakulteta organizirao vrlo uspjelu svečanost 90 godina Zavoda za primijenjenu matematiku.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Tomislav Šikić (od 2016. do 2020.)
 
Prof.dr. Ilko Brnetić, predstojnik ZPM-a od 2012.-2016., Lenka Vukšić, dipl.ing., Anamari Nakić, dipl.ing., i dr. Petra Posedel tijekom godišnje proslave ZPM-a 11. listopada 2012. Na torti je vidljiv datum osnutka ZPM-a, najstarijeg zavoda na FER-u.
 

Prof.dr.sc. Vesna Županović, predstojnica ZPM-a 2008.-2012. i prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović

u pauzi Konferencije znanstvenih novaka ZPM-a održane 2009. godine.

 

Djelatnici ZPM-a 2009. godine.

 

Marijana Greblički, Ana Žgaljić-Keko, Lana Horvat-Dmitrović, Domagoj Kovačević, Maja Resman, Anamari Nakić, Andrea Aglić Aljinović, Ilko Brnetić, Tomislav Burić, Luka Korkut, Mario-Osvin Pavčević, Mervan Pašić, Siniša Miličić

 

Vesna Županović, Neven Elezović, Domagoj Vlah, Tomislav Šikić, Darko Žubrinić, Josipa Pina Milišić, Goran Radunović (gornje tri fotografije napravio je kolega Mišo Baće sa ZPF-a, kojemu zahvaljujemo na pomoći)

 

 


O školovanju Nikole Tesle u Hrvatskoj...

U Biblioteci EDZ (Elektrotehničkog društva Zagreb) objavljen je 2017. zbornik radova pod naslovom Pvijest i filozofija tehnike - radovi EDZ sekcije 2017. godine, čiji su glavni urednici prof.dr. Zvonko Benčić (FER) i Josip Moser, dipl.ing., a nakladnik Kikols iz Zagreba. U Zborniku je među inim objavljen i članak pod naslovom Školovanje Nikole Tesle u Hrvatskoj i njegov profesor Martin Sekulić, str. 81-117, autora Darka Žubrinića. U svojoj autobiografiji Nikola Tesla za Sekulića (koji mu je predavao Elektrotehniku i Matematiku na Velikoj Realki u Rakovcu - danas dio Karlovca, od svoje 14. do 17. godine) kaže ovo: "Veoma sam se zainteresirao za elektricitet pod utjecajem svog profesor fizike, koji je bio genijalan čovjek." Martin Sekulić (na slici) je utemeljio fizikalni laboratorij koji je ranih 1870tih, kada je Nikola Tesla pohađao tu školu (danas Gimnazija u Karlovcu), imao čak 579 instrumenata! U toj je školi Tesla ima do devet sati nastave matematike tjedno. Slušao je među inim i o "diofantičkim jednačbama". Spomenuti zbornik dostupan je na mrežnoj stranici HRO CIGRÉ (HRO CIGRÉ je hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektrenergetske sustave).

Sažetak. Nikola Tesla pohađao je Veliku realku u mjestu Rakovac (koje je danas dio grada Karlovca) u Hrvatskoj, od 1870. do 1873., u dobi od 14 do 17 godina, gdje se nastava u to vrijeme održavala na njemačkom jeziku (osim za povijest i vjeronauk, koji su predavani na hrvatskom). Među njegovim profesorima osobito je važan Martin Sekulić, koji mu je predavao Elektrotehniku i Matematiku. Osim toga, Sekulić je bio aktivan istraživač, zbog čega je 1873. izabran za dopisnog člana Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u Odjelu za matematiku i prirodoslovlje. Sekulić je utemeljio fizikalni laboratorij na Velikoj realki, koji je ranih 1870-ih imao iznimno bogatu zbirku od čak 579 instrumenata. U svojoj Autobiografiji Tesla spominje Sekulićeve genijalne eksperimente u školi, što ga je već u ranoj dobi potaknulo da odabere elektrotehniku kao svoj životni poziv. Među nastavnim predmetima koje je Tesla slušao bio je i njegov materinski jezik, Kroatische Sprache (hrvatski jezik). Iznenađuje da je u toj školi Tesla imao čak do devet sati nastave matematike tjedno. Sve to pokazuje da je Nikola Tesla imao veoma dobre nastavnike te da je prošao temeljitu srednjoškolsku izobrazbu. U postojećim suvremenim monografijama i knjigama koje se bave Teslom, uloga Martina Sekulića u izobrazbi mladog Nikole gotovo je posve prešućena.

Summary. Nikola Tesla attended Higher Real School in the town of Rakovac (now a part of the city of Karlovac) in Croatia, from 1870 to 1873, when he was between 14 and 17 years of age, and where the lectures were still held in German language (except for History and Religion, which were taught in Croatian). Among his professors, especially important was Martin Sekulić, who lectured Electrical Engineering and Mathematics. Furthermore, Sekulić was also an active researcher, due to which in 1873 he was elected as a corresponding member of the Academy of Sciences and Arts in Zagreb, in the Department of Mathematics and Natural Sciences. Sekulić also founded physical laboratory at the Real School, which in the early 1870s had an ex- ceptionally rich collection of as many as 579 instruments. In his Authobio­ graphy, Nikola Tesla mentioned Sekulić’s ingenious experiments in the scho- ol, which enthusiasted him at an early age in choosing Electrical Engineering as his lifelong profession. Among school subjects that Tesla listened to was his mother tongue Kroatische Sprache (Croatian language). It is surprising that at the mentioned school he had up to 9 hours of Mathematics lectures weekly. All this indicates that Tesla had very good teachers and obtained excellent high school education. In the existing contemporary monographs and books dealing with Tesla, the role of Martin Sekulić in the formation of young Nikola has been almost entirely neglected.

Autor: Ljiljana Frigelj
Popis obavijesti